Kateřina OstašesvkiMísto narození:
Praha

Jaké kurzy v ateliéru Malování kreslení vedeš?
Kurzy Mangy a kurzy pro děti

Pro koho jsou tvé kurzy určeny?
Kurzy Mangy
-         jsou určeny pro každého je jedno jeslli je to začátečník nebo pokročilí, pro každého kdo má rád  Mangu, pro ty co chtějí proniknout více do světa Mangy, pro každého kdo chce začít kreslit, nebo se ve své kresbě zdokonalit, pro ty kdo chtějí vyprávět svůj příběh

dětské kurzy- 
-         bych chtěla  aby byli určené pro všechny děti,  které rády tvoří,malují, kreslí a vyrábí, protože myslím,  že malovat může opravdu každý
-         a zvlášť u dětí je důležité podporovat výtvarnou činnost, protože to rozvíjí fantazii, zručnost,schopnost soustředit se, 
-         jejich obrazotvornost, cit pro estetiku a umění pro sebevyjádření, podporuje smyslové vnímání


Jak bys charakterizoval/a svoji výuku?
Kurz mangy - snažím aby se všichni cítili vkurzu příjemně, navodit přátelskou uvolněnou atmosféru, na začátku zjisťuji jak daný člověk kreslí, jaký styl kresby se jim líbí a z toho pak vycházíme. Snažím se najít ke každému individuální cestu.  Pokud jde o úplného začátečníka snažím se postupovat krok po kroku vše vysvětlit, jdeme od úplných základů kresby, pokud už jde o pokročilejšího kreslíře tak  zkoušíme nové postupy a pohledy.  Chci aby se lidé v kurzu cítili příjemně, těšili se na další hodiny, inspirovat je k další tvorbě. Řešíme konkrétním problémy, kterými se přetvorbě setkali a říkáme si praktické typy aby si při tvorbě ulehčili co nejvíc práci,

U dětí se snažím,  aby se naučili vnímat svět kolem sebe všímat si a nakreslit to co vidí, ale zároveň podporovat jejich fantazii, rozvíjet zručnost a představivost, podporovat smysl pro barvu a vyjádřit to co cítí.
Učíme se základy různých výtvarných technik pracovat s nimi. Výuku přizpůsobuji schopnostem a možnostem  dítěte tak aby ho tvorba bavila, motivovala ho a probouzela v něm nadšení .

Jaké jsou tvé zkušenosti s výukou či vedením kurzů?

Učila jsem v LŠU, vedla jsem výtvarné kurzy pro děti i dospělé organizovala jsem výtvarné kurzy a různé akce, pořádali jsme několik let Výtvarnou letní školu pro děti, mám zkušenosti s pořádáním výstav a propagací různých akcí.

Zúčastnil/a ses nějaké výstavy?
vystavovala jsem v rámci Dámské jízdy výstavy  v Kulturní m středisku u Tří lip vLibochovicích, několikrát v Masarykově  kulturním Domě na Mělníku, v Galerii Novanta  a v Galerii Ve Věži, spolu s  kamaradádkou jsme měli výstavu „Jen tak…“

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)