Galerie Rudolfinum: Já, bezesporu

07.06.2011 17:31

Zveme Vás na výstavu v Galerii Rudolfinum, která v současné době již probíhá. Veškeré informace naleznete právě zde, ale popřípadě můžete navštívit i oficiální stránky Galerie.

 

Já, bezesporu
Galerie Rudolfinum
26/5 – 14/8 2011

 

Identita, úzce propojená s pojmem „já“, je jednou z nejkomplexnějších oblastí dotýkajících se bez výjimky každé lidské bytosti. Vyobrazení lidské figury, především tváře, úzce souvisí s potřebou se vyjádřit, zaujmout nějaké stanovisko ve vztahu k „já“ i k okolnímu světu. V historické perspektivě existují nesčetná řešení problému formování identity. Výstava „Já, bezesporu“ se zaměřuje na reflexi a proměny vnímání identity v současném umění.

 

Koncepce výstavy se opírá o několik stěžejních prací. V úvodu je to monumentální dílo Christiana Boltanského Menschlich (Lidsky), obsahující více než 800 černobílých fotografií lidí, kteří dnes již nejsou mezi námi. Malé osobní já bezejmenného člověka se vřazením do širšího celku stává metaforou velké generační identity, která formovala historii. V závěru výstavy je prezentováno ve velkém formátu video indonésko-holandské umělkyně Fiony Tan A Lapse of Memory (Selhání paměti), zachycující velmi působivým způsobem problém ztráty vlastního já, zapomnění sebe sama v důsledku Alzheimerovy choroby.

Mezi tyto dva zásadní póly lidské existence je vložena celá expozice. Gerhard Richter, Robert Longo, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas, Adriena Šimotová, Richard Billingham, Cindy Sherman, Elizabeth Peyton, Isa Genzken, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Jiří David, Viktor Pivovarov, Gottfried Helnwein, Gary Hill, Bruce Nauman či Luc Tuymans zkoumají svoji vlastní i naší identitu pomocí malby, kresby, fotografie, videa či dokonce tomografických snímků. Výstava se v širokém záběru pokouší shrnout a navzájem propojit řadu prací, které samy o sobě vznikaly v nejrůznější době a místě, přičemž ale komplexitou svého vyjádření mají zásadní význam pro intepretaci daného tématu.

Kurátoři výstavy: Julia Wallner a Holger Broeker - Kunstmuseum Wolfsburg, Petr Nedoma - Galerie Rudolfinum

Výstavu připravilo Kunstmuseum Wolfsburg a Galerie Rudolfinum.

Výstavu bude doprovázet řada doprovodných programů. Kromě již zavedených komentovaných prohlídek či diskuzí se můžete těšit na speciální tématické přednášky/prohlídky s komentáři odborníků, identita z pohledu psychologie a identita z pohledu sociologie.

Katalog s texty kurátorů výstavy Julie Wallner a Holgera Broekera za Kunstmuseum Wolfsburg a Petra Nedomy za Galerii Rudolfinum obsahuje rovněž reprodukce prakticky všech vystavených děl a obvyklé údaji o každém umělci.

 

 

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz