Vernisáž výstavy studentů Martina Mainera "pokračuj..." - 29.6.2011 od 17:00 - 22:00 hodin.

23.06.2011 19:27

Srdečně Vás zveme do Chodovské tvrzi na vernisáž výstavy studentů Martina Mainera "pokračuj..." - 29.6.2011 od 17:00 - 22:00 hodin.

 

Martin Mainer vnímá své studenty jako kolektiv dospělých svobodných lidských bytostí s maximálně možnou vstřícností a tolerancí jeden k druhému. Jako ženy a muže, kteří si mají stále více uvědomovat svoji odpovědnost za sebe sama, za svůj umělecký vývoj, směřování i případný úspěch, tedy za rozvoj své osobnosti malířské i lidské. Studentům neustále ipomíná, že jsou také duchovní bytosti, aby tedy studovali souběžně s výtvarným uměním i duchovní filosofii a systémy poznání pravdy civilizace a lidstva obecně.

Samotní studenti k výstavě doplňují: „Rádi bychom také využili vernisážového mejdanu, abychom skrze uspořádanou aukci a prodej našich prací napomohli k uskutečnění posledního velkého ateliérového výletu. Chceme prožít s učitelem dohromady měsíc v každodenní nejen malířské pospolitosti a tak uvažujeme třeba o plutí na raftech po jedné z nejkrásnějších řek Evropy - Loiry. Takže přijďte a kupte!“

 

Vystavují: Jakub Albín, Karel Bárta, Jana Bednářová, Marie Butula-Cichá, Ďuro Ďuriš, Eliška Fialová, Michal Georgiev, Michal Gogora, Nina Grúňová, Zuzana Hanáčková, Martin Helán, Ondřej Horák, Barbora Chlastáková, Olga Jelečková, Barbora Kachlíková, Lukáš Karbus, Katarina Klusová, Samuel Paučo, Zuzana Pernicová, Lyuben Stojanov Petrov, Jan Pražan, Jan Rybníček, Zdeněk Spour, Alfred Symůnek, Martin Šťava, Pavla Tichá, Aleš Zapletal, Hana Linhartová.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galerie Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 11

Otevřeno denně kromě pondělí od 13 do19 hod

www.chodovskatvrz.cz

Galerie Chodovská tvrz

Vernisáž: 29.6.2011 od 17 - 22 hod, zahájení a aukce od 19 hod

Výstava trvá: 30.6. - 9.9.2011

Prof. Martin Mainer končí po třinácti letech jako vedoucí ateliéru malby na brněnské Fakultě Výtvarných umění. V září 2012 by měl nastoupit jako vedoucí ateliéru malby na pražské AVU. Výstava jeho studentů na Chodovské tvrzi je klasickou přehlídkou studentských prací převážně malého formátu a vernisáž pak příležitostí k rozloučení s učitelem. Mezi vystavujícími jsou nejen současní studenti, ale i někteří z absolventů, kteří stihli přijmout pozvání. Výstavu také doplňuje video, ve kterém se mladí tvůrci i pedagog vyjadřují k otázce o povaze obrazu, významu umění a také k učiteli samému i k učení.

 

 „Vztah učitel a žák je u většiny duchovních škol považován za velmi důležitý a já výtvarné umění považuji za duchovní činnost, po které, má-li možnost si to uvědomit, může člověk jít a prožít život jako hledač či poznávač na duchovní cestě!“ říká Martin Mainer o svém postoji k umělecké a pedagogické praxi. K fungování samotného ateliéru dodává: „Snažíme se vyučovat takové myšlení, které umožňuje vytváření umění na nejvyšší možné úrovni v daných podmínkách a okolnostech. Máme rádi lidi zapálené, pilné a veselé. Kolektiv je mocný učitel a je jedním z důležitých komponentů výuky. Samozřejmě ale ctíme individualitu a rytmus rozvíjení talentů a jen velmi ídka je někdo odrazován či manipulován jiným směrem.“

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz