Letní kemp pro děti plnící povinnou školní docházku

 
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dětský kemp je placený z dotace MŠMT a je pro Vás zadarmo!

Příměstský tábor - "kemp", podpořený mimořádnou dotací Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy v roce 2021, z důvodu podpory socializace a neformálního vzdělávání dětí po covidové pandemii a zavření škol a kroužků. Kemp je plně hrazen z dotace, pro děti je tak kemp zcela zdarma. 
 
Hlavním záměrem organizace letních kempů pro děti je posílit sociální vztahy dětí s jejich vrstevníky, doplnit dílčí znalosti a dovednosti, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, podpořit zájem dětí o vzdělávání ale i pohybové aktivity dětí.

Letní kempy jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (tj. nikoliv předškoláky).

Program tábora jsme sestavili tak, aby poutavou formou provedl děti týdenním tématem. Část výuky bude probíhat v ateliérech, velká část výuky formou výletů a exkurzí. V rámci týdne máme vždy exkurze malování v plenéru (exteriérový prostor - Stromovka, Riegrovy sady, zahrady Pražského Hradu, Kampa, Zoologická zahrada), exkurze do státní kulturní instituce (Národní muzeum, Veletržní palác, Obrazárna, Palác Kinských) a exkurzi do soukromé instituce (Nová galerie). Děti pracují na úkolech jak teoreticky (přednáška), tak prakticky (ateliéry, učebny či plenér).
 
Stravné je plně zajištěno a je zdarma.
Veškeré výtvarné pomůcky, vstupenky a vzdělávací program zdarma.
 
 

Pro případné dotazy prosím preferujeme komunikaci emailem na nina@malovanikresleni.cz. Omlouváme se, není v našich kapacitách odpovídat na telefonické dotazy.

Závazná přihláška na Příměstský kemp ZDARMA - volná místa již jen Újezd nad Lesy, ostatní turnusy přijímáme náhradníky

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami účasti na akcích spolku, podmínkách dotačního programu Letní kemp MŠMT a zpracováním osobních údajů.

Program dne tábora

 
08:00 - 08:30 - zahájení dne, uvítací kolečko a představení programu 
08:30 - 09:30 - první výukový blok 
09:30 - 10:00 - svačina 
10:00 - 12:00 - druhý výukový blok 
12:00 - 13:00 - oběd a poobědová "siesta" 
13:00 - 14:30 - třetí výukový blok 
14:30 - 15:00 - svačina
15:00 - 16:00 - dokončování úkolů a shrnutí dne 
16:00 - 16:15 - vyzvedávání dětí 
 
Před konáním tábora rodiče vyplňují "čestné prohlášení o bezinfekčnosti". Děti se většinu času pohybují venku a tedy bez jakýchkoli zábran dýchání.
 
Pořadatelé mají právo kemp kvůli nenaplnění kapacity zrušit, či přihlášené po domluvě přehlásit na jiný turnus, pokud to kapacita dalších kempů umožní.
Pořadatelé si vyhrazují možnost udělat úpravu táborového programu dle počasí.
Pořadate si vyhrazuje možnost v případě hrubého porušení "táborových pravidel dítětem" přerušit účast dítěte na kempu bez náhrady v rámci zajištění bezpečného programu pro celou skupinu.
 
 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)