Beaux-Arts - ateliér francouzské malby, 6800 Kč - od 12. 9. 2018 - přijímáme přihlášky!

 

"Pojďme na francouzský Montmartre,dotkněme se výjimečné doby, 
kdy vznikalo moderní malířství..."

 


V rámci výuky ve francouzském ateliéru malby projdeme společně cestu, kterou prošlo francouzské i světové malířství v 19. a 20. století pod vedením učitele malířství, akademického malíře Ildara Youssoupova.
Během praktických cvičení postupně probereme styly jako realismus, impresionismus, post-impresionismus, fauvismus, expresionismus, kubismus a abstrakci. S každým obdobím bude spojen konkrétní úkol a cíle v malbě.

 

 • Spolu s realisty se podíváme na barevný tón
 • S impresionisty na míchaní barev a volnější práci v plenéru
 • Fauvismus a expresionismus nás zavede k tématům doplňkové barvy
 • V období kubismu se zaměříme na kontrast
 • Abstrakcionisté nás poučí o kompozici a jiné skladbě obrazu


Budeme malovat zátiší, portréty, akty jak v ateliéru tak i v plenéru. I přesto, že během kurzu máte možnost se ponořit do atmosféry ateliérů na Montmartru a Montparnasse období delšího než 100 let, primární zájem je zájem studenta. Student není nucen povinně sledovat všechny styly. Pokud se v duši cítíte jako bytostný impresionista, můžete v průběhu studia prohlubovat Vaše dovednosti právě v tomto období a stylu. V případě, když během kurzu najdete období, které Vás zaujalo nejvíc, máte možnost vyzkoušet různé náměty a témata právě v něm. Hlavní je svoboda Vašeho výběru stylu malby, který buďto pořád hledáte, nebo již jste ho našli a chcete se v něm zdokonalit.

 

 • Kde? Výtvarný ateliér Malovaní kreslení, Balbínova 28, Praha
 • Kdy? středa 18:30 - 20:30 nebo čtvrtek 18:00 - 20:00 (19 setkání)
 • Kolik? členský příspěvek A, (6800 Kč)
 • Kdo? Kurz je vhodný pro pokročilé studenty (absolventy semestrálního kurzu Kresba malba)
 • Rezervace místa: info@malovanikresleni.cz nebo Přihlášky a ceník
 

Co s sebou? Veškeré pomůcky na kresbu jsou k dispozici, pomůcky na malbu Vám budou vysvětleny na první lekci. (Na kurz budete postupně potřebovat sadu vlastních olejových barev, paletu, štětce, terpentýn a média).

 

Výuka ve „Francouzském ateliéru“ se vede dle Vašeho přání - francouzsky, česky, anglicky, rusky.

Přihláška do semestrálního kurzu – připojte se do lekce ještě dnes!

Vyplňte prosím údaje níže

 

Práce v ateliéru je fajn, ale chtěli byste něco víc? Jako naši studenti máte možnost navštěvovat výstavy a akce pořádané Novou galerií, o kterých Vás budeme pravidelně informovat. 

A rádi byste ještě něco víc? Třeba vlastní výstavu? U nás to není žádný problém! Součástí ateliéru je i Galerie Malování kreslení, kde (nejen) pro naše studenty pořádáme vernisáže a výstavy, v rámci kterých můžete prezentovat svá díla svým známým i široké veřejnosti

A že ještě nemáte dostatek děl na celou samostatnou výstavu, ale přesto byste se chtěli pochlubit? I to je možné! Ateliér disponuje i malým výstavním prostorem Okno do malování, kde můžete po dobu 20 dnů vystavit jakékoli Vaše dílo :) Tak se moc těšíme! 

 

Beaux-Arts - ateliér francouzské kresby a malby - inspirace: obrazy Ildara Youssoupova

Beaux-Arts - ateliér francouzské kresby a malby - práce našich studentů

Atelier français
Partez pour Montmartre; transportez-vous à cette époque si particulière qui a vu naître la peinture moderne.Dans cet "Atelier français" de dessin et peinture, guidé par l'artiste Ildar Youssoupov, vous vous initierez à ces grands courants qui ont traversé l'art français et mondial aux 19ème et 20ème siècle.


Chaque séance, à travers une mise en pratique très concrète et des échanges à battons rompus, permettra d’aborder progressivement les différents styles : le réalisme, l'impressionnisme, le post-impressionnisme, le fauvisme, l'expressionnisme, le cubisme et l'abstraction.

Chaque période sera mise en lumière et abordée en fonction du but spécifique de chaque type de peinture.

 

 • Avec les réalistes nous appréhenderons les tonalités de la couleur.
 • Avec les impressionnistes, nous observerons le mélange des couleurs et découvrirons le travail en plein air.
 • Le fauvisme et l'expressionnisme nous amèneront à nous interroger sur le traitement des couleurs complémentaires.
 • Pour le cubisme, nous nous concentrerons sur l’art du contraste.
 • Quant aux artistes abstraits, ils nous apprendront leur conception de la composition et leurs nouvelles façons d’envisager l’organisation de l’espace.


Qu’allons-nous peindre ? Des natures mortes, des portraits, des nus en studio et des paysages en plein air. Si ces cours vous donnent la possibilité de plonger dans l'ambiance des ateliers de Montmartre et de Montparnasse il y a plus de 100 ans, leur premier objectif est de répondre à vos intérêts. Il n’ya pas d’obligation de suivre tous les styles et chaque étudiant peut choisir de se concentrer sur ce qu’il affectionne le plus.
Ainsi, si vous vous sentez une âme d’impressionniste ces cours vous permettront d'approfondir vos compétences dans ce style particulier.
Pour chaque période qui vous intéresse, vous pourrez tester différentes idées et variations de thèmes dans ce style. Le principal reste votre liberté de choix des styles de peinture que vous expérimenterez : soit parce que vous cherchez encore votre style, soit parce que vous l’avez déterminé mais que vous souhaitez vous y perfectionner.
 

Que faut-il apporter? A la première séance, tous les accessoires et matériels pour la pratique du dessin sont fournis, ainsi que le matériel de peinture nécessaire pour la première leçon. Pour les autres séances, vous aurez besoin de vos propres peintures à l'huile, palettes, pinceaux, médias, huile de térébenthine, etc.


L’enseignement de cet "Atelier Français» sera dispensé au choix en français, en russe, en tchèque ou en anglais.

 

Beaux-Arts - ateliér francouzské kresby a malby - inspirace z Paříže

"Пойдёмте на французский Монмартр,
прикоснёмся к особенной эпохе,
когда возникала современная живопись"В рамках обучения в „Французском ателье“ рисунка а живописи ,под руководством преподавателя живописи , художника Ильдара Юсупова ,вместе пройдём путь , который прошла французская и мировая живопись в 19 а 20 веке.
Во время практических занятий поочерёдно проберём стили реализм, импрессионизм, пост-импрессионизм,фовизм,экспрессионизм, кубизм а абстракционизм.С каждым периодом будет связана конкретная задача а цель в живописи.

 

 • Вместе с реалистами рассмотрим цветовой тон.
 • С импрессионисты , смешивание цветов а работу на пленэре.
 • Фовизм а экспрессионизм нас приведут к темам дополнительных цветов
 • Во время кубизма сконцентрируемся на контрасте.


Абстракционисты будут нас учить композиции а организации картины

Будем писать натюрморты , портреты, ню,как в ателье так и на пленэре.Не смотря на то , что в течении курса у вас есть возможность погрузится до атмосферы ателье Монмартра и Монпарнаса периода большего чем 100 лет, главный интерес это интерес студента.Студент не принуждён обязательно проходить все стили.Если в душе Bы импрессионист, можете в течении обучения углублять Ваши навыки именно в этом стиле.В случае , если в течении курса найдёте период, который Вас заинтересовало больше всего,можете попробовать разные идеи а тема именно в нём.Главное это свобода выбора Вашего стиля живописи , который или всё ещё ищите или Вы уже его нашли и хотите в нём совершенствоваться

 

 • Что взять с собой? Все принадлежности на рисунок будут предоставлены.Состав необходимых принадлежностей на живопись будет Вам объяснён на первой лекции.(Для курса постепенно вам понадобится набор собственных масляных красок, палитру,кисти,растворитель а добавки)

 

 • Обучение в "Французском ателье" ведётся по Вашему выбору -на французском, русском,чешском а английском языках
   

Francouzský Montmartre - místo, kde vznikalo současné moderní malířství...

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy

"... s námi se naučí malovat opravdu každý! Poznejte svůj jedinečný talent" Právě probíhá zápis do Intenzivního prázdninového semestru Semestrální Kurz kresby a malby (19lekcí) je určen pro širokou veřejnost, věk studentů nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní...
"Máte doma šikovného malíře a rádi byste rozvíjeli jeho talent? Uvažujete o pravidelných návštěvách ateliéru, ale rádi byste se k nám nejdříve přišli nezávazně podívat? Přijďte se do našeho ateliéru Malování kreslení podívat na zkušební lekci!"   Víme, že Váš první krok do světa výtvarného...
"Malíř musí už na počátku poznat, že to pravé se skrývá v jemnosti a subtilnosti.“       (Su Tung- pcho)   V rámci kurzu Malba akvarelem se seznámíme s technikou malování vodovými neboli akvarelovými barvami, ukážeme si, jaké možnosti tento způsob malby nabízí,...
    Gary Jenkins® kurzy olejomalby - kurz malování pro každého speciální technikou amerického malíře Garyho Jenkinse. Za pouhý jeden den si každý z účastníků, i ten, kdo nikdy nemaloval, namaluje svůj vlastní první obraz olejovými barvami na plátno.   Bob Ross® kurzy olejomalby...
  Za pouhý jeden den si každý z účastníků, i ten, kdo nikdy nemaloval, namaluje svůj vlastní první obraz  olejovými barvami na plátno.   "Dokažte si, že Vy to zvládnete také. I Vy máte talent. Stačí mít zdravou alespoň jednu ruku :-)." Jana Laštovičková Grygarová,...
   "Také jste fascinováni tím, jak malíři dovedou namalovat vlny na rozbouřeném moři,  lekníny na řece či západ slunce odrážející se ve vodní hladině?  Přijďte se k nám do ateliéru naučit, jak na to!"   V rámci kurzu olejomalby pro začátečníky i pokročilé na...
  "Také obdivujete obrazy expresionistů? Jak umí brilantně pracovat s barvou, s její hmotou. Jak dovedou volně tvořit a malovat? Pojďte se s námi naučit malovat třeba špachtlí a s úsměvem!"    V kurzu "Vášnivá exprese" jsme pro Vás připravili několik zajímavých technik a...
Máte rádi umění dávných předků? Pojďte si s námi vytvořit obraz s vůní dálek, pouští a tradičního australského umění.   Australské umění Aboriginců je pokládáno za jedno z nejstarších uměleckých počinů vůbec. Ačkoli je více než 10 000 let staré, stále zůstává blízké i...
  "Výtvarný kurz Malování květin nás seznámí s postupy,  jak namalovat květiny či květinová zátiší, aby vypadala jako živá.  Nechme se provést do krásného světa barev, vůní a jemných květinových energií..."   Téma květin a rostlin již po mnoha staletí přitahuje malíře a výtvarné...
  “Výtvarný projev každého z nás je jedinečný. Jde o to, objevit v sobě tvořivost a chuť začít! Workshopy vedu jako radostná setkávání plná inspirace, nových nápadů a myšlenek. Studenty podporuji v tvořivosti a vzájemné inspiraci. Nejdůležitější a nejpřínosnější je zpětná vazba, kterou si...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Kontaktujte nás! :)