MgA. Jana Strejcová

 

Jméno a příjmení (i s tituly): MgA. Jana Strejcová


Místo narození: Jablonec nad Nisou

Jaké kurzy v ateliéru Malování kreslení vedeš? Kurz kresby a malby pro děti, Kurz tvoření rodičů s dětmi, Kurz základy komixu a ilustrace pro děti a mládež

Pro koho jsou tvé kurzy určeny? Pro děti a dospělé s tvořivou energií a velkou chutí dozvědět se spoustou nových informací o technikách, dílech i autorech z oblasti  výtvarného umění.

Jak bys charakterizoval/a svoji výuku?  Děti jsou přirozeně kreativní a pracují se spontánní tvořivostí. Na kurzech tedy kladu důraz na jejich vlastní vůli a iniciativu. Zároveň si osvojí nové postupy a přijímají nové podněty, u kterých si vlastně formují svůj názor na svět a vlastní tvorbu, aniž by o tom věděli, nebo se o to snažili.

Jaké jsou tvé zkušenosti s výukou či vedením kurzů? Vyzkoušela jsem si vedení výtvarných kurzů  v galeriích, ateliéru a nově působím také jako lektorka pro-rodinných programů.

Zúčastnil/a ses nějaké výstavy? V letošním roce jsem se účastnila výstavy v galerii Vestředu v Plzni a galerii 123 Gallery v Praze.

 

Novinky

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Kontaktujte nás! :)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů