Výtvarná školička s prvky metody Montessori

 

Montessori principy a výtvarná výuka u nás ve výtvarném ateliéru...

S pojmem Montessori jste se již jistě někde setkali, je to poslední dobou právem do hledáčku zaměřovaný směr výchovy, odvozený od italské pedagožky Marie Montessori, která na základě pozorování dětí v denním životě a při hře vyvinula systém poznatků o dětech.

 

Fotografie z naší "plenérové" výtvarné dílničky.

 

Zahrnuje především poznání, že dítě je rovnocenná lidská bytost dospělému člověku a že by se s ním také podle toho mělo zacházet! Ale to není vše, také mluvit s dítětem bychom podle paní Montessori, měli jako se sobě rovným člověkem a jeho vývoj bychom měli podporovat tolerancí a respektem, informacemi místo zákazů a příkazů. Rozkazy bychom měli nahradit spíše formulacemi, které dítě vedou k tomu, aby samo přišlo na to, co má udělat, zvláště pak, jedná-li se o nápravu něčeho rozlitého či rozbitého, avšak měli bychom je vést moudře, nikoli manipulativně.

 

Montessori říká, že žádná pochvala není pro dítě motivující a dnes toto tvrzení dokládá řada moderních psychologických výzkumů. Také upozorňuje, společně s autory knihy Respektovat a být respektován od kolektivu autorů, inspirovaných opět různými osobnostmi psychologie, že mezi pochvalou a oceněním je velký rozdíl, přičemž pochvala nezevšeobecňuje zásluhy dítěte, ale týká se pouze dané události. Ocenění a zvláště pak poděkování je však to pravé, co děti potřebují. Dospělému či kamarádovi se také nevlichocujeme tvrzením že je velký malíř, když namaluje zajímavý obraz, spíše jej oceníme v tom, co se nám na obraze líbí, s čím se ztotožňujeme. A stejně tak bychom se měli chovat k dětem, podporuje to zdravý rozvoj jejich osobnosti, schopnost se rozhodovat a utvářet svůj život podle svých vlastních představ. Pakliže toto pochopíme, již pro nás vůbec nebude těžké pochopit, proč by pro výchovu dětí měly být tresty naprosté tabu.

 

Malování nás baví stejně jako děti. Malujeme společně, společně si hrajeme a nacházíme nové cesty.

 

Ovšem něco jiného jsou přirozené důsledky, kdy je například potřeba utřít rozlité barvy, ale i toto se dá dítěti sdělit bez obviňování, jako přirozená věc. Dítě je velmi vnímavé a každý útok na svou osobu si velmi dobře ukládá do svých vzpomínek a ty jej formují, i to, jak se bude v životě chovat ono. Pokud svým jednáním dokážeme, že všechny situace běžného života se dají řešit po vzájemné domluvě s respektem pro všechny strany, dítě se naučí pracovat v kolektivu i samostatně, bude snáze proplouvat životem a nebudou jej zatěžovat zbytečné konflikty či komplexy, zaseté jinými lidmi. Není snadné se chovat ideálně, zvláště pokud jsme vyrostli pod tvrdou rukou generálských rodičů, či pod jinak nepovedeným vedením dospělých. Avšak právě proto jsme motivovaní vychovávat děti, se kterými se v životě setkáme tak, aby si podobné šrámy na duši,jako máme my sami, nenesli.

 

V tomto duchu se dá vést výchova ve školce, škole, domácnosti, ve výtvarné výchově, v malířském ateliéru, kdekoli. Děti na ní často velice dobře reagují, protože je velmi zdravá a v mnoha případech ověřená, zkrátka a dobře, myslíme si, že snad ani tomu nemůže být jinak, než že nás zcela nadchne. Vyzkoušejme to také společně!

 

Jaké jsou základní principy Montessori metody?

  • Dítě je tvůrcem sebe sama (Dítě - budoucí smostatný "výtvarný umělec", čerpá podněty z okolí, a samo si určuje, jak a kdy tyto podněty ovlivní jeho jednání. Nabízíme inspiraci, ukazujeme možné cesty, rozhodnutí necháváme na samotném tvůrci...)

 

  • Pomoz mi, abych to dokázal sám (Malý umělec si sám dítě vlastními silami a svým tempem získává nové vědomosti a dovednosti, a vzrůstá do světa, který ho obklopuje.)

 

  • Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. (Naše poznáí vychází z praktické výuky a maninupalce s věcmi, barvami, tvary... Důraz klademe na spojování tělesné a duševní aktivity.)

 

  • Respektování senzitivních (citlivých) období. (Ctíme senzitivní období každého dítěte. Necháváme se inspirovat v návrhu zpracovávaných  a oblíbených témat, postupně je rozvíjíme a prohlubujeme. Tak jako umělci tvoří v cyklech, i my navazujeme témata lekcí korálek ke korálku.)

 

  • Svobodná volba práce. (Malý malíř si sám rozhoduje, co se bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat. Respektujeme čas na malování, čas na hru, na odpočinek...)

 

  • Připravené prostředí. (Výtvarný ateliér a naše dílnička je uspořádána tak, aby si děti mohly podávat věci z poliček, aby znaly jejich místo a mohly je po práci vracet zpět na místo. To vše samostatně, bez vnější pomoci.)

 

  • Polarizace pozornosti. (Dítě je při výtvarné práci se schopno soustředit intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Základem učení u nás je empaticky vycítit nejvhodnější téma pro každé dítě individuálně, pomáháme toto téma rozvíjet a udržujeme motivaci k práci.)

