Jak úspěšně zvládnout přípravu talentové zkoušky?

08.10.2016 09:03

Výtvarné umění, design či architektura jsou krásné obory, které jsou atraktivní a lákají mnoho zájemců. Poměrně velká konkurence než u jiných oborů vyžaduje pečlivou přípravu, mnohdy i mnohaletou přípravu. U škol s uměleckým zaměřením je talent jedno z nejdůležitějších hledisek, ale  samotná dávka talentu bohužel nestačí. Přijímací komise vyžadují také znalosti v oblasti výtvarných technik, historie a technické schopnosti.

Celý článek zde...

 

 

  • Jak zvládnout přípravu na talentové zkoušky?

 

Nejdůležitější je, aby člověk, který se rozhodl věnovat se umělecké dráze byl ochotný do svého cíle věnovat maximum svého času, energie, píle a úsilí. Na cestě se může objevit mnoho překážek, které je třeba brát jako krásný úkol k vyřešení. Nic a nikdo by neměl mít sílu Vás zastavit v tom, čemu se chcete naplno věnovat, co Vás baví a v čem se cítíte být nejlepší. Výtvarný obor má mnoho oblastí a určitě i Vy najdete svoji vlastní oblast, ve které se uplatníte. Náležitá příprava na talentové zkoušky Vám v tom pomůže. Připravovat se může každý sám - pečlivě doma kreslit, procvičovat výtvarné techniky, témata, studovat literaturu. Obvyklá příprava je formou navštěvování výuky vedené odborníkem - ať skupinové či individuální. Kvalifikovaný odborník (obvykle sám umělec či pedagog výtvarného oboru) je zde k tomu, aby posoudil naši pokročilost, aby zadával úkoly, hodnitil, kritizoval a inspiroval. Zkušenost předávaná formou konzultace při praktické výuce je nenahraditelná.

Učitel vidí naše silné stránky, které nám pomáhá rozvíjet a zároveň si je vědom toho, na čem potřebujeme zapracovat a co je třeba usilovnou prací zlepšit. Zároveň nám pomáhá najít nejvhodnější způsoby, jak dosáhnout svého cíle. V rámci kurzů přípravy na talentové zkoušky se obvykle žák věnuje klasické kresbě a malbě - seznamuje se s rozličnými výtvarnými technikami, získává praktické zkušenosti a dovednosti v oblastech - stínování, kompozice, perspektivy a tříbí si myšlení v oblasti pojmů jako obraz, výtvarné umění. To vše na úkolech typu - zátiší, portrét, figura.

 

  • Jak na domácí přípravu?


To, že se zapíšete do kurzu přípravy na talentové zkoušky ještě neznamená, že máte vyhráno. Je třeba na sobě intenzivně pracovat i doma či ve svém volném čase. Lektor na kurzech přípravy zadává domácí úkoly, snažte se je co nejvíce plnit. Okřídlené přísloví - "těžko na cvičisti, lehko na bojišti" zde platí dvojnásob. Pořiďte si skicák a kreslete při každé příležitosti - cestou v tramvaji, doma večer... Kreslete "malá zátiší" - hrneček s čajem na stole, nepořádek v pokojíčku, lidi v kavárně... Skicujte, procvičujte svoji ruku a oči. Je to stejné, jako když se člověk učí cizí jazyk - čím víc procvičujete, tím rychleji se Vám nové znalosti dostanou pod kůži a Vy je začnete využívat automaticky. 

 

  • První lekci přípravného kurzu?

 

Chystáte se na první lekci přípravného kurzu na talentové zkoušky? Vezměte s sebou výběr domácích prací (ideálně v originále, nebo lze i na fotkách), aby lektor viděl, co za sebou máte za práci a věděl, jak formovat program Vaší přípravy. Podle předchodzí práce pozná, jak moc jste pokročilí, jaké technika či poloha Vám vyvovuje a uvidí i místa, která bude třeba více rozvíjet. Pokud žádné domácí práce nemáte, nevadí, začít lze i od úplného začátku a krůček za krůčkem si portfolio připravíte přímo pod odborným vedením. 

 

  • Jak se liší talentové přijímací zkoušky podle typu škol?
 

Každá střední a vysoká škola uměleckého zaměření má svoje vlastní přijímací řízení. U některých škol se můžete setkat s jednokolovým přijímacím řízením, někde dvou - či dokonce vícekolovým přijímacím řízení. Na některých typech škol jsou vyžadovány domácí práce, někde je veden s uchazečem přijímací pohovor, někde se koná praktická přijímací zkouška. Doporučujeme uchazečům, aby se dopředu informovali o tom, jakou formu má přijímací řízení, jaké jsou požadavky na domácí přípravu (portfolio domácích prací) a jak samotné přijímací řízení probíhá. Většina škol tyto informace poskytuje na svých webových stránkách, případně studijní oddělení či sektretariát konkrétní školy by vám měli být nápomocni se k těmto informacím dostat.

Nikdy není na škodu se také na školu jít podívat - ideálně třeba v rámci dne otevřených dveří, pokud vámi vybraná škola den otevřených dveří neorganizuje, zkuste školu navštívit i tak (např. v rámci výstavy klauzur, obhajob...).

 

  • Čeho si všímat při prohlídce školy? 

 

Dívejte se, jak prostor školy vypadá. Dívejte se na výtvarné práce, které jsou vystaveny na chodbách, ve třídách či v ateliérech. Pokud bude příležitost, vyptejte se stávajících studentů na otázky ohledně přijímacího řízení.

 

  • Možnost konzultace!

 

Některé školy (střední a hlavně vysoké) umožňují svým potencionálním studentům možnost konzultace. Vyptejte se na tuto možnost a včas se na konzultaci své práce domluvte. Správně zvolte čas, kdy na konzultaci dorazíte. Je dobré si uvědomit, že týden pře přijímacími zkouškami již moc informací z konzultace nestačíte zapracovat a zda spíše není  takováto konzultace "na poslední chvíli" na škodu. Pro vysoké školy uměleckého směru se konzultuje třeba i 2 - 3 roky před přijímacím řízením.

 

 

 

 
 

Semestrální výtvarné kurzy pro dospělé - TEL: 777 422 022 - ZÁPIS OTEVŘEN - rezervujte si své místo včas!!

  "Má být Vaším povoláním profese výtvarného umělce? Pomůžeme Vám s přípravou na talentové zkoušky!" V rámic přípravy na talentové zkoušky na střední školy uměleckého zaměření Vás nejen připravíme na praktickou a talentovou část přijímacích zkoušek, ale vytvoříme Vám výtvarný základ, ze kterého budete čerpat v průběhu celého svého studia, ale i své budoucí profesionální praxe. Na kurz mohou docházet i studenti, kteří nejsou v posledním ročníku před přijímacími zkouškami, ale budou k nim směřovat v budoucnu. Přípravu je vhodné začít minimálně 2 semestry před zkouškami.    Příprava na talentové zkoušky na vysoké školy uměleckého zaměření je vedena převážně formou konzultace a analýzy volné tvorby studentů, na jejímž základě jsou zadávány individuální úkoly, korespondující s cíli kurzu. Nejde tedy o pouhé rozšíření řemeslných schopností v malbě nebo v kresbě, ale...

 

Výtvarný ateliér Malování a kreslení nabízí přípravné studium na umělecké vysoké a střední školy v těchto oborech, úspěšnost našich studentů je vysoká (70 - 80% přijatých):

 

Architektura: V rámci přípravy na přijímací zkoušky na fakulty architektur se zaměřujeme na  výuku perspektivy, kresbu architektonických zátiší, kresbu staveb, interieru a exterieru, základy kompozice a vyjádření materiálů. Příprava je vhodná na VUT v Praze a Brně, obor architektura a pozemní stavby-architektura, na TU v Liberci obor architektura a další. Našimi lektory jsou architekti, zároveň v žižkovském atelieru je možno navštívit studentské architektonické studio, které je součástí atelieru. Doporučená délka přípravného studia 2-3 roky.

 

Design: Chcete být úspěšným designerem? Takže krůček po krůčku... V rámci kurzu příprava na přijímací zkoušky oboru design zahrnuje kresbu, základy perspektivy, modelování a základy navrhování . Příprava je vhodná pro přijímací zkoušky a budoucí studium na  UMPRUM v Praze, VUT v Praze a Brně. Doporučená délka přípravy 3 roky.

 

Grafika, užitá grafika a ilustrace: Příprava zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, prokreslení v kompozici, materiálech, profilovaní Vaší osobité kresby a výuku klasických grafických technik (suchá jehla, monotypy, linoryt a další). Příprava je vhodná na střední umělecké a vysoké umělecké školy ( AVU, FAVU, UMPRUM, UJEP a další). Doporučená délka přípravy 4-5 let na střední a 3 - 4 roky na vysoké školy.

 

Keramika: Rádi byste se v budoucnu věnovali návrhu a výrobě keramiky? Pojďte se k nám připravit na přijímací zkoušky... Výuka zahrnuje základní techniky, kresbu a modelování. Doporučená délka přípravy 3-4 roky.

 

Kresba: Kresba je základ a je nutnou podmínkou k přijetí na jakoukoliv střední, vyšší odbornou a vysokou uměleckou výtvarnou školu v těchto oborech: malba, kresba, grafika, průmyslový a grafický design, architektura, módní návrhářství, textil a další. Jak se říká, ruka se dá vykreslit, tak hurá do toho... Vhodná délka studia činí 4 roky.

 

Malba: Rozhodli jste se pro bohémský život plný světa barev a inspirace na každém kroku? Příprava v našich kurzech zahrnuje všeobecnou a figurální kresbu, malbu temperou, olejem na plátno, papír a sololit, rovněž klasické malířské techniky. Příprava je vhodná na střední a vysoké umělecké školy s výukou malby a užité malby (Střední škola grafická Hellichova, Hollarova gymnázium na Pražačce, AVU, UMPRUM, FAVU, UJEP a další). Minimální délka přípravy 3-6 let v závislosti na talentu uchazeče.  

 

Sochařství: Příprava probíhá v našem sochařském atelieru a je vedena akademickými sochaři a designery. Výuka plastiky a sochy zahrnuje kromě kresby, která je nutnou podmínkou, modelování hlavy a figury, volné práce včetně odlévání. Doporučená délka přípravy 3-5 let.

 

Restaurování: Jste pečlivý a drobný detail Vás nenechá spát? Co zkusit restaurátorství? Příprava obsahuje základy kresby a malby, klasické malířské techniky (olej, tempera, akvarel), kopírování uměleckých děl, technologie barev a výtvarných technik. Doporučená dékla přípravy 4 roky.

 

Scénografie: Přípravka na scenografii zahrnuje výuku perspektivy, kresbu malbu a konzultace vlastní tvorby. Doporučná délka přípravy 2-4 roky.

 

Textil, textilní výtvarnictví: Dříme ve Vás nový Versaci či Blanka Matragi? Příprava na textil a módní návrhářství zahrnuje figurální kresbu, malbu a základy navrhování.

 

 

V rámci jakékoli přípravy na přijímací zkoušky jsou Vám lektoři k dizpozici na individuální konzultace, výběr domácích prací a sestavení portfolia, zároveň si u nás v atelieru vyzkoušíte "zkoušky nanečisto", kdy dostáváte obdobné úkoly, jaké jsou při vlastním příjmacím řízení běžné. Doporučená délka přípravy je pouze orientační a závisí zejména na pracovitosti a talentu uchazeče. Doporučená minimální délka přípravy je 1 - 2 roky.

 

Máte chuť se u nás připravovat? Je to snadné, vyplňte přihláškový formulář Přihlášky a ceník a zvolte Kurz kresby a malby. Do poznámky napište, na jakou školu se chystáte a kolik dní, měsíců či roků Vám zbývá do přijímacího řízení.

 

 

 

"Dobrý den,

Chci poděkovat Vám a všem z ateliéru, že jste mi pomohli s přípravou na FA ČVUT, kde jsem úspěšně složila přijímací zkoušky.

Děkuji :) Emiliya"

 

"Dobrý den, chtěl bych poděkovat všem z ateliéru, že mi pomohli s přípravou na FA, kde jsem úspěšně složil přijímací zkoušky. Především děkuji lektorům Tomáši Prchalovi a Jiřímu Pekárkovi. Ondřej K"

 

"Dobrý den paní Nino. Chtěla bych Vám napsat, že naše dcera Anežka se včera dostala na fa architektury v Praze. Chodila k vám dva roky na různé přípravné kurzy. Měla výsledky talentovek a testů tak dobré, že ji vzali bez ústní zkoušky. Moc vám všem děkuji za péči a čas, který jste jí věnovali. Také jsem vám moc vděčná za vstřícnost při různých úpravách termínů a náhradách hodin atd.  Dojížděla z daleka a nebylo to s námi ohledně docházky jednoduché. Teď k vám chodí mladší dcera. Zatím po dohodě dočerpává posledních pár Anežčiných hodin, které kvůli přípravě na zkoušky nestihla. Moc se jí u vás líbí a předpokládám, že bude mít taky zájem o dlouhodobý kurz. Ještě jednou děkuji Jana J"

 

"Dobrý den Nino, jak jsem slíbila dáváme vědět, že dcera Radka byla přijata po úspěšném absolvování talentových zkoušek na Střední uměleckou školu výtvarnictví a řemesel v Praze obor Ateliér nových medií. Chtěla bych Vám tímto moc poděkovat za přípravu na talentové zkoušky
a jak jsem již psala, je to také hlavně zásluha pana Tomáše Prchala a jeho přístupu. Moc chválíme, chválíme, chválíme určitě si to zaslouží!
Je to nejen bezvadný lektor, ale i fajn človíček.  Děkujeme. Přeji Vám, ať se vám nadále daří ve Vaší práci, spoustu spokojených žáků a takto skvělých lektorů."

"Ahoj Jitko, Tak nase priprava byla uspesna, prijat. Dekuju. :-) Matous"

"Chceme poděkovat Vám a celému teamu Vaší Výtvárné Školy za skvělou spolupráci v rámci vzdělováceho pobytu naší dcery Diany.

Jsme maximalně spokojeni a Diana si přeje pokračovat ve studiu."

 

"Dekujeme za gratulaci. Anezka se nyni rozhoduje mezi dvema obory, dostala se na modni navrharstvi a i scenickou tvorbu, coz ji zkomplikovalo rozhodovani. Cas na vyber ma do stredy. Informaci o tom, aby vam sdelila:-)svoje dojmy ji samozrejme predam.
Dale bych vam chtela mnohokrat podekovat, nebot si myslim, ze je to zasluha vsech lidi, kteri ji z pripravou pomohli.
Anezka by mela zajem k vam chodit i nadale."

 

"Dobrý den, chtěli bychom se synem Kristiánem poděkovat za přípravu Lyubenu Petrovovi, úspěšně zvládnul talentovky na obě školy, na které se hlásil a od září se stane studenten grafického designu na SŠ a VOŠ umělecké a reklamní tvorby . Od února v ateliéru poračuje, znovu pod vedením LP, už se moc těší  Máme ateliér rádi a fandíme mu!" Helena B.

 

"Dobrý den, byl jsem u Vás na kurzu přípravy na architekturu u pana Pekárka. Jen jsem chtěl ještě jednou poděkovat a říct Vám, že jsem se tam s 66 body dostal, z výtvarné části jsem měl plný počet bodů!!! Bylo to u Vás skvělé a hodně mi to dalo. Určitě si to nenechám pro sebe a doporučím Vás!"

Díky moc, Jan Ch. :)


"Dobrý den, tak dávám vědět jak jsem slíbil - přijatý na UMPRUM i FA! Mockrát děkuju za podporu a skvělé prostředí pro kreslení!!:D Jakub W."

 

"Dobrý den, chtěla bych Vám nevýslovně poděkovat. Dostala jsem se s Vaší pomocí na vysokou školu.

Byla to poměrně dlouhá cesta a výsledné rozhodnutí jsem se dozvěděla až minulý týden. Velkou zásluhu na mém přijetí mají Jirka Houska, Lyuben Petrov, Daniel Vlcek a Ildar Youssoupov. Tímto děkuji jim i celému ateliéru a Nina Hedwic Mainerová za vstřícný přístup.

Přeji Vám hodně štěstí ve veškerém Vašem konání a hodně žáků do ateliéru S vděčností, Barbora S."

 

"V pátek jde k Dominice, krásně mu vysvětlila perpektivu a malbu zátiší,
udělal talentové zkoušky na multimedialní tvorbu a je přijat. Moc děkujeme!" Ilona S.

 

 

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy - PRAHA 2, BALBÍNOVA 28 - TEL: 777 422 022

  Hedvábí je jemný a krásný přírodní materiál, máte chuť naučit se s ním pracovat?  V rámci kurzu malování na hedvábí pro začátečníky a mírně pokročilé se každý účastník naučí napnout hedvábný šátek či šál na rám, seznámí se se základními principy malby na...
  V rámci kurzu Olejomalby pro začátečníky se každý účastník seznámí s podklady a podložkami pro olejomalbu, seznámí se se základními principy klasické a moderní olejomalby. Naučíme se přenášet předlohu na plátno, seznámíte se s pojmy jako je podmalba, imprimitura či malba ala prima....
Úplně poslední den výuky ateliéru v tomto roce budeme malovat za zvuku slavných vánočních písní, popíjet svařák i ateliér bude vonět cukrovím.  A možná přijde i Ježíšek. Každopádně přijďte Vy, naši milí senioři, na poslední malování v tomto roce. Čeká Vás 3 hodinová lekce  s tématem,...
  "Pojďme proniknout do tajů vytváření japonského komiksu..." Co je to Manga? Manga je pojmenováním pro japonský komiks. Podle posledních údajů se v Japonsku prodá okolo 450 000 000 výtisků mangy ročně (co nezahrnuje prodej manga-magazínů, komiksových sešitů a komiksů prodaných jako ebook). S...
2 v jednom. Studenti budou na začátku rozděleni do dvou skupin na začátečníky a pokročilejší, kteří již základy perspektivy ovládají. V těchto dvou malých (do 5 osob maximálně) skupinách pak bude probíhat výuka odlišně podle stupně pokročilosti budou voleny úkoly od jednoduchých po složitější....
  "Pojďte s námi vstoupit do magického světa vytváření mandaly... Věnujte čas sobě, svému obrazu a užijte si s námi příjemné chvíle v ateliéru. Vstupujete do důležité části svého života a chcete ji opečovat rituálem malování mandaly? Malujte jen tak a nechte věci, ať se dějí samy..." V rámci...
  První krůček do světa barev - pro úplné začátečníky - věnujte si dárek na celý život, naučte se s námi kreslit a malovat!   Kurz První krůček do světa barev Vám pomůže znovuobjevit schopnost kreslení a malování, kterou jsme měli jako děti. Cílem kurzu není z Vás během jednoho dne...
  Máte v hlavě představu, myšlenku, skoro již "vidíte svůj obraz" a rádi byste si ho namalovali? Inspirací Vás svrbí prsty a jste krůček od toho pustit se do malování? Tak jste tu správně!   V rámci kurzu  Akrylová malba pro začátečníky si krůček po krůčku ukážeme práci s akrylovými...
  Kreslíte či zkoušíte doma malovat portréty podle fotografií, hledáte v knihách či na internetu návody, jak zachytit tvář, aby si výsledek byl podobný? Pojmy jako perspektiva, podhled, nadhled, proporce, kompozice, stínování možná již znáte, ale jak s nimi pracovat při samotném...
  Unikátní umělecký večer - spojení kreslení a malování se sklenkou vína... Lekce Malování aktu se sklenkou vína je nevšedním zážitkem nejen pro začátečníky, kteří teprve pronikají do tajů kresby a malby. Pojďte s námi odhodit stud a zkusit si nakreslit první figuru v životě. Čeká...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)