Jak úspěšně zvládnout přípravu talentové zkoušky?

08.10.2016 09:03

Výtvarné umění, design či architektura jsou krásné obory, které jsou atraktivní a lákají mnoho zájemců. Poměrně velká konkurence než u jiných oborů vyžaduje pečlivou přípravu, mnohdy i mnohaletou přípravu. U škol s uměleckým zaměřením je talent jedno z nejdůležitějších hledisek, ale  samotná dávka talentu bohužel nestačí. Přijímací komise vyžadují také znalosti v oblasti výtvarných technik, historie a technické schopnosti.

Celý článek zde...

 

 

  • Jak zvládnout přípravu na talentové zkoušky?

 

Nejdůležitější je, aby člověk, který se rozhodl věnovat se umělecké dráze byl ochotný do svého cíle věnovat maximum svého času, energie, píle a úsilí. Na cestě se může objevit mnoho překážek, které je třeba brát jako krásný úkol k vyřešení. Nic a nikdo by neměl mít sílu Vás zastavit v tom, čemu se chcete naplno věnovat, co Vás baví a v čem se cítíte být nejlepší. Výtvarný obor má mnoho oblastí a určitě i Vy najdete svoji vlastní oblast, ve které se uplatníte. Náležitá příprava na talentové zkoušky Vám v tom pomůže. Připravovat se může každý sám - pečlivě doma kreslit, procvičovat výtvarné techniky, témata, studovat literaturu. Obvyklá příprava je formou navštěvování výuky vedené odborníkem - ať skupinové či individuální. Kvalifikovaný odborník (obvykle sám umělec či pedagog výtvarného oboru) je zde k tomu, aby posoudil naši pokročilost, aby zadával úkoly, hodnitil, kritizoval a inspiroval. Zkušenost předávaná formou konzultace při praktické výuce je nenahraditelná.

Učitel vidí naše silné stránky, které nám pomáhá rozvíjet a zároveň si je vědom toho, na čem potřebujeme zapracovat a co je třeba usilovnou prací zlepšit. Zároveň nám pomáhá najít nejvhodnější způsoby, jak dosáhnout svého cíle. V rámci kurzů přípravy na talentové zkoušky se obvykle žák věnuje klasické kresbě a malbě - seznamuje se s rozličnými výtvarnými technikami, získává praktické zkušenosti a dovednosti v oblastech - stínování, kompozice, perspektivy a tříbí si myšlení v oblasti pojmů jako obraz, výtvarné umění. To vše na úkolech typu - zátiší, portrét, figura.

 

  • Jak na domácí přípravu?


To, že se zapíšete do kurzu přípravy na talentové zkoušky ještě neznamená, že máte vyhráno. Je třeba na sobě intenzivně pracovat i doma či ve svém volném čase. Lektor na kurzech přípravy zadává domácí úkoly, snažte se je co nejvíce plnit. Okřídlené přísloví - "těžko na cvičisti, lehko na bojišti" zde platí dvojnásob. Pořiďte si skicák a kreslete při každé příležitosti - cestou v tramvaji, doma večer... Kreslete "malá zátiší" - hrneček s čajem na stole, nepořádek v pokojíčku, lidi v kavárně... Skicujte, procvičujte svoji ruku a oči. Je to stejné, jako když se člověk učí cizí jazyk - čím víc procvičujete, tím rychleji se Vám nové znalosti dostanou pod kůži a Vy je začnete využívat automaticky. 

 

  • První lekci přípravného kurzu?

 

Chystáte se na první lekci přípravného kurzu na talentové zkoušky? Vezměte s sebou výběr domácích prací (ideálně v originále, nebo lze i na fotkách), aby lektor viděl, co za sebou máte za práci a věděl, jak formovat program Vaší přípravy. Podle předchodzí práce pozná, jak moc jste pokročilí, jaké technika či poloha Vám vyvovuje a uvidí i místa, která bude třeba více rozvíjet. Pokud žádné domácí práce nemáte, nevadí, začít lze i od úplného začátku a krůček za krůčkem si portfolio připravíte přímo pod odborným vedením. 