 

  • Celostní učení. (Tělesné a duševní aktivity by se měly vzájemně  promítat i do procesu učení. Témata a program naší hodiny jsou vždy plánována jako celek, střídají se fáze přímé výuky, pohybové aktivity, samotná práce malování, kreslení či modelování. Fáze, kdy každé dítě formuluje, jak a na čem pracovalo a budujeme společně program pro lekce následující.)

 

 

Výtvarná plenérová dílnička s prvky metody Montessori.

Semestrální výtvarné kroužky pro děti a mládež - PRAHA 2, BALBÍNOVA 28 - TEL: 777 422 022

  Semestrální Kurz kresby a malby (19lekcí, 90min) je určen pro děti od 3 let, věk dětí nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní konzultace mezi lektorem, Vámi a Vašim dítětem. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po...
  Semestrální Kurz kresby a malby pro mládež (19lekcí, 120min) je určen pro mládež do věku 18 let, spodní hranice se určuje podle osobní konzultace mezi lektorem, Vámi a Vašim dítětem. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě...
  Drawing Painting Course for Kids (19 classes, 90min) is designed for children aged 3 to 11 years. Drawing Painting Course for Youths (19 lessons, 120 min) is designed for children aged 10 - 14 years. The course is designed for the beginners as well as for the advanced students. The...
"Má být Vaším povoláním profese výtvarného umělce?  Pomůžeme Vám s přípravou na talentové zkoušky!"   Příprava na přijímací zkoušky na střední umělecké školy je vedena jak formou výuky kresby a malby, tak formou konzultací a analýzy volné tvorby studentů, na jejímž základě jsou...
  Naleznete lepší činnost, která by podněcovala a rozvíjela činnost obou mozkových hemisfér zároveň, tak příjemným a přirozeným způsobem jako je tvoření z keramické hlíny?   Děti si v rámci našeho Kurzu kroužek keramická dílna vyzkouší veškeré základní techniky přístupu ke keramické hlíně...
  "Pojďte si k nám vyrobit svůj vlastní první komiks!" Kurz komiksu a ilustrace pro děti má za cíl hravou a kreativní formou obeznámit děti s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. Témata lekcí na sebe plynule navazují a v závěru...
  "Chystáte se na přijímací zkoušky na střední či vysokou uměleckou školu? Nenechte nic náhodě a připravte se spolu s námi! :)"   Sochařská dílna pro děti a mládež (12 lekcí/180 min) je určena pro děti ve věku od 10 do 18 let. Učíme se volně tvořit, rozvíjet naši...
  "Věnujte čas sobě a svému dítěti. Stravte společný čas malováním a kreslením u nás v ateliéru s příjemnými lidmi opravdovým uměleckým zápolením..."   Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, baví Vás něco tvořit, vyrábět a...
  Kurz Street artu a graffiti nás seznámí s tématy a technikami, které používají streetartisté. Tradiční graffiti umělci tvoří "na ulici", mnohdy jejich obrazy a díla mají i několikametrové rozměry. Street art není jen "práce se sprejem", ale zahrnuje mnohem více technik a médií - jako...
  "Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš"   Cvičení jógy má mnoho benefitů, které každý praktikující postupně krůček za krůčkem poznává. Relaxace, protažení, chvíle zklidnění a společné meditace nás vede k hlubšímu uvědomění si sama sebe, prohloubení vnímání jemných...
  Intenzivní přípravný kurz Dějiny umění je určen jako příprava na přijímací talentové zkoušky na střední i vysoké školy. Kurz zahrnuje témata z průřezu Dějin umění, která se u přijímacích zkoušek objevují nejčastěji. Seznámíme se s vývojem umění v celé jeho historii ve všech klasických...
  "Plánujete absolvovat přijímací řízení na grafické střední školy? Rádi byste si rozšířili obzory v grafické tvorbě? Připravili jsme pro Vás komplexní kurz grafiky, kompozice a typografie."   Kurz Propagační grafika (19 lekcí/120 min) je určen pro všechny, kdo se zajímají o klasickou...
  Hledáte netradiční program pro oslavu Vašich dětí? Už Vás ani Vaše děti nebaví posedávat s nafukovacími balónky? Náš atelier Vám nabízí malířský výukový program hravou formou, které malé oslavence a jejich přátelé nejen výborně pobaví, ale také seznámí s novými výtvarnými technologiemi......
  "Zkusili jste někdy vyměnit malířské plátno za svoji vlastní tvář?"    Facepainting - malování na obličej je úžasná výtvarná technika, která z narozeninové oslavy či společenské akce udělá opravdu nezapomenutelný zážitek. V jednom okamžiku jsou z holčiček víly a princezny, z kluků...
  Náš výtvarný atelier poskytuje službu hlídání dětí. Pro Vaše malé ratolesti je v atelieru připravena herna, kde s tetou - lektorkou, můžou strávit příjemný čas her, zábavy, učení a odpočinku. Program upravujeme podle aktuální nálady dětí a děláme prostě to, na co máme chuť a co nás v...
  Máte zájem poskytnout Vašemu dítěti kvalitní kulturní vzdělání? Hledáte odbornou prohlídku muzeu či galerie, hravou formou, která ho bude bavit? Náš ateliér poskytuje  nový způsob, jakým může Vaše dítě poznat současné výstavy či stálé sbírky. Náš lektor(ka) provede...
  Школа изобразительного искусства для детей- информация об обучении в нашей школе и предложения кружков, мастерских и творческих семинаров. Если у Вас дома есть юный художник и Вы бы желали развивать его стремления и талант, то мы к Вашим услугам. Предоставьте своему ребёнку профессиональное...

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz