Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež, 4750 Kč - od 12. 2. 2019 - zahajujeme nový semestr!

"Pojďte si k nám vyrobit svůj vlastní první komiks!"


Kurz komiksu a ilustrace pro děti má za cíl hravou a kreativní formou obeznámit děti s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. Témata lekcí na sebe plynule navazují a v závěru kurzu si děti mohou vyzkoušet tvorbu vlastní animace a porovnat tak komiks a ilustraci i s dalším příbuzným médiem pracujícím s příběhem. Prostřednictvím kurzu tak děti nahlédnou na to, co komiks a ilustraci spojuje, naučí se navrhnout vlastní komiksovou postavu a rozpracovat její příběh, obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a časem v komiksu, ilustraci, ale také v animaci a především jak uvést své myšlenky, nápady a příběhy do vizuální formy. 

Kurz komiksu a ilustrace má za cíl pomoct malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit své myšlenky a příběhy a zhmotnit je do vizuální podoby, ale také zažít zábavu a příjemně strávit čas s uměním a příběhy.

 

 • Kde? Výtvarný ateliér na Praze 2 - Balbínova 28
 • Kdy? čtvrtek 16:15 - 17:45
 • Kolik? členský příspěvek B, (4750 Kč)

 

Co náš během semestru čeká? 

Seznámíme se se světovými, českými a slovenskými komiksovými autory a ilustrátory. Povíme si o vnímání souvislostí a rozdílů mezi ilustrací, komiksem a animací a o typických i atypických naračních postupech v komiksových příbězích. Ukážeme si, jak pomocí kresby zdokonalit vyjádření reálného tvaru, a jak vystavět komiksový příběh z hlediska času, prostoru - jak postupovat při fázování komiksu a jak ilustrovat svůj oblíbený příběh. 

Čeká nás také seznámení se s širší škálou technik vytváření komikových příběhů (kresba tužkou, perem, pastelkami, malba vodou ředitelnými barvami, vystřihování…) a povíme si i jak postupovat při vytváření komiksového deníku a čemu se vyvarovat při práci s písmem. Nakonec si povíme, jak nejjednodušeji svůj komiks publikovat a jak tvořit pravidelně. 

Jaká témata probereme?

Se světovými, českými a slovenskými komiksovými autory a ilustrátory. Podávána klasicky beletristická i na děti zaměřená tvoba.

S vnímáním souvislostí a rozdílů mezi ilustrací, komiksem a animací

S prvky reálné kresby pro zdokonalování se v reálném vyjádření tvaru (10- 15 minutové kresby jednoduše strukturovaných předmětů

S typickými i atypickými naračními postupy v komiksových příbězích

S tím, jak vystavět komiksový příběh z hlediska času, prostoru - jak postupovat při fázování komiksu

Jak ilustrovat svůj oblíbený příběh

Seznámení se s širší škálou technik vytváření komikových příběhů (kresba tužkou, perem, pastelkami, malba vodou ředitelnými barvami, vystřihování…)

Jak postupovat při vytváření komiksového deníku

Čemu se vyvarovat při práci s písmem

Jak nejjednodušeji publikovat svůj komiks a tvořit pravidelně

 • Úvod do komiksu a ilustrace: rozdíly mezi komiksem a ilustrací
 • Vztah textu a obrazu
 • Jak na postavy příběhu (kresebná témata vedoucí k vyjádření pohybu a polohy postavy)
 • Prostor a čas v komiksu a ilustraci
 • Emoce v komiksu a ilustraci
 • Témata evokující fantazii podávaná narativní podobou (pohádkové, či smyšlené postavy)
 • Můj příběh: Komiksový deník
 

Přihláškový formulář na kurz Komiksu - přihlaste své dítko ještě dnes! :)

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

Harmonogram kurzu Komiksu a ilustrace pro děti s Tomášem Mlejnkem

 • seznámení se s komiksem obecně – volná tvorba ohledně narace a vystavování příběhu
 • seznámení se s rozdílnými výtvarnými médii – práce s tužkou a pastelkami
 • výtvarná média – práce s akvarelovými barvami
 • téma emoce ve vyjádření komiksového hrdiny – emoce obličeje, emoce vyjádřené barvami
 • tvorba příběhu na základě pohádkového motivu
 • témata pohybu postavy příběhu – kresba dle malé figury, či nápodobou dle lektora
 • fázování komiksového příběhu – tvorba „krátkého“ popisu postavy s pointou
 • kreslení příběhu na základě pohádkové, nebo jiné narativně pojaté předlohy
 • vyjadřování postavy vzhledem k prostředí – vnímání „kulis“ příběhu
 • tvorba smyšlené postavy komiksového hrdiny – vystřihování postav a jejich komponování do skupiny
 • skupinová tvorba společně pojatého návrhu na příběh – kolektivní práce všech na „jedné podložce“
 • vyjadřování postav na základě linek – práce s tuší
 • kresba zkrácené perspektivy postav – na základě nápodoby dle lektora
 • tvorba knížky – leporelový příběh
 • kolektivní tvorba společného motivu
 

Kurz má za cíl obeznámit s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. 

Komiksový příběh má jistá pravidla ve výstavbě narace, podobně jako se ilustrace drží některých pravidel ve vztahu k textu. A protože pravidla jsou na to, aby se porušovala, je dobré vědět, s čím komiksoví tvůrci a ilustrátoři denně pracují, aby začínající i pokročilí mladí tvůrci mohli začít tvořit své jedinečné příběhy dokonce i každý den. 

Kurz je rozdělen do několika témat, přičemž téma může obsáhnout dvě, ale i několika hodin. Komiks a ilustrace jsou v rámci kurzu chápány jako média komunikace a příběhů a proto jsou témata navrhnuta tak, aby každá hodina přinesla novou zkušenost z oblasti stavby komiksového příběhu nebo práce s ilustrací. V závěru kurzu si děti mohou vyzkoušet tvorbu vlastní animace a porovnat tak komiks a ilustraci i s dalším příbuzným médiem pracujícím s příběhem. Prostřednictvím kurzu tak děti nahlédnou na to, co komiks a ilustraci spájí, naučí se navrhnout vlastní postavu a rozpracovat její příběh, obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a časem v komiksu, ilustraci, ale taky v animaci a především jak komunikovat své myšlenky a příběhy vizuální formou. 

Možností jak napsat a vizuálně upravit svůj komiksový příběh nebo ilustraci je nespočetně mnoho, každý tak musí objevit cestu, která mu nejvíc vyhovuje. A tenhle kurz má za cíl pomoct malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit své myšlenky a příběhy a zhmotnit je do vizuální podoby, ale taky zažít zábavu a příjemně strávit čas s uměním a příběhy.

 

Dětský výtvarný projev se do určitého věku (jenom výjimečně déle než do konce předškolního věku) vyznačuje spontaneitou a otevřeností, které jsou v dětských výtvarných dílech odhaleny na nejvyšší možnou míru. V tomto smyslu můžeme hovořit o otevřené a upřímné výpovědi dítěte, kterou nesmíme opomíjet a přehlížet. Je nezbytné, abychom ji vždy přijímali jako formu a prostředek komunikace. Michel Thévoz v souvislosti s art brut a dětským výtvarným projevem hovoří o téměř „autistické, neodbytné vnitřní potřebě tvořit“.  Tato vnitřní nutnost souvisí rovněž s potřebou komunikovat s okolním světem, s potřebou vyjádřit svoje pocity a vjemy, které dítě není ještě natolik schopné vyjádřit slovy. Takovýto výtvarný projev má proto komunikativní charakter, obraz se tak stává komunikačním prostředkem, narací a příběhem konkrétního dítěte. 

Přestože obraz jako komunikační prostředek není žádnou zvláštností, v případě dětské tvorby jde spíše o podvědomou komunikaci a výpověď o skutečnosti, ve které dítě žije. Autenticita se však z dětského výtvarného projevu vytrácí. Jakmile je o světě dítě „poučené“ a donucené změnit svůj pohled a podřídit se určitým naučeným obrazům, kouzlo dětského výtvarného projevu se ztrácí, přichází nejistota, neustálé porovnávání se s dopředu danými modely – a autenticita je pryč. Korupci dětského výtvarného projevu zpozoroval i Paul Klee, který nazval nejranější výtvarné úsilí stavem, v kterém „spočívá pozitivní moudrost“ . Důležitou součástí výtvarné pedagogiky se musí stát hledání té nejadekvátnější cesty k tomu, aby děti neztratily pozitivní moudrost a neskončili jako tanečnice z pohádky, která po otázce o přesném návodu na jej překrásný tanec, zapomene tancovat. Výtvarně tvořit ve spojitosti s příběhy je jeden z možných přístupů jak pomoct dětem vyjádřit své myšlenky a naučit je komunikovat prostřednictvím obrazů a kriticky k nim přistupovat.

 

Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež

Inspirace: Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež

Jednodenní výtvarné dílny pro děti a mládež

  "Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné! Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   Malování vodovkami, kdo by je jako dítě...
"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   Malování na hrnečky je kurz vhodný pro děti ve věku od 4 let. V rámci malířské výtvarné dílny si každý z účastníků připraví...
"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   V rámci jednodenní výtvarné dílničky Malování na sklo si děti nejprve si vytvoří vlastní motiv, který překreslí na skelnou destičku....
"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   V kurzu Pyrografie budeme malovat na prkénka horkými pájkami. Povíme si, jak přenést námět z papíru na dřevěnou destičku, seznámíme se...
  "Máte doma šikovného malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné!  Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   V rámci workshopu Mramorovaná vajíčka, si...
"Pro velký zájem jsme připravili - lekce malování a kreslení pro děti o prázdninách"   Letní prázdniny jsou nejen pro děti nezapomenutelnou dobou, kdy se nemusí do školy, kdy se jezdí do přírody na výlety a jsou dobou naplněnou nevšedními zážitky. Ateliér na tuto dobu připravil Letní otevřenou...
  Prázdninový malířský příměstský plenér je určen pro děti od 5 let a mládež. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.   Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na...
Hledáte kvalitní  program pro doplnění Vaší akce? Organizujete mezinárodní zápas, veletrh či kongres? Hledáte pro děti Vašich návštěvníků program? Jsme schopni pro Vás na klíč zorganizovat "výtvarnou dílničku" s programem pro děti na celý den. Náš atelier Vám nabízí malířský...
  "Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné! Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   Workshop Malování na trička...
"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   Malování na hedvábí je technika stará několik staletí pocházející z Asie. V kurzu Malování na hedvábí či hedvábnou vitráž si...
1 | 2 >>

Novinky

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás! :)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů