Přednášky dějin současného umění, (18:00 - 19:30, 12 setkání) 4500 Kč - připravujeme

 

Kurz Dějiny umění zahrnuje témata z průřezu klasických dějin výtvarného umění. Seznámíme se s vývojem umění v celé jeho historii ve všech uměleckých oborech: v malířství, sochařství i architektuře (ve 20. století pak i v konceptuálním umění či v nových médiích). Povíme si také o jednotlivých malířských mistrech či malířských směrech, spolu s ukázkami jejich prací. Intenzivní přípravný kurz Dějiny umění probíhá formou přednášek.

  • Kde? Výtvarný ateliér Malování kreslení, Balbínova 28, Praha
  • Kdy? středa18:00 - 19:30
  • Kolik?  členský příspěvek C, (4500 Kč, 12 přednášek, 450 Kč / přednáška)
  • Přihláška? Rezervujte si své místo včas na emailu info@malovanikresleni.cz, telefonicky na 777 422 022 nebo pomocí přihláškového formuláře níže.
 

Přihláška na přednáškový cyklus Dějin umění

Odesláním formuláře souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

 

Je to ještě umění? (co je to umění, definice umění)

Častokrát, když přijdeme do styku s díly moderního a současného umění, váháme, zda se ještě jedná o umění. Zároveň ale cítíme, že pevnou definici umění ani nemáme k dispozici. V této přednášce se budeme věnovat otázkám co je to umění, jestli je možné umění definovat, případně, co dělá umění uměním. Na konkrétním dílech si pak ukážeme, „o co těm umělcům vlastně jde“.

Estetický formalismus a autonomie umění

Jaký je vztah mezi uměním a realitou? Je možné, aby umění bylo zcela oddělenou, autonomní oblastí? Je obsah uměleckých děl relevantní vůči jejich celkové hodnotě? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v přednášce, která se bude věnovat estetickému formalismu a autonomii umění.

Jaký je rozdíl mezi moderním a současným uměním? 

Přednáška se zaměří na vývoj moderního umění, které dalo vzniknout umění současnému. Budeme se věnovat hlavním charakteristikám moderního a současného umění, jejich shodám, ale také (zejména) rozdílům. Chybět nebudou konkrétní příklady především vizuálního umění, které nám přiblíží onen rozdíl mezi moderním a současným uměním.

Jak přistupovat k současnému umění?

Současné umění se mnohdy zdá být neuchopitelné a postrádající smysl, proto se stává, že nevíme, co si o vůbec o současných uměleckých dílech myslet. Přednáška nabídne možné způsoby, jak k současnému umění přistupovat, abychom z něj vytěžili co nejvíc, neboť stejně jako každé jiné umění, i současné umění se nedá redukovat na pouhou „dětskou hříčku“.

Estetický zážitek z umění vs. z přírody (oceňování mimouměleckého estetična)

Estetický zážitek máme většinou spojený s uměním. Jakým způsobem je ale možné esteticky oceňovat přírodu a jiné mimoumělecké entity? Přednáška přiblíží shody a rozdíly mezi tím, jak esteticky přistupujeme k umění a jak k přírodě, co vlastně hodnotíme na uměleckých dílech a co na přírodních objektech a jak se tyto dvě oblasti mohou vzájemně prolínat.

Land Art 

Jak je možné spojit takové dvě zdánlivě rozdílné oblasti jako je umění a příroda? Na příkladech významných land-artových děl se pokusíme na tuto otázku odpovědět. Zaměříme se rovněž na otázky, zda je umělecký zásah do krajiny problematický, jak lze hodnotit umění, které se ze své podstaty neustále mění a zda je land-artový umělec skutečným umělcem.

Konceptuální umění

Přednáška přiblíží experimentální umělecký směr, který upřednostňuje koncept neboli myšlenku nad uměleckou formou. Nahlédneme na díla zakladatelů konceptuálního umění i na jeho významné představitele, skrze které si ukážeme, jak konceptuální umění narušuje zažitou představu o tom, co může a co nemůže být uměním.

Performance Art

Cílem přednášky bude přiblížit netradiční umělecký druh, který se zformoval během 20. století. Zaměříme se na podstatné charakteristiky umění performance, etablované umělkyně a umělce a problematické momenty, které v souvislosti s tímto alternativním druhem umění vyvstávají.

Nové umělecké formy 

Umění se neustále vyvíjí a posouvá vpřed a odráží tak nejen společenské změny, ale také změny technologické. Přednáška se bude věnovat novým uměleckým formám, které se začaly objevovat ve 20. a 21. století a přiblíží, jak se nová umělecká média (video art, digitální a počítačové umění, interaktivní umění aj.) vztahují k tradičně pojímanému umění.

Ženy v umění – reprezentace

V první části přednášky „Ženy v umění“ se zaměříme na problém reprezentace žen v umění, a to nejen co se týče vyobrazení žen v uměleckých dílech, ale zejména z hlediska aktivity žen v rámci umělecké produkce. Nahlédneme na možné důvody, proč ženy nebyly (a v jistém ohledu dosud nejsou) ve sféře umění dostatečně reprezentovány.

Ženy v umění – umělkyně

Druhá část přednášky „Ženy v umění“ bude tematizovat jednotlivé umělkyně, které, ačkoli oplývají talentem a originalitou, zůstávají dodnes upozaděné. Přiblížíme si tvorbu a život umělkyň, srovnáme jejich tvůrčí osudy s osudy některých slavných umělců a zamyslíme se, co můžeme jakožto milovníci umění podniknout, aby se o ženách v umění mluvilo více.

Etický a politický apel (současného) umění 

Přednáška se bude věnovat etickým a politickým otázkám, které současné umění nepochybně tematizuje. Zaměříme se i na historické aspekty etického a politického apelu v umění, stejně tak na umělce, kteří se tematizací společenských, morálních a politických otázek proslavili. Nakonec zodpovíme otázku, zda mimoumělecká témata do umění patří nebo zda je lepší se jich vyvarovat.

 

 

Napište nám

Těšíme se na komunikaci s Vámi! :)