MgA. Milan Fibiger

Místo narození:

Mladá Boleslav

Studium:

Vysoká škola umělecko-průmyslová, obor knižní ilustrace (prof.Jiří Šalamoun) zdárně dostudoval roku 1990.

Co mě přivedlo k umění:

Ilustrace dětských a dobrodružných knih.

Můj umělecký vzor:

Zdeněk Burian

Jaké kurzy / workshopy v ateliéru Malování kreslení vedeš?

Kurz: Komiks a ilustrace pro děti a mládež, kde je cílem seznámit a podpořit zájem žáků o  profesi komiksového kreslíře. Být nápomocen a odborně profesionálně citlivě vésti první krůčky začínajících adeptů tohoto výtvarného žánru -disciplíny s ohledem na jejich výtvarnou individualitu .Postupně zvyšovat jejich kresebnou a malířskou úroveň.

Kurz: Kresba a malba děti 7-11 let. Cílem je seznámit žáky se základy kresebné a malířské profese a s bohatostí možných výtvarných technik + praktické vyzkoušení těchto technik. Cítlivě vésti žáky s individuálním přístupem s ohledem na jejich věk a aktuální schopnosti a možnosti. Postupně tak zvyšovat jejich profesionální výtvarnou uměleckou úroveň.

Workshop: Jak namalovat obraz – akrylová malba 

 Workshop Portrét- Jak správně nakrteslit tváři

Jak bys charakterizoval/a svoji výuku?

Citlivý individuální přístup.

Jaké jsou tvé zkušenosti s výukou či vedením kurzů?  

Vynikající – žáky má výuka baví. Probíhá zdravá soutěživost. Úroveň jejich prací pod mým vedením výrazně stoupá. Dělají mě radost .Panuje přátelská nenásilná uklidňující atmosféra. Výsledky výtvarných prací hovoří jednoznačně pozitivně.

Zúčastnil/a ses nějakých výstav?

U nás v Čechách i v zahraničí – viz. mé webové stránky.

Webové stránky:

www.milanfibiger.com

 

 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)