Úspěch našeho studenta Miloslava Melichárka

26.01.2011 12:59

Milostav byl přijat na ZČU v Plzni na obor Průmyslový design, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! Ať jsi dál vynikajícím studentem, tak jako jsi v lekcích u nás!

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz