Vše o barvách

 

 

1.část (všechny barvy spektra, obecně)

 

Která krabice je těžší – ta bílá, nebo ta černá? Ano, uhodli jste, je to chyták. Obě váží stejně, přesto většině lidí připadne ta černá těžší. Černá a bílá jsou kontrastními barvami, a to nejen ve vzhledu, ale i ve významu.

 

Barva je něčím mnohem víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. Barvy jsou živé síly a mají mnohonásobný účinek v našem životě. Obklopují nás celý život. Barva patří mezi energie, kterým se nemůžeme vyhnout a které nás silně ovlivňují a mohou nás uzdravovat. Barvami se v historii zabývali umělci, fyzici, filozofové a pedagogové i léčitelé (Goethe, Newton, Shopenhauer, Itten, aj.). Nebojte se větší barevnosti a náš svět bude krásnější.


Barva je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského oka. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Existují i živočichové se čtyřmi nebo jen dvěma typy čípků v sítnici..


Barva objektu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, že povrch má barvu světla, které odráží nebo vyzařuje. V případě odrazu závisí na složení spektra dopadajícího světla a na tom které složky spektra tohoto světla povrch odráží a které pohlcuje a s jakou intenzitou. Stejně tak záleží na úhlu pozorování objektu.

 

Jak nás barvy ovlivňují


Všechny barvy jsou dobré, přesto mohou v některých situacích působit pozitivně a jindy negativně. S určitými barvami se v určitou dobu a na určitém místě cítíme výrazně lépe. Síla barev a světla významně ovliňuje mnohé aspekty našeho každodenního života a vnímání. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že barvy mají na nás nějaký vliv a že všechno co vnímáme kolem sebe ovlivňují.

 

Každý člověk může od dětství vyvíjet cit pro barvy a tvary, nacházet harmonické i zajímavé kombinace. Hry s barvami podporující flexibilitu a fantazii, přináší kreativitu do myšlení a povzbuzují tvůrčí síly. Je dokázáno, že barevná chvění, která zasáhnou lidské tělo, v něm způsobují zcela jasné reakce a jsou schopna harmonicky vyrovnat organismus.


Každá barva má svou psychickou hodnotu a odjakživa se barvy pojí s určitými vlastnostmi a hodnotami. Obliba určité barvy může vypovídat o tom, jací jsme ve svém nitru. Jak se vyvíjíme, tak se mění i naše obliba barev. Barva oblečení, kterou nosíte, vystihuje vaši náladu, postoj a charakter. Barvy v domě by se měly hodit nejen k vám, ale i k dispozicím domu, je potřeba myslet na estetiku a vkus. Vyjadřují naše cítění, nálady, harmonii, energii. Některé barvy a jejich kombinace uklidňují, jiné rozrušují. Barvy spojujeme s teoriemi jin a jang. Vnímání barev záleží na více faktorech, mezi než patří odstín barvy, druh světla (denní nebo umělé, intenzivní nebo bledé…), naše obecná nálada, biologický rytmus atd.


Každá barva má určitou vlnovou délku a přináší určitou dávku energie. Každá buňka má své zabarvení, má svoje vibrace. Když buňka onemocní, její vibrace se změní. Barvy jsou vibrace kmitající na velmi vysokých frekvencích, které nejsme schopni postřehnout. Přesto si je velmi dobře uvědomujeme a jsou pro nás snadno přístupným zdrojem energie. Život si můžeme obohatit tím, že se obklopíme těmi barvami, které jsou nejharmoničtější.

Barevné spektrum z fyzikálního hlediska se skládá ze sedmi duhových barev zvaných spektrální. Isaac Newton roku 1666 dokázal, že bílé světlo se skládá z různých barev a rozložil ho přes trojboký hranol – prizma na barvy duhy: červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou. Fyzik Max Planck 1900 formuloval kvantovou teorii světla. Albert Einstein později doplnil, žesvětlo má dvojjakou povahu, chová se jako vlnění i jako proud částic.


Barevné spektrum je lidským okem viditelná část spektra elektromagnetického záření o vlnových délkách 380 až 750nm (odpovídá frekvenci 400-790 THz). Odpovídající vlnové délky ve vodě a v ostatních prostředích závisí na indexu lomu. Tento rozsah vlnových délek je nazýván viditelné světlo nebo jednoduše světlo. Oko je nejcitlivější na elektromagnetické záření vlnové délky 555 nm (540 THz), tj. na zelenou barvu.
Individuální zabarvení nějakého tělesa vznikne tím, že jeho molekulární struktura propustí jednu část spektrálních barev a druhou reflektuje. Tento reflektovaný paprsek vnímáme jako barvu. Barevné spektrum neobsahuje všechny známé barvy. Souvisí to se schopností lidského oka a součinností mozku. Barvy mezi červenou a fialovou (purpurová) a nesaturované barvy jako růžová chybí. Jsou totiž složeny ze směsice různých vlnových délek. Další možné barvy či odstíny vznikají skládáním základních barev.


Barvy v počítačových programech, které jsou reprodukovány na obrazovce a při tisku, určuje barevný model. Barevné modely popisující barvy jsou dnes standardizovány a jsou založeny na různých principech popisu a reprodukce barev. Běžné barevné modely jsou HSB (hue - odstín, saturation - sytost, brightness – jas, tj relativní světlost barvy ); RGB (red - červená, green - zelená, blue - modrá); CMYK (cyan - azurová, magenta - purpurová, yellow - žlutá a black - černá); a Lab. Model CMYK (cyan/magenta/yellow/black) je oproti RGB založen na schopnosti tiskových barev vytištěných na papíře absorbovat světlo. Při dopadu bílého světla na průsvitné tiskové barvy se část spektra absorbuje a část se odráží zpět do oka.


/co to jsou barvy, jaký mají na nás vliv a jejich význam/


Jak můžeme barvy dělit do skupin:


Kromě základních barev se dá vytvořit tisíce až milióny jiných barev, nejrůznější jemné odstíny, které ani nemusíme rozpoznat. Každý člověk na ně reaguje odlišným způsobem. Někdo má rád černou, někdo zelenou a jiný třeba růžovou. Podobné, neboli analogické barvy, jsou ty, které spolu bezprostředně sousedí – mají podobný odstín.

 

  • Primární barvy - červená, žlutá, modrá, jsou navzájem kontrastní.

 

  • Sekundární barvy – komplementární neboli doplňkové – jsou složené ze dvou primárních, vzniknou jejich smícháním - oranžová, fialová a zelená. Když je smícháme dohromady vznikne temně hnědá. Při správném použití mohou vytvořit jak rovnováhu, tak zajímavý kontrast.

 

  • Smícháním sekundárních barev dále vzniknou barvy terciární. Konečným výsledkem míchání barev je celé barevné spektrum, jak ho známe z duhy na obloze.

 

  • Neutrální barvy- bílé, hnědé, béžové , poskytují ideální pozadí pro všechny předměty, kterými se rádi obklopujete, jsou nenáročné, nadčasové, elegantní a přizpůsobivé. Neutrální barvy nás uvolňují a uklidňují, ladí vždy a všude, hodí se k přírodě a vzájemně se vyvažují s kontrastními barvami.


Jako všechno v kosmu, jsou i barvy podřízeny zákonům polarity, mají buď teplý nebo studený charakter. Teplé barvy- žlutá, červená, oranžová – obecně jsou teplé barvy stimulující, veselé, vzbuzující dobrou náladu, působí lehce a povzbudivě. Když jsou jimi vymalované zdi, tak rozšiřují a oživují místnost a jsou proto zvláště vhodné do pracoven, jídelen a dětských pokojů. Vytvářejí přátelské a povzbudivé prostředí. Teplé barvy jsou obecně v červené části barevného spektra s přechodem do žluté. Teplé barvy zvláště v sytějších odstínech jsou vhodné do vstupních prostor. Studené barvy- modrá, zelená, fialová - vedou spíše k pasivitě a zklidňují, ale vyhovují všem, kdo mají rádi čisté, jasné a svěží prostředí. Prostor s jejich použitím se rozšíří a barva jakoby ustoupila do pozadí. Používají se zejména v kuchyních, koupelnách a pracovnách. Dokážou pocitově snížit teplotu v místnosti až o tři stupně Studené barvy jsou obecně barvy v modré části spektra. Každá barva může mít teplý i studený odstínch.


Tmavé odstíny barev uklidňují. Působí noblesně a věcně, ale ohraničují a zužují prostor. Nejlépe sluší velkým místnostem a rozlehlým reprezentačním prostorům


Silné barvy - intenzivní barvy, jež jsou neředěné černou, bílou nebo komplementární barvou Bledé barvy - méně intenzivní barvy kvůli smíchání s bílou, černou nebo komplementární barvou
Černá byla kombinací všech barev univerza, z ní vzešly všechny barvy a vytvořily barevnou duhu. Člověk barvy používá a prostřednictvím nich i vyjadřuje sebe samotného. Barvy jsou přítomny v nesčetných různých formách a jevech.

A co vyzařují jednotlivé konkrétní barvy? Co symbolizuje bílá? Jaký vliv má na člověka oranžová či modrá? Jak působí zelená barva? Má nějaký účinek fialová a zlatá? Co pro vás znamená růžová? Jak vnímámedalší barvy?
To se dozvíte v mém dalším článku. Takže se máte na co těšit. Sledujte tento blog.

 

Lenka Ur 120829, O barvách - Svět je barevný - Magie barev, /co to jsou barvy, jaký mají na nás vliv a jejich význam/

 

 

 


BÍLÁ BARVA - obsahuje celé spektrum, zář světla, syntéza všech barev.
Je směsí všech tří přírodních barev: žluté, červené a modré, proto na bílou většinou reagujeme pozitivně.
Symbolizuje čistotu a jasnost těla a duše, nový začátek, zrození, nevinnost, neposkvrněnost i ledový chlad. Přináší nám světlo, lehkost, čistotu , ale také prázdnotu, přitom vytváří a opticky zvětšuje. Je neutrální, nicneříkající barva, ale jen na pohled, když si v nějaké situaci nejsme jisti, kterou barvu zvolit, volbou bílé nemůžeme udělat chybu, hodí se ke všemu. Je chladivou až sněhobílou barvou, která působí rozjasňujícím dojmem. Může působit však monotónně a unavovat. Je výrazem božství, hrdosti, dobroty a věčnosti. Také je znamením perfekcionismu a touhy po dokonalosti bez jakýchkoliv kompromisů. Bílá je rovněž duchovní barvou, která nás povzbuzuje k překonávání překážek.
Ale v Asii (Čína, Vietnam, Indie) je bílá považována za smuteční barvu, tam znamená smůlu, neštěstí, stáří a smrt, je barvou duchů. Bílá vlajka signalizuje mírové úmysly, je mezinárodním symbolem příměří či kapitulace. V angličtině se užívá výrazu „white lie“ – milosrdná lež, která ublíží méně, než pravda.
Bílá květina, kterou darujete, znamená upřímnost Vašeho sdělení, čistotu, něhu a oddanost.
Když máte bílé zdi, nemusíte večer tak hodně svítit, jako například u zelené barvy. Je šetřivá, přes den odráží 70 -90% světla a udržuje ho v bytě nejdéle ze všech barev.Bílá odlehčuje prostor a napomáhá k přemýšlení. Bílá je barva, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru přichází světlo všech barev.

 

ŽLUTÁ BARVA - je považovaná za teplou barvu., je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem.
Žlutá symbolizuje silu, elán, optimismus. Je barvou radosti, důvěry, štěstí a přátelství. Barva slunce, působí vesele, přívětivě a teple . Je symbolem optimismu, mládí a radosti ze života. Přináší do života lehkost, výšku, volnost, aktivitu a komunikaci, vůli se vyvíjet, zmírní nervozitu. Dává inspiraci a úsměv, napomáhá uvolnění, svobodnému vývoji a komunikaci při navazování kontaktů. Je symbolem moudrosti a vysoké inteligence. Barva, která povzbuzuje nervy , podporuje myšlení, schopnost se učit. Zlepšuje a oživuje paměť a mozkovou činnost. Působí příznivě na zažívací orgány. Žlutá funguje jako znak výstrahy.
Goethe říká: “Žlutá je nejmocnější barva světla. Ve své nejvyšší čistotě s sebou nese vždy podstatu jasna”. V Japonsku značí žlutá odvahu. Egypťané považují žlutou za barvu radosti a bohatství. V Číně se za „žluté filmy“ označují filmy pornografické. Od středověku je žlutá barvou nemocí, zežloutnutí pacienta ukazuje hned na několik možností vážných onemocnění - žloutenka, žlutá horečka, atd , při karanténě se vyvěšuje žlutá vlajka. Ruský hovorový výraz pro blázinec je „žlutý dům“.
Přineste někomu smutnému jasnou kytici plnou žlutých květů a uvidíte, jak těžké je ubránit se úsměvu.
Žluté stěny působí na psychiku vesele, aktivně a podnětně. Avšak zakalená žlutá může vyvolávat pocit smutku a nostalgie a na velké ploše unavovat. Je velmi dobře viditelná ve zhoršených světelných podmínkách.

 

CITRONOVÁ BARVA - tónina žluté s příměsí zelené, vyhraněnější forma primární barvy přináší do našeho každodenního života ještě větší svěžest, než samotná žlutá. A také bezstarostnost, bdělost, radost a touhu poznávat vše nové.

 

ORANŽOVÁ BARVA - je přechodovou barvou mezi žlutou a červenou barvou. Je to teplá a velmi veselá povzbuzující barva, vyvolávající pocit dobré nálady.
Barva štěstí, obecně považujeme za barvu mládí, radosti ze života, je symbolem optimismu. Znamená úspěch, dynamika, poznání, zvyšuje zdravou ctižádost. Oranžovou sdělujete důvěru a dáváte energii s chutí do života. Upoutává pozornost, zatepluje, stimuluje. Vzbuzuje v nás zvědavost a chuť do dobrodružství. Doplňuje fyzickou energii energií moudrosti a poznání. Člověku přináší schopnost aktivní komunikace, slunce, teplo, smyslnost. Označuje se za "sociální barvu", kterou mají rádi extroverti a společenští lidé.
Dodává vitalitu, včetně trávení, chuti k jídlu a také pomáhá zvládnout emoce a zvyšovat koncentraci. Pomáhá proti depresím a pesimismu. Posilňuje imunitní systém a samoléčebnou schopnost organismu.
Oranžová je národní barvou Nizozemska. V Sevením Irsku se oranžovou barvou označují protestanté – oranžský řád. Oranžová barva byla v roce 2004 symbolem tzv. Oranžové revoluce na Ukrajině. V Indii oranžová barva označuje hinduismus. Oranžovou barvu používají jako svůj symbol židovští osadníci v Pásmu Gazy.
Kyticí s oranžovými květinami sdělujete důvěru a dáváte energii s chutí do života.
Oranžová na zdi je teplá a velmi veselá barva, vyvolávající pocit dobré nálady. V kombinaci s červenou vyvolává pocit napětí a vzrušení. V místnosti nahradí přirozené světlo.


ZLATÁ BARVA Je barvou správného středu, univerzální lásky a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost. Dává pocit hojnosti, lesku a bohatství až nadbytku. Znamená také kreativitu a vyrovnanost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí, sugeruje vyšší hodnotu a tím zvyšuje cenu.

Pomáhá nám změnit poznání v pochopení, podporuje ducha na cestě k univerzální moudrosti, ale má význam také při dosahování světských cílů, bohatství a uznání.
Mnohá umělecká díla zlatou barvou dokazují svojí nadčasovost a originalitu.

V Egyptě ji odedávna spojovali s bohem slunce Re a s obilím, na kterém závisel život. Dodnes je v mnoha zemích v součástích různých důležitých ceremoniálů. Pro starověké Řeky byla symbolem rozumu a nesmrtelnosti. Ztělesňovalo ji zlaté roucho, které podle pověstí našel Iásón zavěšené na stromě života.RŮŽOVÁ BARVA - Nežnost, bezpečnost, láska, ticho, teplo, srdečnost... obsahuje jemnější kvality červené a jako zředěná červená má moc aktivizovat a dodávat energii a sebevědomí.

Symbol něhy, jemnosti a romantické lásky, srdce a rozdávání Je barvou bezpečnosti, výrazem radosti a nevinnosti, dívek, ženskosti, oddanosti, ale také nezralosti a naivity. Vyvolává pocit sladkosti a dětskosti. Uvolňuje vnitřní duševní napětí, výborně se dá použít i při vyčerpání, povzbuzuje k něze a brzdí agresivitu. Růžová naplňuje touhu po něžnostech a ochraně, pomáhá při nedostatku sebeúcty , sebelásky a při přehnaných pocitech zodpovědnosti, i těm, kdo si neumí užívat života. Zvyšuje pohlavní touhu a naplnění.

V Japonsku se růžová váže k mužům – kvetoucí sakury mají být symbolem mladých samurajů, kteří padli v boji. V africkém kmeni Owambo je symbolem bohatství u žen náhrdelník z růžových šnečích ulit, čím více jich nosí, tím je bohatší.
Darujte někomu růžovou kytičku a budete odměněni výrazem radosti a nevinnosti. Růžové růže jsou symboly romantické lásky. Teplé odstíny narůžovělých a světlounce fialových květů, jichž nacházíme hojnost v přírodě, patří mezi stimulanty životních funkcí člověka.
Růžová malba v pokoji – barva něžnosti a nevinnosti. Vyvolává pocit sladkosti a dětskosti.

 

ČERVENÁ BARVA - je teplou stimulující barvou.
Je to Energie, láska, síla, růst. Oživuje nás, dodává nám odvahu, energii, sílu života, kreativitu a vůli. Posiluje energii a vůli jedince, podporuje smělost v rozhodování. Symbolizuje krev, oheň a vitalitu, zvyšuje atraktivitu, činorodost, aktivitu, rozvoj, ale také egoismus a dominanci, je spojována s mocí a revolucí Červená barva lásky září, zrychluje tlukot srdce a podporuje krevní oběh. Má největší biostimulační účinek, zvyšuje aktivizaci fyzických sil, pomáhá při nedostatku energie. Čistá červená vzbuzuje agresivitu, působí vzrušivě až dráždivě, takže není vhodná pro lidi psychicky vznětlivé a podrážděné. Lidé s oblíbenou červenou barvou rádi šíří po okolí svoji srdečnost, upřímnost a touhu po spravedlnosti, ale můžou se také nechat unést k tvrdohlavému prosazování svých omezených názorů.
V Číně je červená symbolem fénixe, ohně, radosti a štěstí. Peněžité dary si Číňané předávají v zářivě červených obálkách. Štěstí ostatně nosí červená nejen v Asii, ale i v Egyptě či Iránu, kde je rovněž symbolem odvahy. V mnoha kulturách je červená posvátnou barvou. Pro křesťany symbolizuje prolitou krev Krista a mučedníků, také barvu Ducha svatého, který se zjevil v podobě ohnivých jazyků nad hlavami apoštolů.
Kyticí červených květů probuďte ve svém vztahu více žáru, touhy a vášnivé lásky.
Červeně vymalovaný pokoj – barva ohně a lásky podporuje lidskou aktivitu. Na výbušné jedince však působí agresivně. Nedoporučuje se do ložnic a dětských pokojů.

FIALOVÁ BARVA - je barva odpovídající nejvyšším frekvencím elektromagnetického vlnění, které lidské oko dokáže vnímat. Vzniká sjednocením dvou opačných pólů, dvou kontrastních a energetických faktorů - modrým klidem a červenou pohonnou sílou, které se navzájem vyrovnávají.
Má stejné účinky jako modrá a indigo. Vede nás do nitra, je to barva vnitřní harmonie. Fialová ro je duchovno, mystika, inspirace... Je symbolem spirituality, duchovna , mystická barva, barva moudrosti i srdečnosti a vznešenosti. Pomáhá lidem, kteří denně využívají svoje intuitivní a umělecké schopnosti. Podporuje meditaci, duchovně zklidňuje, má hypnotické, uvolňující a inspirativní účinky. Pomáhá při nervových problémech, léčí zapomnětlivost a povzbuzuje lymfatický systém. Fialová symbolizuje pokání a půst, ale zároveň i naději a očekávání narození a obětování Krista. Fialová prý odtlačuje peníze, je také znakem dekadence, domýšlivosti a karikované vznešenosti – pompéznosti.
Leonardo da Vinci, kterého můžeme mezi znalci barev označit za velikána, tvrdil, že fialová sklíčka v oknech katedrál mnohonásobně zvyšují meditační a spirituální účinky. V Egyptě se fialová pojí se ctností a vírou, v Indii je symbolem reinkarnace. V Iránu je fialová barvou toho, „co se má stát“. Vyznamenání Purple hearth (Fialové srdce) uděluje armáda USA za chrabrost vojákům zraněným v boji.
Fialové květy se hodí při slavnostních obřadech a k vyjádření úcty a obdivu. V přírodě se vyskytuje spíše zřídka a bývalo obtížné ji vyrobit, fialová tak získala nádech nedostupnosti, vznešenosti až nadpozemskosti.
Používání fialové na zeď jako barvy magie není obvyklé.


MODRÁ BARVA - Patří ke studeným barvám, tmavě modré indigo v sobě spojuje energii šesti barev duhy.
je barvou klidu a míru. Přináší dobrou náladu, uklidnění, uvolnění a odpočinek. Je zvlášť vhodná pro děti.. Podporuje úspěch při jednání s úřady, zvyšuje schopnost koncentrace, věrnost, ale i konzervatizmus a povinnosti. Světlý odstín modré inspiruje člověka ke snění a k touze po čistotě. Připomíná nekonečnost nebe, přináší inspiraci a dává nám pocit svobody. Vyjasňuje duši i ducha. Tmavě modrá je barvou spolehlivosti, symbolizuje důvěryhodnost, inteligenci a autoritu a zlepšuje schopnost se soustředit. Modrá barva s nižuje puls, zklidňuje nervy, napomáhá ke klidnému spánku. Hřeje a povzbuzuje náš organismus, proto je to barva vyhledávaná starými a nemocnými lidmi. Má dezinfekční a ochlazující účinek, působí proti stresu. Modrá někdy ale může působit chladně, odtažitě až smutně
Modrá je barva oceánů a moří. Na naší modré planetě je mnoho nádherných odstínů. Je fascinují při pohledu na jasnou oblohu v jakémkoli ročním období. Symbolika lehkosti oblaků se přenáší do myšlenek, aby se mohly roztoulat do romantických dálek. Modrá krev jako označení aristokracie se používá ve všech evropských jazycích. Panna Maria má nejčastěji oblečen modrý plášť, který vyjadřuje čistotu a nebeskou duchovnost.Řekové věří, že modrá odhání zlé duchy. V Indii symbolizuje štěs tí.
Modrá kytice dokáže uklidnit stresující atmosféru.
Modrá malba na zdi - zvětšuje a má schopnost “protahovat” prostor. Leonardo da Vinci vynalezl tzv. "barevnou perspektivu", která je založena na jednoduché iluzi – čím vzdálenější je objekt, tím studenější a modřejší barvu má. Nejvhodnější je do ložnicí a koupelen, kde navozuje příjemnou atmosféru a napomáhá ke klidnému spánku. Při velkém množství může působit příliš chladně. Vyniká s přírodní barvou dřeva.

 

TYRKYSOVÁ BARVA spojuje blahodárné účinky modré a zelené a tím nás očišťuje a zároveň posiluje.
Značí vyrovnanost a dobrou schopnost komunikace. Podporuje naše sebevědomí a fantazii. Má uklidňující účinky na tělo i duši. Tyrkysová barva pomáhá projevit se, rozvíjí spontánnost a přátelství, sympatii. Na fyzické úrovni podporuje imunitní systém. Odmítání této barvy může znamenat odmítání svého pravého Já a potíže v seberealizaci.

ZELENÁ BARVA – je syntéza modré a žluté, se považuje za neutrální barvu,
Energie zelené barvy vytváří rovnováhu a harmonii, vnitřní klid. Symbolizuje svěží přírodu, růst, dlouhověkost, nový život spojený s jarem a probouzející se přírodou, bujnou vegetaci plodnost, znovuzrození. Je nejrozšířenější barvou na naší planetě, vyskytuje se v přírodě nejvíc.Je to barva svázaná s nadějí, optimismem, regenerací, přežitím a bezpečím, je barvou soucitu a citlivosti. Vyrovnává emoce. Přináší harmonii a působí uklidňujícím dojmem, pomáhá k načerpání nové životní síly, při vyčerpání dodává novou energii. Dále to je jistota, spokojenost, klid, ticho, neutralita, solidnost, tradice, ochrana, to všechno ovlivňují vibrace zelené barvy. Lidé mající rádi tuto barvu budou více ochotní rozdávat lásku a pomáhat motivovat ostatní. Je důležitá pro všeobecně dobrý zdravotní stav, vztahuje se k srdeční čakře. Má pozitivní vliv na zrak, pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci. Odstraňuje nespavost, má relaxační účinek, zvyšuje pocit jistoty, spokojenosti a rovnováhy, pomáhá při soustředění
Na slavném obrazu Giovanni Arnolfini a jeho nevěsta renesančního malíře Jana van Eycka je těhotná nevěsta oblečena v zeleném, což značí plodnost a zájem přivést na svět dítě. V Irsku přináší zelená barva štěstí, nalezení zeleného čtyřlístku ostatně slibuje štěstí ve většině západní civilizace. Skotští horalové nosili zelené oblečení jako znak cti. V Číně může naopak značit nevěru – pokud nasadíte Číňanovi zelený klobouk, je to jako byste Evropanovi nasadili parohy. Posvátnou je zelená v islámu, je totiž barvou proroka Mohameda a symbolizuje radost. Za slavnostní barvu ji považují hinduisté – reprezentuje život a radost. V křesťanství symbolizuje obnovu a naději na návrat lidí do ráje.
Skvěle se hodí i do interiéru domácnosti, navíc může podporovat koncentraci, schopnost zapamatování a vybavování. Zelená na zdi je barva jistoty, spokojenosti a rovnováhy, působí příjemně na zrak. Hodí se do všech podmínek, do pracoven a pokojů, ideální pro školáky!

 

HNĚDÁ BARVA – je temnější oranžová, barva země a hlíny, jedná se o všední, nenápadnou, zdrženlivou až nudnou barvu, která ale dokáže působit klidně a důvěrně.
Dává pocit stability, útulnosti, jistoty a sepětí se zemí a přírodou, je typická barva podzimu a půdy Světle hnědá symbolizuje opravdovost, spolehlivost, bezpečí. Charakterizuje přizpůsobivost, nutnost, realitu. Přírodní odstíny hnědé vyvolávají pocit jistoty, pořádku, domova a tradice. Preferují ji lidé, kteří stojí nohama pevně na zemi a umí dobře hospodařit s penězi. Člověk, který oblibuje hnědou je ryzí materialista. Barva trpělivých a spolehlivých lidí - barva země, pokory a askeze. Zároveň je to barva vázanosti a závislosti, může znamenat žárlivost a lakotu. Příliš mnoho hnědé znamená stagnaci. Zlatohnědá je známkou píle a pracovitosti.
Hnědá symbolizovala nacismus v Nacistickém Německu, některé oddíly měly hnědé uniformy.
Hnědá stěna působí solidně, využíváme ji ve všech odstínech, pojí se s představoiu jistoty a domova, je vážná a realistická, mlčenlivá a střízlivá.

 

STŘÍBRNÁ BARVA - a je často oblíbená ve směsi s jinými barvami.
Stříbrná barva symbolizuje hojnost, romantiku, naději ale také smutek. Avšak lidé, kteří si oblíbili stříbrnou, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a stávají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku. Stříbrná rovněž pomáhá odhalit a uplatnit tvůrčí představivost a vrozenou intuici.
Stříbřitě bílý paprsek je vzhledem ke své neobyčejné čistící síle velmi nápomosný při duševních problémech a potížích. Svou auru můžeme tímto paprskem zapečetit, může dostat ochranný obal, aby bala chráněna před vnějšími vlivy. Tato barva je často oblíbená ve směsi s jinými barvami.

 

ŠEDIVÁ BARVA – vyvolává neutrální dojem, vzniká částečnou absorpcí všech barev. Šedá proto ji vyhledávají lidé nedůvěřiví, neschopní se rozhodnout. Lidé, kteří na sebe nechtějí upoutávat pozornost. Neutrální barva nerušící pozadí – to je ticho, všednost a absolutní klid. Je barvou neutrality a kompromisu. Typická barva stínů vzniklá směsí světla a temnoty. Přitahuje opatrné a málo sebejisté lidi, kteří můžou mít strach ze života. Protože snižuje sytost okolních barev, je nazývána "upírem barev". Těžké, šedě olověné stíny jsou výraszem strachu, sklíčenosti a pomatení, poukazují na lenivost a nespolehlivost.
Šedá na zdech je barva neutrální, opticky zužuje, je spojená s pocitem smutku a netečnosti. V kombinaci s barevnými doplňky působí však elegantně a vyváženě.

 

ČERNÁ BARVA - tíha, tma, přitažlivost. Je opakem bílé - neodráží žádné světlo. Je to absolutno! Je dobrá pro kontrast.
Černá symbolizuje tajemno, mystiku a smutek, destrukci, odmítnutí. Je to barva nabitá emocemi, vzdorem a protestem. Barva autority a sily, spojována s mocí a luxusem. Přesto je oblíbenou barvou, která nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit v neklidném světě. Zvláštní obliba v této barvě může znamenat zvýšenou citlivost a tajnůstkaření. Černá málokdy označuje něco příjemného. Černá působí luxusním dojmem, a to především v kombinaci s leskem drahého kovu.
Co prohlásili malíři o černé: Pierre-Auguste Renoir řekl: „Čtyřicet let jsem objevoval, že královnou všech barev je černá.“ a Edouard Manet byl jen o něco stručnější: „Černá není barva.“ Blackmail (doslova černá pošta) znamená v angličtině někoho vydírat. Univerzálnost a nesmrtelnost černé dokazuje i slovní spojení „nová černá“ („the new black“), kterého je často užíváno ve snaze prosadit momentálně módní barvu. Černé oblečení je u atletů a zločinců spojováno s agresivitou a je vnímáno negativně. Naopak u uniformovaných policistů, hasičů či dalších ochránců vyvolává pozitivní asociace.


Článek o barvách zpracovala © Lenka Ur 120905

 

Nalezená literatura o barvách:

  • Magie barev, Waltraud Maria Hulke – kniha o léčivé moci barev
  • Poselství barev, Jan Palouček - popisuje význam, působení a vliv barev na náš duševní a tělesný stav
  • Královské barevné čtverce, Jarmila Králová - Kniha se ojedinělým způsobem zabývá barvami našem životě.
  • Techniky léčení barvami, Pfaff Jürgen – kniha o využití světla barev,množství technik, jak si hrát s barvami
  • Pohádka o barvách, Bahbouh, Radvan - Barvy můžeme zkoumat z hlediska fyzikálních zákonitostí, stejně jako z hlediska jejich psychologického působení.

 

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy - PRAHA 2, BALBÍNOVA 28 - TEL: 777 422 022

