Úvod do perspektivy (17:00 - 21:00) - 1200 Kč - připravujeme

 

Perspektiva pro pokročilé volně navazuje na workshop Úvod do perspektivy. Workshop bude probíhat ve členitém prostoru, který budeme přímo kreslit. Na  zajímavých místech budou rozmístěny stojany, tak aby si každý z účastníků mohl vybrat kompozici, která by mu nejvíce vyhovovala. Stojanů bude připraveno víc než je počet účastníků, takže bude možné místa průběžně střídat. Pro ty, které více zajímá perspektiva menších, ale přesto složitých předmětů, budou připraveny kompozice na stolech, podobné, jako tomu bylo ve workshopu Úvod do perspektivy, ale komplikovanější.

Rozhodně se nemusíte bát složitých matematických propočtů, naopak si ukážeme, že v i nejkomplikovanější kompozici se dá poměrně snadno zorientovat. Cílem workshopu je tedy osvojit si vědomosti a postupy, která nám pak pomáhají
přesvědčivě zobrazit a vystavět prostor u všech možných  žánrů, ať je to krajinomalba, portrét, či nějaký fantasijní námět.

  • Kde? Výtvarný ateliér „Malování kreslení“, Balbínova 28, Praha - Vinohrady
  • Kdy? 17:00 - 21:00
  • Kolik? členský příspěvek C, 1200 Kč 
  • Přihláška? Rezervujte si své místo včas na emailu info@malovanikresleni.cz, telefonicky na 777 422 022 nebo pomocí přihláškového formuláře níže.

 

Jak workshop probíhá?

Rozhodně se nikdo nemusí bát nezrozumitelných matematických a geometrických pojmů, vše si vysvětlíme na ukázkách, cílem worksopu je naučit se vnímat a nakreslit prostorovost předmětů, nikoli se k tomu dopracovat pomocí propočtu.

Jako první si nakreslíme a probereme perspektivu pravoúhlých a lineárních předmětů, řekneme si jak se liší zobrazení z podhledu, z nadhledu, nárožní perspektiva a perspektiva na střed. Probereme jak je důležité správné vystižení zkratek.

V druhé fázi si nakreslíme kulaté předměty jako válce a vysvětlíme si jak docílit toho, aby nepůsobily zbytečně vyklopeně. Naučíme jak správně nakreslit elipsu.

V závěrečné fázi se pak podíváme na prostorové zobrazení komplikovanějších předmětů, jako je třeba kytara ve zkratce
a vysvětlíme si, jak nakreslit i tu nejsložitější kompozici, pokud zvolíme správný postup.
 

Přihláška - Úvod do perspektivy

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

 

V rámci workshopu Úvod do perspektivy se budeme zabývat ovládnutí základních pravidel perspektivy, které by měl ovládat každý, kdo se věnuje nějakému výtvarnému odvětví, ať už je to malíř, kreslíř, sochař, ilustrátor, architekt či počítačový grafik. Často se bohužel stává, že tyto základy pořádně nezná ani řada absolventů uměleckých škol, a tak třeba i dílo s vyzrálým rukopisem pozbývá na kvalitě díky školáckým chybám.

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)