Talentové zkoušky na architekturu nanečisto 3.12.2023- NOVINKA

25.12.2023 15:31

Workshop je primárně zaměřený na přijímací zkoušky na Fakultu Architektury (FA) ČVUT v Praze. Ty se skládají z několika částí: SCIO test, test z deskriptivní geometrie, test všeobecně-kulturního přehledu, a talentová zkouška. My se na workshopu budeme hlouběji zabývat zejména výtvarnou, tj. talentovou zkouškou a okrajově si projdeme i zkoušku z všeobecně-kulturního přehleduk i test z geometrie.

 Výtvarná zkouška se skládá ze tří částí, vyzkoušíme si tak, jako bychom byli na přijímačkách: 

1 - Kresba podle modelu (10 bodů)- geometrické zátiší , bílé objekty, 2-úběžníková perspektiva architektonická kresba od ruky + stínování + pozadí, 60minut, tužkou.  

2 - Abstraktní barevná kompozice (10 bodů) - na stránkách FA je tato úloha popisována jako zpracování kompozice zadaných těles (tedy barevná a stínovaná 3D kompozice). Poslední roky se ale reálná zadání liší a zadává se 2D barevná kompozice z geometrických útvarů. Navíc se zadává téma kompozice (většinou je to "gradace") Pastelky - 60minut 

3 - Prostorový návrh na dané téma (10 bodů) 90minut. Složitá 3D kompozice , dvouúběžníková , stínovaná perspektiva 6-ti zadaných těles (domů) z pohledu stojícího člověka, vlastní návrh kompozice + návrh parteru.

Všechny tři úlohy budou zadány přesně tak, jako u přijímací zkoušky FA. Uchazeči nakreslí výkresy, následně se dozví kolik bodů by u zkoušky obdrželi a dozví se jak výkres správně řešit a uvidí, jak by výkres mohl vypadat v ideálním případě. Uchazeči, kteří se budou hlásit i na ostatní školy architektury (např. VUT Brno ...) se dozví, jak vypadají přijímačky na tyto školy, z časových důvodů ale nebude možné vypracovat si během workshopu tato konkrétní zadání, nicméně i tak by měl být tento workshop pro ně přínosný jako trénink na talentovou zkoušku.

 Test ze všeobecně-kulturního přehledu - projdeme si ho a vysvětlíme, jak jej řešit. 30 minut.

Test z deskriptivní geometrie: FA nestihla testem zareagovat na změnu učebních osnov středních škol v Česku a stále požaduje po studentech to, co se už na školách neučí. My si ale testy projdeme. 30 minut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 3.12. od 10 do 17 hod. 

Cena: 2000,- CZK (pro naše semestrální studenty 20% sleva)

Přihlásit se můžete přes webový formulář na www.malovanikresleni.cz nebo na emailu vendula@malovanikresleni.cz. Kapacita je omezená na 12 studentů, prioritně přijímáme přihlášky od studentů zimního semestru našich kurzů (do 17.11.2023), poté jsou přihlášky otevřeny široké veřejnosti.

 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)