  "Pojďte s námi vstoupit do magického světa vytváření mandaly... Věnujte čas sobě, svému obrazu a užijte si s námi příjemné chvíle v ateliéru. Vstupujete do důležité části svého života a chcete ji opečovat rituálem malování mandaly? Malujte jen tak a nechte věci, ať se dějí samy..." V rámci...
  Hedvábí je jemný a krásný přírodní materiál, máte chuť naučit se s ním pracovat?  V rámci kurzu malování na hedvábí pro začátečníky a mírně pokročilé se každý účastník naučí napnout hedvábný šátek či šál na rám, seznámí se se základními principy malby na...
  V rámci kurzu Olejomalby pro začátečníky se každý účastník seznámí s podklady a podložkami pro olejomalbu, seznámí se se základními principy klasické a moderní olejomalby. Naučíme se přenášet předlohu na plátno, seznámíte se s pojmy jako je podmalba, imprimitura či malba ala prima....
  Tento kurz se vyučuje formou navazujích cvičení inspirovaných dle metody Kreslení pravou mozkovou hemisférou autorky Betty Edwards, nejedná se o klasickou výuku kresby a malby portrétu dle živého modelu, nicméně jednotlivé části cvičení a poznatky v nich zmiňované, můžete...
  Unikátní umělecký večer - spojení kreslení a malování se sklenkou vína... Lekce Malování aktu se sklenkou vína je nevšedním zážitkem nejen pro začátečníky, kteří teprve pronikají do tajů kresby a malby. Pojďte s námi odhodit stud a zkusit si nakreslit první figuru v životě. Čeká...
Malování venku pod širým nebem a spojení s technikou akvarelu zaručuje nádherně strávený den v parku s barvami. Budeme malovat přírodu, pokusíme se přenést na speciální akvarelový papír její barvy, emoce, náladu okamžiku. Děti jsou ve své bezprostřednosti přímo předurčeni k práci s barvami, které...
  První krůček do světa barev - pro úplné začátečníky - věnujte si dárek na celý život, naučte se s námi kreslit a malovat!   Kurz První krůček do světa barev Vám pomůže znovuobjevit schopnost kreslení a malování, kterou jsme měli jako děti. Cílem kurzu není z Vás během jednoho dne...
„Máte doma krásný starý obraz a rádi byste o něj dobře pečovali?  Našli jste na půdě skvost či Vás prostě zajímá, jak bychom se měli starat o obrazy sami doma“   V rámci jednodenního kurzu restaurování z Vás restaurátory neuděláme, tento obor se studuje několik let a vyžaduje dlouholetou...
  Workshop Street artu a graffiti nás seznámí s tématy a technikami, které používají streetartisté. Tradiční graffiti umělci tvoří "na ulici", mnohdy jejich obrazy a díla mají i několikametrové rozměry. Street art není jen "práce se sprejem", ale zahrnuje mnohem více technik a médií - jako...
  "Také obdivujete obrazy expresionistů? Jak umí brilantně pracovat s barvou, s její hmotou. Jak dovedou volně tvořit a malovat? Pojďte se s námi naučit malovat třeba špachtlí a s úsměvem!"    V kurzu "Vášnivá exprese" jsme pro Vás připravili několik zajímavých technik a...
  "Malíř musí už na počátku poznat, že to pravé se skrývá v jemnosti a subtilnosti.“       (Su Tung- pcho)   V rámci kurzu Malba akvarelem se seznámíme s technikou malování vodovými neboli akvarelovými barvami, ukážeme si, jaké možnosti tento způsob malby nabízí, jak...
  Dát staršímu oblečení novou duši? Přispět k udržitelnější planetě? Mít originální kousek co nikdo nemá? Vyjádřit se skrze svůj oděv? Láká Vás to? Tak to přesně Vás naučíme na tomto kreativním workshopu.... Budeme přešívat( v ruce), batikovat, malovat barvami na látky, zdobit sukně, halenky,...
Cílem workshopu je osvětlit vcelku mladé odvětví užitého umění. Dozvíte se jak obor produktového designu vznikl a kam se postupně posouvá. Zkusíte si, jak designéři přistupují k prvním kresbám jejich návrhů a co všechno vůbec před samotnou kresbou musí vykonat. Lektor bude dbát na to, aby jste si...
  Máte chuť si vyzkoušet jednu z nejstarších dochovaných tvůrčích činností lidí? Chcete v sobě objevit schopnosti zobrazení krásy lidského těla? Chcete umět nakreslit zručně a správně proporce lidského těla? Lekce v uměleckém atelieru je určena komukoli, kdo má zájem poodkrýt každičký aspekt...
  "Také obdivujete v katedrálách magické odlesky barevných vitráží, jste unešeni filmem Amélie z Montmartru a jejího snového světa korálků, plíšků a barevných zrcadel? Láká Vás umět pracovat se sklem? Kurz Tiffany vitráží by pak mohl být tím pravým pro Vás!"   Workshop techniky...
  Japonská kaligrafie šodó je výtvarným a zároveň meditativním způsobem psaní japonského textu, tvořeného čínskými znaky (kandži) a japonskými slabičnými abecedami (katakana, hiragana). Japonská kaligrafie – na rozdíl od evropské – klade větší důraz na proces psaní než...
  Kurz Umělecký pastel je vhodný i pro úplné začátečníky, i pro děti od 10 let, které vydrží několik hodin tvořit   V rámci kurzu se účastníci seznámí prakticky se suchými uměleckými pastely, a teoreticky s olejovými a mastnými pastely. Suchým pastelem se...
    V rámci kurzu Klasická vrstvená lavírovaná olejomalba se seznámíme s technikami, které využívali legendární holandští mistři. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilejší malíře. Malování zátiší či květin má v historii klasické olejomalby dlouholetou nezastupitelnou tradici. V...
  "Pojďme proniknout do tajů vytváření japonského komiksu..." Co je to Manga? Manga je pojmenováním pro japonský komiks. Podle posledních údajů se v Japonsku prodá okolo 450 000 000 výtisků mangy ročně (co nezahrnuje prodej manga-magazínů, komiksových sešitů a komiksů prodaných jako ebook). S...
2 v jednom. Studenti budou na začátku rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilejší, kteří již základy perspektivy ovládají. V těchto dvou malých (do 5 osob maximálně) skupinách pak bude probíhat výuka odlišně podle stupně pokročilosti budou voleny úkoly od jednoduchých po složitější....
1 | 2 | 3 >>

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)