27. 6. 2013 - slavnostní zahájení výstavy Martina Mainera v Galerii Václava Špály

09.06.2013 07:10

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy malíře Martina Mainera Slovenská epopej v Galerii Václava Špály.

  • vernisáž výstavy čtvrtek 27. 6. 2013, 18:00, Galerie Václava Špály
  • www.mainer.cz

 

 

Pozvánka na výstavu obrazů Martina Mainera - Slovanská epopej

 

 

Výstava se koná za laskavé podpory těchto firem, děkujeme za Vaši vřelou podporu:

 

 

 

 

Text autora uvedený na pozvánce výstavy:

 

Můj zájem o historii Slovanů tvá již pár let… jedním z nejúžasnějších textů o naší historii je kniha Antonína Horáka „O Slovanech úplně jinak“ – přímo mně otevřela oči, nejdříve vyvolala rozpaky, pochyby, později úsměv, přitakání, kniha je pro mě maximálně inspirativní a to nejen pro vnímání Slovanské historie, ale historie obecně… také kdo ji píše a proč je tak důležité ji znát a nebo si ji vymyslet či zatajit… jak víme či můžeme vidět v médiích – slovem a obrazem je historie vytvářena všem před očima navzdory reálným událostem…ne jinak tomu bylo vždy…toto současně probíhající, často s naprostou bezcitností psané a prezentované sci-fi, má však pro všechny lidi na Zemi dalekosáhlé devastující důsledky… dokonce jsou tací, kteří si už myslí, že toho mohou být schopni jen bytosti, kterým je cit, láska, soucit naprosto cizí, nějaká nelidská rasa, která ovládá celou dnešní „historii“, miluje zabíjení a potoky krve…

…název výstavy mě přistál v hlavě po prvním zhlédnutí heroického díla Alfonse Muchy ve Veletržním paláci…významy a důvody namalování každého Muchova jednotlivého díla jsou dalšími střípky skládačky a v Muchově době ještě asi živými vzpomínkami našich předků…dnes – kdo ještě jeho obrazům rozumí ve smyslu o čem hovoří?…

mnozí lidé a určitě všichni mí studenti vůbec netušili, co znamená Rujána pro Slovany (staroslovansky a dodnes v některých živých jazycích Balkánu od „rujá“ – orat…rujáč – oráč), jak důležité a svaté místo po tisíciletí to bylo (němečtí archeologové říkají, že na Rujáně po troše svrchní vrstvy končící německým středověkem je to až do magmy vše slovanské, ostatně v Berlíně také – proto se jmenuje Berlín a jeho znak je medvěd…brlín, brloh – slovansky i česky – místo, kde medvěd tráví zimu…proto také Adolf ukončil velmi rychle vykopávky v 30. letech – archeologové nenašli antické římské fórum jako Duceho archeologové v Římě, jak předpokládali, ale slovanské hradiště…). …Amudarja, posvátná řeka Slovanů…AMU – DARJA – první složka starého kompozitu Ámu – je původní přivlastňovací zájmeno ve 3. pádě, čes. „nám“ a druhá složka – Darjá znamená „darující“ (srv. dnešní ženské jméno „Darja“ – darující děti). Čili celý původní název ve významu „Nám – Darující“, asi proto, že tato řeka svými záplavami z pamírských velehor „darovala“ těmto prvním zemědělcům úrodu. PA – MÍR – kdyby nic jiného, pak tento název  značuje přímo „pravlast“ neolitických Praslovanů. Totiž předpona „PA“ znamená naše „pra“ a kořen názvu Mír znamená „svět – domov – vlast“, jak je to patrné z ruštiny. Čili název PAMÍR = „pra- -vlast“, původní domov Praslovanů. Podobně HIMA-LÁJÁ  HÍMA-zima-LÁJÁ-leží, jako Lyso-laje, Viza-laje atd.), DUBIA, LADAK, SYR-DARJÁ…už jen kvůli těmto šokujícím významům stojí za to Horáka přečíst, a že je jich celá kniha!! (viz Horák str.292…)

 

…po obrazech poletují vycpaní ptáci, uschlé dubové listí na spadlých větvích, sýkorky, akty mé ženy a láska k  přírodě…prvoplánově se v obrazech o historii Slovanů vůbec nemluví, když ale zobrazené vnímáme jako symboly a dosadíme mé vlastní vysvětlení či energii mantry a můj úžas nad naší historií, pak možná se něco objeví a můj, pro mnohé dnes veskrze nekorektní světonázor, začne problikávat… …na obrazech nejsou jen vycpaní ptáci, sem tam poletují živé sýkorky a hlavně je na nich živá žena – Živa a autor je živ…a také, namalovaná mrtvolka na obraze je nabita energií malíře a má touhu či uzeníbýt-žít, je stejně živá jako živý model nebo stejně mrtvá… nebo obžívá – je snad mnohdy i téměř nesmrtelná…jest na obraze možno mluviti o něčem mrtvém nebo živém?…jsou iluze, napodobení a z nich vzniklé znaky a symboly mrtvé věci nebo jsou schopni žít vlastním životem v myslích a srdcích diváků?…nebo jen tupě hledí z plochy obrazu…nevím, úplně živé nejsou, snad přiživují se…kdo je vidí, je živ…v živém je vše živé…

 

 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)