 

  • Jak se liší talentové přijímací zkoušky podle typu škol?
 

Každá střední a vysoká škola uměleckého zaměření má svoje vlastní přijímací řízení. U některých škol se můžete setkat s jednokolovým přijímacím řízením, někde dvou - či dokonce vícekolovým přijímacím řízení. Na některých typech škol jsou vyžadovány domácí práce, někde je veden s uchazečem přijímací pohovor, někde se koná praktická přijímací zkouška. Doporučujeme uchazečům, aby se dopředu informovali o tom, jakou formu má přijímací řízení, jaké jsou požadavky na domácí přípravu (portfolio domácích prací) a jak samotné přijímací řízení probíhá. Většina škol tyto informace poskytuje na svých webových stránkách, případně studijní oddělení či sektretariát konkrétní školy by vám měli být nápomocni se k těmto informacím dostat.

Nikdy není na škodu se také na školu jít podívat - ideálně třeba v rámci dne otevřených dveří, pokud vámi vybraná škola den otevřených dveří neorganizuje, zkuste školu navštívit i tak (např. v rámci výstavy klauzur, obhajob...).

 

  • Čeho si všímat při prohlídce školy? 

 

Dívejte se, jak prostor školy vypadá. Dívejte se na výtvarné práce, které jsou vystaveny na chodbách, ve třídách či v ateliérech. Pokud bude příležitost, vyptejte se stávajících studentů na otázky ohledně přijímacího řízení.

 

  • Možnost konzultace!

 

Některé školy (střední a hlavně vysoké) umožňují svým potencionálním studentům možnost konzultace. Vyptejte se na tuto možnost a včas se na konzultaci své práce domluvte. Správně zvolte čas, kdy na konzultaci dorazíte. Je dobré si uvědomit, že týden pře přijímacími zkouškami již moc informací z konzultace nestačíte zapracovat a zda spíše není  takováto konzultace "na poslední chvíli" na škodu. Pro vysoké školy uměleckého směru se konzultuje třeba i 2 - 3 roky před přijímacím řízením.

 

 

 

 
 

Semestrální výtvarné kurzy pro dospělé - TEL: 777 422 022 - ZÁPIS OTEVŘEN - rezervujte si své místo včas!!

  "Má být Vaším povoláním profese výtvarného umělce? Pomůžeme Vám s přípravou na talentové zkoušky!" V rámic přípravy na talentové zkoušky na střední školy uměleckého zaměření Vás nejen připravíme na praktickou a talentovou část přijímacích zkoušek, ale vytvoříme Vám výtvarný základ, ze kterého budete čerpat v průběhu celého svého studia, ale i své budoucí profesionální praxe. Na kurz mohou docházet i studenti, kteří nejsou v posledním ročníku před přijímacími zkouškami, ale budou k nim směřovat v budoucnu. Přípravu je vhodné začít minimálně 2 semestry před zkouškami.    Příprava na talentové zkoušky na vysoké školy uměleckého zaměření je vedena převážně formou konzultace a analýzy volné tvorby studentů, na jejímž základě jsou zadávány individuální úkoly, korespondující s cíli kurzu. Nejde tedy o pouhé rozšíření řemeslných schopností v malbě nebo v kresbě, ale...

 

Výtvarný ateliér Malování a kreslení nabízí přípravné studium na umělecké vysoké a střední školy v těchto oborech, úspěšnost našich studentů je vysoká (70 - 80% přijatých):

 

Architektura: V rámci přípravy na přijímací zkoušky na fakulty architektur se zaměřujeme na  výuku perspektivy, kresbu architektonických zátiší, kresbu staveb, interieru a exterieru, základy kompozice a vyjádření materiálů. Příprava je vhodná na VUT v Praze a Brně, obor architektura a pozemní stavby-architektura, na TU v Liberci obor architektura a další. Našimi lektory jsou architekti, zároveň v žižkovském atelieru je možno navštívit studentské architektonické studio, které je součástí atelieru. Doporučená délka přípravného studia 2-3 roky.

 

Design: Chcete být úspěšným designerem? Takže krůček po krůčku... V rámci kurzu příprava na přijímací zkoušky oboru design zahrnuje kresbu, základy perspektivy, modelování a základy navrhování . Příprava je vhodná pro přijímací zkoušky a budoucí studium na  UMPRUM v Praze, VUT v Praze a Brně. Doporučená délka přípravy 3 roky.

 

Grafika, užitá grafika a ilustrace: Příprava zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, prokreslení v kompozici, materiálech, profilovaní Vaší osobité kresby a výuku klasických grafických technik (suchá jehla, monotypy, linoryt a další). Příprava je vhodná na střední umělecké a vysoké umělecké školy ( AVU, FAVU, UMPRUM, UJEP a další). Doporučená délka přípravy 4-5 let na střední a 3 - 4 roky na vysoké školy.

 

Keramika: Rádi byste se v budoucnu věnovali návrhu a výrobě keramiky? Pojďte se k nám připravit na přijímací zkoušky... Výuka zahrnuje základní techniky, kresbu a modelování. Doporučená délka přípravy 3-4 roky.

 

Kresba: Kresba je základ a je nutnou podmínkou k přijetí na jakoukoliv střední, vyšší odbornou a vysokou uměleckou výtvarnou školu v těchto oborech: malba, kresba, grafika, průmyslový a grafický design, architektura, módní návrhářství, textil a další. Jak se říká, ruka se dá vykreslit, tak hurá do toho... Vhodná délka studia činí 4 roky.

 

Malba: Rozhodli jste se pro bohémský život plný světa barev a inspirace na každém kroku? Příprava v našich kurzech zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, malbu temperou, olejem na plátno, papír a sololit, rovněž klasické malířské techniky. Příprava je vhodná na střední a vysoké umělecké školy s výukou malby a užité malby (Střední škola grafická Hellichova, Hollarova gymnázium na Pražačce, AVU, UMPRUM, FAVU, UJEP a další). Minimální délka přípravy 3-6 let v závislosti na talentu uchazeče.  

 

Sochařství: Příprava probíhá v našem sochařském atelieru a je vedena akademickými sochaři a designery. Výuka plastiky a sochy zahrnuje kromě kresby, která je nutnou podmínkou, modelování hlavy a figury, volné práce včetně odlévání. Doporučená délka přípravy 3-5 let.

 

Restaurování: Jste pečlivý a drobný detail Vás nenechá spát? Co zkusit restaurátorství? Příprava obsahuje základy kresby a malby, klasické malířské techniky (olej, tempera, akvarel), kopírování uměleckých děl, technologie barev a výtvarných technik. Doporučená dékla přípravy 4 roky.

 

Scénografie: Přípravka na scenografii zahrnuje výuku perspektivy, kresbu malbu a konzultace vlastní tvorby. Doporučná délka přípravy 2-4 roky.

 

Textil, textilní výtvarnictví: Dříme ve Vás nový Versaci či Blanka Matragi? Příprava na textil a módní návrhářství zahrnuje figurální kresbu, malbu a základy navrhování.

 

 

V rámci jakékoli přípravy na přijímací zkoušky jsou Vám lektoři k dizpozici na individuální konzultace, výběr domácích prací a sestavení portfolia, zároveň si u nás v atelieru vyzkoušíte "zkoušky nanečisto", kdy dostáváte obdobné úkoly, jaké jsou při vlastním příjmacím řízení běžné. Doporučená délka přípravy je pouze orientační a závisí zejména na pracovitosti a talentu uchazeče. Doporučená minimální délka přípravy je 1 - 2 roky.

 

Máte chuť se u nás připravovat? Je to snadné, vyplňte přihláškový formulář Přihlášky a ceník a zvolte Kurz kresby a malby. Do poznámky napište, na jakou školu se chystáte a kolik dní, měsíců či roků Vám zbývá do přijímacího řízení.

 

 

 

"Dobrý den,

Chci poděkovat Vám a všem z ateliéru, že jste mi pomohli s přípravou na FA ČVUT, kde jsem úspěšně složila přijímací zkoušky.

Děkuji :) Emiliya"

 

"Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem z ateliéru, že mi pomohli s přípravou na FA, kde jsem úspěšně složil přijímací zkoušky. Především děkuji lektorům Tomáši Prchalovi a Jiřímu Pekárkovi. Ondřej K"

 

"Dobrý den paní Nino. Chtěla bych Vám napsat, že naše dcera Anežka se včera dostala na fa architektury v Praze. Chodila k vám dva roky na různé přípravné kurzy. Měla výsledky talentovek a testů tak dobré, že ji vzali bez ústní zkoušky. Moc vám všem děkuji za péči a čas, který jste jí věnovali. Také jsem vám moc vděčná za vstřícnost při různých úpravách termínů a náhradách hodin atd.  Dojížděla z daleka a nebylo to s námi ohledně docházky jednoduché. Teď k vám chodí mladší dcera. Zatím po dohodě dočerpává posledních pár Anežčiných hodin, které kvůli přípravě na zkoušky nestihla. Moc se jí u vás líbí a předpokládám, že bude mít taky zájem o dlouhodobý kurz. Ještě jednou děkuji Jana J"

 

"Dobrý den Nino, jak jsem slíbila dáváme vědět, že dcera Radka byla přijata po úspěšném absolvování talentových zkoušek na Střední uměleckou školu výtvarnictví a řemesel v Praze obor Ateliér nových medií. Chtěla bych Vám tímto moc poděkovat za přípravu na talentové zkoušky
a jak jsem již psala, je to také hlavně zásluha pana Tomáše Prchala a jeho přístupu. Moc chválíme, chválíme, chválíme určitě si to zaslouží!
Je to nejen bezvadný lektor, ale i fajn človíček.  Děkujeme. Přeji Vám, ať se vám nadále daří ve Vaší práci, spoustu spokojených žáků a takto skvělých lektorů."

"Ahoj Jitko, Tak nase priprava byla uspesna, prijat. Dekuju. :-) Matous"

"Chceme poděkovat Vám a celému teamu Vaší Výtvárné Školy za skvělou spolupráci v rámci vzdělováceho pobytu naší dcery Diany.

Jsme maximalně spokojeni a Diana si přeje pokračovat ve studiu."

 

"Dekujeme za gratulaci. Anezka se nyni rozhoduje mezi dvema obory, dostala se na modni navrharstvi a i scenickou tvorbu, coz ji zkomplikovalo rozhodovani. Cas na vyber ma do stredy. Informaci o tom, aby vam sdelila:-)svoje dojmy ji samozrejme predam.
Dale bych vam chtela mnohokrat podekovat, nebot si myslim, ze je to zasluha vsech lidi, kteri ji z pripravou pomohli.
Anezka by mela zajem k vam chodit i nadale."

 

"Dobrý den, chtěli bychom se synem Kristiánem poděkovat za přípravu Lyubenu Petrovovi, úspěšně zvládnul talentovky na obě školy, na které se hlásil a od září se stane studenten grafického designu na SŠ a VOŠ umělecké a reklamní tvorby . Od února v ateliéru poračuje, znovu pod vedením LP, už se moc těší  Máme ateliér rádi a fandíme mu!" Helena B.

 

"Dobrý den, byl jsem u Vás na kurzu přípravy na architekturu u pana Pekárka. Jen jsem chtěl ještě jednou poděkovat a říct Vám, že jsem se tam s 66 body dostal, z výtvarné části jsem měl plný počet bodů!!! Bylo to u Vás skvělé a hodně mi to dalo. Určitě si to nenechám pro sebe a doporučím Vás!"

Díky moc, Jan Ch. :)


"Dobrý den, tak dávám vědět jak jsem slíbil - přijatý na UMPRUM i FA! Mockrát děkuju za podporu a skvělé prostředí pro kreslení!!:D Jakub W."

 

"Dobrý den, chtěla bych Vám nevýslovně poděkovat. Dostala jsem se s Vaší pomocí na vysokou školu.

