od 12. 2. 2019 - Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež, 4750 Kč - zahajujeme nový semestr!

"Pojďte si k nám vyrobit svůj vlastní první komiks!"


Kurz komiksu a ilustrace pro děti má za cíl hravou a kreativní formou obeznámit děti s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. Témata lekcí na sebe plynule navazují a v závěru kurzu si děti mohou vyzkoušet tvorbu vlastní animace a porovnat tak komiks a ilustraci i s dalším příbuzným médiem pracujícím s příběhem. Prostřednictvím kurzu tak děti nahlédnou na to, co komiks a ilustraci spojuje, naučí se navrhnout vlastní komiksovou postavu a rozpracovat její příběh, obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a časem v komiksu, ilustraci, ale také v animaci a především jak uvést své myšlenky, nápady a příběhy do vizuální formy. 

Kurz komiksu a ilustrace má za cíl pomoct malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit své myšlenky a příběhy a zhmotnit je do vizuální podoby, ale také zažít zábavu a příjemně strávit čas s uměním a příběhy.

 

 • Kde? Výtvarný ateliér na Praze 2 - Balbínova 28
 • Kdy? úterý 16:15 - 17:45 (6 - 10 let) čtvrtek 16:15 - 17:45 (10 - 13 let)
 • Kolik? členský příspěvek B, (4750 Kč)

 

Co náš během semestru čeká? 

Seznámíme se se světovými, českými a slovenskými komiksovými autory a ilustrátory. Povíme si o vnímání souvislostí a rozdílů mezi ilustrací, komiksem a animací a o typických i atypických naračních postupech v komiksových příbězích. Ukážeme si, jak pomocí kresby zdokonalit vyjádření reálného tvaru, a jak vystavět komiksový příběh z hlediska času, prostoru - jak postupovat při fázování komiksu a jak ilustrovat svůj oblíbený příběh. 

Čeká nás také seznámení se s širší škálou technik vytváření komikových příběhů (kresba tužkou, perem, pastelkami, malba vodou ředitelnými barvami, vystřihování…) a povíme si i jak postupovat při vytváření komiksového deníku a čemu se vyvarovat při práci s písmem. Nakonec si povíme, jak nejjednodušeji svůj komiks publikovat a jak tvořit pravidelně. 

Jaká témata probereme?

Se světovými, českými a slovenskými komiksovými autory a ilustrátory. Podávána klasicky beletristická i na děti zaměřená tvoba.

S vnímáním souvislostí a rozdílů mezi ilustrací, komiksem a animací

S prvky reálné kresby pro zdokonalování se v reálném vyjádření tvaru (10- 15 minutové kresby jednoduše strukturovaných předmětů

S typickými i atypickými naračními postupy v komiksových příbězích

S tím, jak vystavět komiksový příběh z hlediska času, prostoru - jak postupovat při fázování komiksu

Jak ilustrovat svůj oblíbený příběh

Seznámení se s širší škálou technik vytváření komikových příběhů (kresba tužkou, perem, pastelkami, malba vodou ředitelnými barvami, vystřihování…)

Jak postupovat při vytváření komiksového deníku

Čemu se vyvarovat při práci s písmem

Jak nejjednodušeji publikovat svůj komiks a tvořit pravidelně

 • Úvod do komiksu a ilustrace: rozdíly mezi komiksem a ilustrací
 • Vztah textu a obrazu
 • Jak na postavy příběhu (kresebná témata vedoucí k vyjádření pohybu a polohy postavy)
 • Prostor a čas v komiksu a ilustraci
 • Emoce v komiksu a ilustraci
 • Témata evokující fantazii podávaná narativní podobou (pohádkové, či smyšlené postavy)
 • Můj příběh: Komiksový deník
 

Přihláškový formulář na kurz Komiksu - přihlaste své dítko ještě dnes! :)

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

Harmonogram kurzu Komiksu a ilustrace pro děti s Tomášem Mlejnkem

 • seznámení se s komiksem obecně – volná tvorba ohledně narace a vystavování příběhu
 • seznámení se s rozdílnými výtvarnými médii – práce s tužkou a pastelkami
 • výtvarná média – práce s akvarelovými barvami
 • téma emoce ve vyjádření komiksového hrdiny – emoce obličeje, emoce vyjádřené barvami
 • tvorba příběhu na základě pohádkového motivu
 • témata pohybu postavy příběhu – kresba dle malé figury, či nápodobou dle lektora
 • fázování komiksového příběhu – tvorba „krátkého“ popisu postavy s pointou
 • kreslení příběhu na základě pohádkové, nebo jiné narativně pojaté předlohy
 • vyjadřování postavy vzhledem k prostředí – vnímání „kulis“ příběhu
 • tvorba smyšlené postavy komiksového hrdiny – vystřihování postav a jejich komponování do skupiny
 • skupinová tvorba společně pojatého návrhu na příběh – kolektivní práce všech na „jedné podložce“
 • vyjadřování postav na základě linek – práce s tuší
 • kresba zkrácené perspektivy postav – na základě nápodoby dle lektora
 • tvorba knížky – leporelový příběh
 • kolektivní tvorba společného motivu
 

Kurz má za cíl obeznámit s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. 

Komiksový příběh má jistá pravidla ve výstavbě narace, podobně jako se ilustrace drží některých pravidel ve vztahu k textu. A protože pravidla jsou na to, aby se porušovala, je dobré vědět, s čím komiksoví tvůrci a ilustrátoři denně pracují, aby začínající i pokročilí mladí tvůrci mohli začít tvořit své jedinečné příběhy dokonce i každý den. 

