Pátý dopis Martina Mainera studentům...

18.10.2011 20:43

Dopis 18.10.2011

Asi jen krátce… krásný a citlivý akvarel Vladka, obzvláště ta ležící, lehkost a jemná barevnost ploch, klasika, pokračuj… stojící je hodně kresebná, zemitá, ale chybí ji možná přesnost? ne o přesnost nejde – nevím není to důležité, jsou to dobré studie... obě považuji za výborné… jen tak dál…

...student, mladík, Bedřich, muž v nejlepších letech podívat se pozorně, kde že jsme se to narodili… kresby mají jasný malířský potenciál, z akademického hlediska mají ovšem asi mnoho „rezerv“, ne že bych na tom trval, ale neboj se zkusit klasiku – co oko vidí… ne co si představuje…. nebo na to hledí vnitřním zrakem – na vizi… to co vidí jablko na stole a uvědomuje si to a toto dělá u všech možností – je to stejný vnímatel… je dobré cvičit ruku v kresbě či malbě podle modelu, nejen že se učíš vidět, ale i dívat se, zbytečně nemyslet na něco jiného, kresba podle modelu je meditativní… a samozřejmě převést viděné pomocí ruky na podklad a pomocí různých tahů třeba vykouzlit iluzi prostoru… někdy stačí jen trocha prostoru – těch deset cm hrníčku – a pocit kouzla může nastat…

okno tentokrát „jinam“…je v tom klid a volnost – nemusíš přemýšlet, proč je na stole nebo jak by měl vypadat můj namalovaný hrnek, prostě ho vidíš před sebou, vše i dokonce barevnost je ti k malbě k dispozici allready made – Duchampovo ready made (proč je ono ready made tak ceněno mezi určitými malíři a kunsthistoricky, co se děje, když se na redymejd díváme, jaký pohyb mysli duše či čeho nastává, co se děje a proč se smějeme dobrému ftipu, je to u ready mejd totéž?je skutečně tak důležité pro moderní umění ono slavné redym? proč? a co jsou toho důsledky? má umění magický vliv na současnost tím, že ji buduje? jaký je ten vliv? není to naopak nebo současně probíhající vliv? slouží výtvarné umění stejně všem? A třeba kdo toho využívá, myslím kdo využívá vlivu i schopnosti umění měnit či utužovat nastolené“mravy“, tedy realitu našich životů!! Atd..)…

Hana a Marta…malířky jasné… toužebně ke klasice realismu vzhlíží, za omegu i alfu jej mají… výborné obrazy… realismus je velké pokušení i důvod malby…pojem realismus i jeho vnímání je relativně velmi mladý a je důsledkem karteziánské filosofické fikce, že to co je vidět okem je realita jsoucna – celé jsoucno…dnes samozřejmě již dávno vyvrácená teorie – kvantová teorie a její důsledky a současný stále probíhající výzkum – vidíme jen velmi malou část spektra světla nebo spektra zápachu atd celých pšt pět…a dokonce je ještě více ve vesmíru toho co nezáří nesvítí není hmotou v pravém slova smyslu je jejím opakem…a jistě jej nikdo, třeba v renesanci nebo v Pompejích či Thébách nepoužíval, prostě nebyl a každý si nadreálnost, iluzivnost či duchovnost či duševnost umění jasně uvědomoval, jak vůbec tento pojem vznikl a často se jím přímo zaklínalo a nejen v našem totáči…to vše ještě neznamená, že to je úžasná a magická možnost malby vytvářet iluze věcí i prostoru a její motor i plíce…současné umění jej integruje a uvědoměním si realismu hlavně samého výtvoru – třeba namalovaného obrazu - jeho existence dávno po uklizení stolu se zátiším…je vůbec nějaká malba možná býti nerealistická či dokonce něco nereálného spodobovat či umožňovat vidět, může být něco viděného někdy reálné a někdy jiné? A proč?... realita obrazu jako takového umožňuje vnímat novou realitu?...a taky mnohost stylů a estetických kvalit jak ji ukázat – zobrazit… pole je to velké, všude je oseto, různost je úžasná a zdravá…oběma jsem už k obrazům mnohé říkal, teĎ mě jen napadá takové klišé – obraz zaplněný jen papoušky na bidýlku, bez konstrukce architektury a popisnosti jižní země střední ameriky atd zjednodušit, koukat na současníky nejlepší…není kam spěchat, každá jste výrazově jiná a velmi podobně vás zajímá malířství…a dokonalost…haha…už se těším na další obrazy i otázky a odpovědi…

kresby co přinesla Petra – kresli hodně…a taky se podívej na reprodukce malířů, kteří malovali nebo kreslili interiéry nebo přímo na malíře hospod, prostě chce to něco taky odkoukat, okopčit nějaké tahy nebo nápady kompozic atd…studuj…kresby jsou hodně impresivní těkavé nejasné při snaze o jasnost, ale z toho se dá vyjít – namaluj to trochu větší barevnými tahy štětcem – mysli na obraz….to jsem zvědav kam vás to zanese či jaký nakonec může být ohlas – vaše reakce na kurs či školku…příště dokončím projekci, vy chcete malovat? pak maluješ?…

chtěl bych tak ještě čtvrt hodiny věnovat debatě na téma přednášky o „automatu“ kdy ji udělat? jestli už propříště? (kýváte?..)…

a zkusíme se zamyslet na osobou Junga, každý řekneme, co víme  – jistě by bylo pro vaše vzdělání dobré přečíst si, jak myslel a hlavně léčil váš kolega člověk a taky malíř…proč asi je tak často citován… a malíři, co si pamatuji, vždy mají zájem o psychologii a stavy mysli a jistě všichni pozorní lidé s nimi…je to prostě tak - to jak prožíváme život – vše se odehrává psychologicky v mozku či lépe v hlavě nebo v mozku a mysli nebo asi nejčastěji ve vědomí…duch duše tělo bůh…jsme prostě odkázáni na své smysly…věří psychologové na duši? a proč by taky měli? zeptejte se svého psychologa, je-li nějaký v okolí, jak vidí lidské vědomí, co si myslí, že jsou naše pocity, proč a jak existuje vize, kdo ji vidí, když máme oči zavřené? A kdo ji hodnotí a třeba se bojí nebo raduje?...jsou psychologové vědci zabývajícími se zákoutími a mohutností lidské duše? Jak tedy dělají svou vědu, zkouší empiricky hraniční stavy mysli? nebo jen si o nich přečtou a čtenému uvěří jako faktu a následně ho vysvětlí lidem a pokouší se tak léčit jejich nemoc či nesoulad, jiní ještě si třeba nechají vyprávět vaše sny a další ke snům ještě přidávají vlastně cokoliv – volné asociace právě teď… je vůbec možné jinak? a ten co napsal text k věření, jak ten věc poznal na sobě nebo z pozorování a vlastní zkušenosti a šíře rozhledu? co to je psychoanalýza a jak může léčit? No, hodně věcí jest k poznání…

v DOXu probíhá výstava o doteku zla…zajděte se podívat… je možné namalovat zlo?...dobro?strach?radost?...co je to vůbec zlo? může být vidět samo o sobě, není to jako s barvami? vidět jsou jen na pozadí jiné…když vnímáte Tiziánův Marsyas, či mnohá ukřižování slavných mistrů všech možných staletí, pociťujete zlo nebo děs nebo krutost?nebo Piccasova Guernica – koukněte na to, je to nějak alarmující, zničující, válku odsuzující nebo spíše harmonické, klidné, básnivé a do sebe zaujaté?...ovšem jak asi tyto obrazy působily v době jejich vzniku? co se mění na vnímání obrazů z dobou a co ne?...může tzv. abstraktní (vlastně velmi konkrétní, jen nekonkrétní – abstraktní -  nazývané, protože ?proč vlastně?...) obraz evokovat třeba pocit strachu? nebo vůbec pocity? a proč, jak to – čím to - dělá, že se pocity stanou nebo nevyvstanou nebo vyvstanou jiné než třeba autor zamýšlel?...otázek je mnoho… každá má odpověď… dobrá je nevím…aloha…

...už jste se koukli, co to je kravata, odkud a kdy se v oblečení usadila, co by mohlo její nošení znamenat a co symbolizovat… mm.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz