Blanka Křemenová

Místo narození:

Příbram

Studium:

Západočeská univerzita v Plzni
Co mě přivedlo k umění?

Umění bylo přivedeno ke mně. Mým otcem, který sekal nízké reliéfy a maloval. Zamilovala jsem si vůni terpentýnu a od té doby jen málokdy pustím štětec z ruky.

Můj umělecký vzor:

Staří mistři, i ti mladí.
Můj životní vzor:

Snažím se jím být sama sobě. Protože život je příliš krátký na to, aby ho člověk prožil ve snaze být někým jiným.

Nejzajímavější zážitek ze studia?

Studuji stále a na ten nejzajímavější si chci jeste počkat.

Jak jsem se dostal/a do tohoto výtvarného ateliéru?

Kdysi, před lety jsem objevila inzerát, kde paní majitelka ateliéru Malovani Kreslení poptávala malbu zakázkového portrétu. Na inzerát jsem odpověděla. Pak přišla nabídka, kterou jsem přijala.

Jaké kurzy / workshopy v ateliéru Malování kreslení vedeš? Širokého věkového i obsahového spektra. Od žáků druhého stupně základní školy přes studenty až po dospělé; základy kresby a malby, přípravu k přijímacím zkouškám, olejomalbu pro začátečníky i pro pokročilé.

Přibliž nám svoje kurzy / workshopy – pro koho jsou určeny, jaký je jejich hlavní cíl?

Pro každého, kdo se chce naučit základům práce s různými technikami a médii, zdokonalit se ve svém umu nebo získat další, odbornější dovednosti v určitém směru či technice. Mé kurzy i workshopy jsou diverzifikovány podle náročnosti a jejich náplň koncipovaná tak, aby studenti postupně získávali potřebné dovednosti směřující k vytyčenému cíli. Cíle jsou nastaveny tak, aby jich jednak bylo možné v rámci jednoho semestru dosáhnout, jednak aby studenti odcházeli vybaveni dovednostmi umožňujícími pokročit na další studijní stupeň náročnosti.

Jak bys charakterizoval/a svoji výuku?

Jako individuální a prakticky orientovanou. V úvodu kurzu s každým studentem proberu jeho představy, dosavadní zkušenosti a preference. Během první lekce prakticky ověřím jeho dovednosti formou volně zadané práce, abych získala představu o dispozici. V průběhu kurzu pak pracujeme na posílení slabších míst, rozvíjení stávajících dovedností a s ohledem na osobní zájmy a cíle koriguji obsah i formu výuky tak, aby odpovídala zaměření a naturelu studenta.

Jaké jsou tvé zkušenosti s výukou či vedením kurzů?

Kurzy i workshopy pro veřejnost vedu už řadu let v Praze a v Plzni. Kromě spolupráce s výtvarnými školami dávám i soukromé a individuální hodiny ve svém ateliéru a vedu workshopy pro firmy.

Zúčastnil/a ses nějakých výstav?

Vystavuji pravidelně jak samostatně, tak skupinově.

Webové stránky: www.blankakremenova.com

 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)