Byla to poměrně dlouhá cesta a výsledné rozhodnutí jsem se dozvěděla až minulý týden. Velkou zásluhu na mém přijetí mají Jirka Houska, Lyuben Petrov, Daniel Vlcek a Ildar Youssoupov. Tímto děkuji jim i celému ateliéru a Nina Hedwic Mainerová za vstřícný přístup.

Přeji Vám hodně štěstí ve veškerém Vašem konání a hodně žáků do ateliéru S vděčností, Barbora S."

 

"V pátek jde k Dominice, krásně mu vysvětlila perpektivu a malbu zátiší,
udělal talentové zkoušky na multimedialní tvorbu a je přijat. Moc děkujeme!" Ilona S.

 

 

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy - PRAHA 2, BALBÍNOVA 28 - TEL: 777 422 022

  Unikátní umělecký večer - spojení kreslení a malování se sklenkou vína... Lekce Malování aktu se sklenkou vína je nevšedním zážitkem nejen pro začátečníky, kteří teprve pronikají do tajů kresby a malby. Pojďte s námi odhodit stud a zkusit si nakreslit první figuru v životě. Čeká...
  Kreslíte či zkoušíte doma malovat portréty podle fotografií, hledáte v knihách či na internetu návody, jak zachytit tvář, aby si výsledek byl podobný? Pojmy jako perspektiva, podhled, nadhled, proporce, kompozice, stínování možná již znáte, ale jak s nimi pracovat při samotném...
  V rámci kurzu Olejomalby pro začátečníky se každý účastník seznámí s podklady a podložkami pro olejomalbu, seznámí se se základními principy klasické a moderní olejomalby. Naučíme se přenášet předlohu na plátno, seznámíte se s pojmy jako je podmalba, imprimitura či malba ala prima....
  Workshop Street artu a graffiti nás seznámí s tématy a technikami, které používají streetartisté. Tradiční graffiti umělci tvoří "na ulici", mnohdy jejich obrazy a díla mají i několikametrové rozměry. Street art není jen "práce se sprejem", ale zahrnuje mnohem více technik a médií - jako...
  Kurz Umělecký pastel je vhodný i pro úplné začátečníky, i pro děti od 10 let, které vydrží několik hodin tvořit   V rámci kurzu se účastníci seznámí prakticky se suchými uměleckými pastely, a teoreticky s olejovými a mastnými pastely. Suchým pastelem se...
  První krůček do světa barev - pro úplné začátečníky - věnujte si dárek na celý život, naučte se s námi kreslit a malovat!   Kurz První krůček do světa barev Vám pomůže znovuobjevit schopnost kreslení a malování, kterou jsme měli jako děti. Cílem kurzu není z Vás během jednoho dne...
  Rádi byste prosvítili svůj byt něčím originálním? Máte v hlavě obraz, ale neumíte malovat? Pojďte si ho k nám vyskládat z mozaiky!   Umělecké workshopy MOZAIKY pod vedením akademické sochařky nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si různé techniky mozaik. Každé setkání je...
  "Také obdivujete v katedrálách magické odlesky barevných vitráží, jste unešeni filmem Amélie z Montmartru a jejího snového světa korálků, plíšků a barevných zrcadel? Láká Vás umět pracovat se sklem? Kurz Tiffany vitráží by pak mohl být tím pravým pro Vás!"   Workshop techniky...
  "Pojďme proniknout do tajů vytváření japonského komiksu..." Co je to Manga? Manga je pojmenováním pro japonský komiks. Podle posledních údajů se v Japonsku prodá okolo 450 000 000 výtisků mangy ročně (co nezahrnuje prodej manga-magazínů, komiksových sešitů a komiksů prodaných jako ebook). S...
2 v jednom. Studenti budou na začátku rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilejší, kteří již základy perspektivy ovládají. V těchto dvou malých (do 5 osob maximálně) skupinách pak bude probíhat výuka odlišně podle stupně pokročilosti budou voleny úkoly od jednoduchých po složitější....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)