Doučovací kurzy pro děti - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

29.06.2023 09:29

Prázdninové doučovací kurzy jsou určeny pro děti věku základní školy. Kurz je určen zájemce, kteří mají zájem zapracovat na upevnění a prohloubení znalostí, dovedností, které měli získat během školního roku. Náplň kurzu je možno po dohodě s lektory individuálně upravovat. 

Doučovací kurzy jsou zcela zdarma.

  • Kurz je možno využít jako součást přípravy na přijímací zkoušky
  • Malé skupinky dětí (5 dětí / 1 lektor)
  • Prověření lektoři našich kurzů pro děti a mládež
  • Výuka i pomůcky jsou zdarma, rodiče zajišťují svačinu.

Cílem je podpořit doučovacími lekcemi znevýhodněné žáky ZŠ a SŠ, za znevýhodnění se považuje (i) dítě žije v prostředí bez podpory ke vzdělávání, (ii) dítě žije v sociálně vyloučené lokalitě, (iii) dítě patří k etnické či národnostní skupině.

 

Doučovací lekce jsou financovány z programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)