Kurz je rozdělen do několika témat, přičemž téma může obsáhnout dvě, ale i několika hodin. Komiks a ilustrace jsou v rámci kurzu chápány jako média komunikace a příběhů a proto jsou témata navrhnuta tak, aby každá hodina přinesla novou zkušenost z oblasti stavby komiksového příběhu nebo práce s ilustrací. V závěru kurzu si děti mohou vyzkoušet tvorbu vlastní animace a porovnat tak komiks a ilustraci i s dalším příbuzným médiem pracujícím s příběhem. Prostřednictvím kurzu tak děti nahlédnou na to, co komiks a ilustraci spájí, naučí se navrhnout vlastní postavu a rozpracovat její příběh, obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a časem v komiksu, ilustraci, ale taky v animaci a především jak komunikovat své myšlenky a příběhy vizuální formou. 

Možností jak napsat a vizuálně upravit svůj komiksový příběh nebo ilustraci je nespočetně mnoho, každý tak musí objevit cestu, která mu nejvíc vyhovuje. A tenhle kurz má za cíl pomoct malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit své myšlenky a příběhy a zhmotnit je do vizuální podoby, ale taky zažít zábavu a příjemně strávit čas s uměním a příběhy.

 

Dětský výtvarný projev se do určitého věku (jenom výjimečně déle než do konce předškolního věku) vyznačuje spontaneitou a otevřeností, které jsou v dětských výtvarných dílech odhaleny na nejvyšší možnou míru. V tomto smyslu můžeme hovořit o otevřené a upřímné výpovědi dítěte, kterou nesmíme opomíjet a přehlížet. Je nezbytné, abychom ji vždy přijímali jako formu a prostředek komunikace. Michel Thévoz v souvislosti s art brut a dětským výtvarným projevem hovoří o téměř „autistické, neodbytné vnitřní potřebě tvořit“.  Tato vnitřní nutnost souvisí rovněž s potřebou komunikovat s okolním světem, s potřebou vyjádřit svoje pocity a vjemy, které dítě není ještě natolik schopné vyjádřit slovy. Takovýto výtvarný projev má proto komunikativní charakter, obraz se tak stává komunikačním prostředkem, narací a příběhem konkrétního dítěte. 

Přestože obraz jako komunikační prostředek není žádnou zvláštností, v případě dětské tvorby jde spíše o podvědomou komunikaci a výpověď o skutečnosti, ve které dítě žije. Autenticita se však z dětského výtvarného projevu vytrácí. Jakmile je o světě dítě „poučené“ a donucené změnit svůj pohled a podřídit se určitým naučeným obrazům, kouzlo dětského výtvarného projevu se ztrácí, přichází nejistota, neustálé porovnávání se s dopředu danými modely – a autenticita je pryč. Korupci dětského výtvarného projevu zpozoroval i Paul Klee, který nazval nejranější výtvarné úsilí stavem, v kterém „spočívá pozitivní moudrost“ . Důležitou součástí výtvarné pedagogiky se musí stát hledání té nejadekvátnější cesty k tomu, aby děti neztratily pozitivní moudrost a neskončili jako tanečnice z pohádky, která po otázce o přesném návodu na jej překrásný tanec, zapomene tancovat. Výtvarně tvořit ve spojitosti s příběhy je jeden z možných přístupů jak pomoct dětem vyjádřit své myšlenky a naučit je komunikovat prostřednictvím obrazů a kriticky k nim přistupovat.

 

Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež

Inspirace: Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež

Jednodenní výtvarné dílny pro děti a mládež

Pyrografie je technika, při které se vypaluje speciální vypalovačkou obrázek do různých materiálů. V našem kurzu Pyrografie, se budeme zabývat malováním horkou pájkou na dřevěné prkénko. Povíme si, jak přenést námět z papíru na dřevěnou destičku, seznámíme se s linkou,...
Malování vodovkami, kdo by je jako dítě nikdy nevyzkoušel. Vodové barvy vyžadují trpělivost a soustředění, můžeme je rozpíjet, nebo pracovat pomalinku a nechat jednotlivé tahy napřed zasychat a přes ně vrstvit další a další. V kurzu Malování akvarelovými barvami si ukážeme malbu do suchého -...
Malování na hedvábí je technika stará několik staletí pocházející z Asie. Přijďte si tuto techniku vyzkoušet do našeho ateliéru! V kurzu Malování na hedvábí či hedvábnou vitráž si ukážeme základní principy malby na hedvábí. Můžeme malovat na hedvábný šátek - k výběru máme několik různých...
Turecká technika malování na vodní hladině nás nechá nakouknout do netradiční malby, která přímo svádí k experimentování. Ebru je technikou předpokládající trpělivost, přesnost i klid, ale zároveň vybízí ke kreativitě a zapojení přestavivosti.    Každé dítko se seznámí s podklady a...
Workshop Malování na trička barvami na textil je vhodný pro děti ve věku od 4 let. Na workshopu se naučíme různé techniky malováni na textil, od klasické malby štětcem až po techniku obtiskování. Každý z účastníků si odnese vlastnoručně namalované tričko. Pro děti jsou v ateliéru připraveny...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Novinky

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás! :)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz

ZKUŠEBNÍ LEKCE ZDARMA

POŠLI INFO KAMARÁDŮM

SPOKOJENÍ KLIENTI

MEDAILE MŠMT

JSME NA FACEBOOKU

JSME NA INSTAGRAMU

E-SHOP

CENTRUM AMUDARJA

NOVÁ GALERIE

NABÍDKA PRÁCE

POMÁHÁME