Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež, 4750 Kč - 12. 9. 2017 - máme nový termín!

Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež, 4750 Kč - 12. 9. 2017 - máme nový termín!

"Pojďte si k nám vyrobit svůj vlastní první komiks!"


Kurz komiksu a ilustrace pro děti má za cíl hravou a kreativní formou obeznámit děti s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. Témata lekcí na sebe plynule navazují a v závěru kurzu si děti mohou vyzkoušet tvorbu vlastní animace a porovnat tak komiks a ilustraci i s dalším příbuzným médiem pracujícím s příběhem. Prostřednictvím kurzu tak děti nahlédnou na to, co komiks a ilustraci spojuje, naučí se navrhnout vlastní komiksovou postavu a rozpracovat její příběh, obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a časem v komiksu, ilustraci, ale také v animaci a především jak uvést své myšlenky, nápady a příběhy do vizuální formy. 

Kurz komiksu a ilustrace má za cíl pomoct malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit své myšlenky a příběhy a zhmotnit je do vizuální podoby, ale také zažít zábavu a příjemně strávit čas s uměním a příběhy.

 

 • Kde? Výtvarný ateliér na Praze 2 - Balbínova 28
 • Kdy? úterý 16:15 - 17:45, středa 16:00 - 17:30, čtvrtek 16:15 - 17:45
 • Kolik? členský příspěvek B, (4750 Kč)
 • Rezervace místainfo@malovanikresleni.cz nebo Přihlášky a ceník

 

Program semestrálního kurzu:

 • Úvod do komiksu a ilustrace: rozdíly mezi komiksem a ilustrací
 • Vztah textu a obrazu
 • Jak na postavy příběhu
 • Prostor a čas v komiksu a ilustraci
 • Minulost, přítomnost a budoucnost v komiksu
 • Emoce v komiksu a ilustraci
 • Můj příběh: Komiksový deník
 • Ilustrace povídky nebo pohádky
 • Komiks na webu
 • Animace

 

Přihláškový formulář na kurz Komiksu - přihlaste své dítko ještě dnes! :)

Vyplňte prosím údaje níže:

Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež - MgA. Jana Strejcová

Inspirace: Kurz základy komiksu a ilustrace pro děti a mládež

Kurz má za cíl obeznámit s komiksem a ilustrací, poukázat na nové trendy v obou médiích, na to co mají společné a v čem se liší. Komiksový příběh má jistá pravidla ve výstavbě narace, podobně jako se ilustrace drží některých pravidel ve vztahu k textu. A protože pravidla jsou na to, aby se porušovali, je dobré vědět, s čím komiksoví tvůrci a ilustrátoři denně pracují, aby začínající i pokročilí mladí tvůrci mohli začít tvořit své jedinečné příběhy dokonce i každý den. Kurz je rozdělen do deseti témat, přičemž téma může obsáhnout dvě, ale i několika hodin. Komiks a ilustrace jsou v rámci kurzu chápány jako média komunikace a příběhů a proto jsou témata navrhnuta tak, aby každá hodina přinesla novou zkušenost z oblasti stavby komiksového příběhu nebo práce s ilustrací. V závěru kurzu si děti mohou vyzkoušet tvorbu vlastní animace a porovnat tak komiks a ilustraci i s dalším příbuzným médiem pracujícím s příběhem. Prostřednictvím kurzu tak děti nahlédnou na to, co komiks a ilustraci spájí, naučí se navrhnout vlastní postavu a rozpracovat její příběh, obeznámí se s různými vizuálními možnostmi komiksu, zjistí jak pracovat s prostorem a časem v komiksu, ilustraci, ale taky v animaci a především jak komunikovat své myšlenky a příběhy vizuální formou. Možností jak napsat a vizuálně upravit svůj komiksový příběh nebo ilustraci je nespočetně mnoho, každý tak musí objevit cestu, která mu nejvíc vyhovuje. A tenhle kurz má za cíl pomoct malým autorům lépe komunikovat prostřednictvím obrazů, vyjádřit své myšlenky a příběhy a zhmotnit je do vizuální podoby, ale taky zažít zábavu a příjemně strávit čas s uměním a příběhy.

 

Dětský výtvarný projev se do určitého věku (jenom výjimečně déle než do konce předškolního věku) vyznačuje spontaneitou a otevřeností, které jsou v dětských výtvarných dílech odhaleny na nejvyšší možnou míru. V tomto smyslu můžeme hovořit o otevřené a upřímné výpovědi dítěte, kterou nesmíme opomíjet a přehlížet. Je nezbytné, abychom ji vždy přijímali jako formu a prostředek komunikace. Michel Thévoz v souvislosti s art brut a dětským výtvarným projevem hovoří o téměř „autistické, neodbytné vnitřní potřebě tvořit“.  Tato vnitřní nutnost souvisí rovněž s potřebou komunikovat s okolním světem, s potřebou vyjádřit svoje pocity a vjemy, které dítě není ještě natolik schopné vyjádřit slovy. Takovýto výtvarný projev má proto komunikativní charakter, obraz se tak stává komunikačním prostředkem, narací a příběhem konkrétního dítěte. Přestože obraz jako komunikační prostředek není žádnou zvláštností, v případě dětské tvorby jde spíše o podvědomou komunikaci a výpověď o skutečnosti, ve které dítě žije. Autenticita se však z dětského výtvarného projevu vytrácí. Jakmile je o světě dítě „poučené“ a donucené změnit svůj pohled a podřídit se určitým naučeným obrazům, kouzlo dětského výtvarného projevu se ztrácí, přichází nejistota, neustálé porovnávání se s dopředu danými modely – a autenticita je pryč. Korupci dětského výtvarného projevu zpozoroval i Paul Klee, který nazval nejranější výtvarné úsilí stavem, v kterém „spočívá pozitivní moudrost“ . Důležitou součástí výtvarné pedagogiky se musí stát hledání té nejadekvátnější cesty k tomu, aby děti neztratily pozitivní moudrost a neskončili jako tanečnice z pohádky, která po otázce o přesném návodu na jej překrásný tanec, zapomene tancovat. Výtvarně tvořit ve spojitosti s příběhy je jeden z možných přístupů jak pomoct dětem vyjádřit své myšlenky a naučit je komunikovat prostřednictvím obrazů a kriticky k nim přistupovat.

 

 • Co nás v kurzu čeká:

Úvod do komiksu a ilustrace, nejdůležitější mezníky, osobnosti, práce a rozdíly mezi oběma médii
Hledání rozdílů mezi komiksem a ilustrací a taky pochopení vztahu textu a obrazu v obou médiích
Seznámení s komiksovým narativem, typmi naračních fragmentů, panelů a vysvětlení jejich úlohy v příběhu s patřičnými ukázkami
Přehled výtvarně nejzajímavějších přístupů ke komiksu a ilustraci
Tvorba příběhů a vlastní komiksové povídky, stripu nebo komiksového deníku
Tvorba vlastního komiksového příběhu a rozvoj vizuální a narační tvorby na každé hodině s možností konzultací
Obeznámení se ze zajímavými vizuálními možnostmi komiksu a ilustrace
Tvorba ilustrací povídek nebo pohádek
Tvorba vlastní animace
Průběžné konzultace během hodin

 

 • S čím se během semestrálního kurzu děti seznámí:

Se zajímavými světovými, českými a slovenskými komiksovými autory a ilustrátoři
S typickými i atypickými naračními postupy v komiksových příbězích
Jak postupovat v tvorbě komiksu a ilustrace
Jak vystavět komiksový příběh z hlediska času, prostoru, ale i postav příběhu
Jak postupovat při fázování komiksu
Jak začat psát a kreslit svůj komiksový deník
Jak ilustrovat svůj oblíbený příběh (pohádku, povídku nebo poezii)
Na co nezapomenout při práci s písmem a při finalizaci příběhu
Jak nejjednodušeji publikovat svůj komiks a tvořit pravidelně
Se vztahem mezi ilustrací, komiksem a animací

 

Jednodenní výtvarné dílny - workshopy pro děti a mládež

Letní malířský plenér pro děti a mládež - 4750 Kč - 31. 7. - 4. 8. 2017

  Prázdninový malířský příměstský plenér je určen pro děti od 5 let a mládež. Kurz je určen pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty, náplň kurzu je možno po dohodě s lektorem individuálně upravovat.   Kurz je možno využít jako intenzivní přípravu na...

Malování na hrnečky - 26. 7. 2017 (9:00 - 12:00), 450 Kč

"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   Malování na hrnečky je kurz vhodný pro děti ve věku od 4 let. V rámci malířské výtvarné dílny si každý z účastníků připraví...

Letní otevřená výtvarná dílna pro děti - 26. 7. 2017 (9:00 - 16:00), 950 Kč - každá prázdninová středa

"Pro velký zájem jsme připravili - lekce malování a kreslení pro děti o prázdninách"   Letní prázdniny jsou nejen pro děti nezapomenutelnou dobou, kdy se nemusí do školy, kdy se jezdí do přírody na výlety a jsou dobou naplněnou nevšedními zážitky. Ateliér na tuto dobu připravil Letní otevřenou...

Hedvábná vitráž / Malování na hedvábí - 29. 7. 2017 (10:00 - 13:00), 450Kč

"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   Malování na hedvábí je technika stará několik staletí pocházející z Asie. V kurzu Malování na hedvábí či hedvábnou vitráž si...

Malování na kamínky - 30. 7. 2017 ( 13:30 - 16:30) 450Kč

    "Máte doma šikovného malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné!  Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   V kurzu Malování na...

Malování na sklo - 2. 8. 2017 (9:00-12:00), 450 Kč - pro děti i dospělé

"Máte doma malého šikulku, kterému byste chtěli dát prostor k rozvoji jeho talentu či zálib? Věnujte svému dítku výuku v profesionálním výtvarném ateliéru."   V rámci jednodenní výtvarné dílničky Malování na sklo si děti nejprve si vytvoří vlastní motiv, který překreslí na skelnou destičku....

Japonská knižní vazba - 16. 8. 2017 (9:00 - 12:00), 450 Kč

  "Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné! Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   V rámci jednodenní dílničky Japonská...

Vodou ředitelná olejomalba pro děti a mládež - 23. 8. 2017 (9:00 - 12:00), 750Kč

  "Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné! Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   V kurzu Olejomalby vodou...

Malování barevným pískem - 30. 8. 2017 (9:00 - 12:00), 450Kč

  "Malovat obrazy lze i jinak než pastelkami a štětci.  Nechte své dítko vyzkoušet malování barveným pískem po vzoru tibetských mnichů."   V rámci kurzu Malování barevným pískem se každé dítě seznámí s malováním obrázků vysypáváním barevného písku na podklad. Seznámíme se s...

Malování akvarelovými barvami - (13:00 - 16:00) - 17. 9. 2017, 450 Kč

  "Máte doma šikovného malého malíře a chtěli byste mu dát prostor k rozvoji jeho záliby či talentu, je to u nás možné! Věnujte svému dítěti profesionální výuku v tradičním výtvarném ateliéru pod vedením akademických malířů a zkušených pedagogů."   Malování vodovkami, kdo by je jako dítě...
1 | 2 >>

malování, kreslení, malba, kresba, automatická kresba, výtvarný ateliér