Dopis studentům Martina Mainera

02.11.2011 20:03

 

No jo, kolegové a kolegyni…malíři…jistě je mnoho způsobů jak „učit“ a vysvětlení, co to vlastně je, jak by vztah učitel a žák měl probíhat na všech úrovní škol všech možných témat „výchovy“, učení , předávání čehokoliv…

Učitel žák, je téma zásadní, mockrát už jsem o něm mluvili, protože ho občas připomenu…málokdo si uvědomuje šíři tématu a hloubku a významu pro nás lidi… jinak ani než takto se člověk neučí, nelze se učit a nemít učitele…už jsme zmiňovali, že Buddha zřejmě učitele neměl, ale je to pravda?...z většiny úhlů pohledu co se podívám to vypadá, že i kdyby se byl schopen člověk učit sám od sebe v několika oborech či sebepoznání se, probudit se stát se osvíceným,  stejně na další tisíce se potřebuje  a umí opičit… a to je učení – opičení se…

Nemít učitele na téměř cokoliv je jen těžko pomyslitelné, ale jistě v případě hrdinů jako je Buddha možné  a v dobré víře přijímané… ale nejedná se o jazyk a umění mluvit, nebo jak chodit či jak jezdit na kole či hrát tenis… tak jako tak člověk jistě je také sám sobě učitel… pozorování nebližší entity samu sebe…

Totéž je zábavné téma kýče, ne pro nějak přesné pojmenování, ale pro svoji tendenci hodnotit co je společensky únosné a co již není, ale je to ležérní a uvolněné a jen zřídka by tématem byl někdo tak posedlý…je fajn i pro sebejisté hodnotitele, co je a co není pravda, mít doma sem tam krásný kýč, protože proč ne kýče jsou krásné…

Jenže, co je to kýč, co znamená význam tohoto slova?

Často se to mění a co bylo kýč dnes není a to co je bylo dříve oblíbené, krásné, pravdivě ideové….třeba padesátá léta…atd…nemá to co dělat jen s socialistickým realismem, je to v každé době nějak tak a ne jinak – nevím, možná jako chodci časem prosakují kýče za kýče považované přes generace a třeba století?..dál už to moc nejde to už pak jsou starožitnosti…

…a přesto ještě vždy a pořád existuje kýč… lidé na toto slovo občas narazí – pronese ho pán v brýlích, či paní ve sloupku rudého práva – a nějak s rezonancí významu souhlasí, jakoby někdy jim mluvil z duše, či jak říct, že si řekneme - jo - to je ono to je kýč nebo to je fajn že je kýč, to je jedno, nebo pojďme pokecáme o tom…

…moderní umění ho už dávno integrovalo a pracuje s ním běžně a je časté, že nahromaděním tzv. kýče a jeho rozložením, třeba na stěnách, umělci nejsou hodnoceni jako kýčaři ale naopak a využití jeho je různé a někomu více někomu dnes méně se do díla ukládá potřeba šáhnout do čisté vody tzv. kýče a estetického undergroundu jaksi za hranou umění či dobrého mravu či jinak jiné než to co je za umění považováno a použije ho k vytvoření umění (kdo větě nerozumí – přečti větu dvakrát)…mluvím sice o umělcích a převážně výtvarných, ale platí to i pro každou jinou uměleckou sféru a samozřejmě hlavně  tzv. „neuměleckou sféru“ či laickou, protože za kýč se občas považuje i práce či jakákoliv rukodělná výroba kohokoliv ( jistě stojí pak za úvahu kdo je umělec či je-li někdo ne…)  a snad i lidské chování může být považováno za kýčovité a také je…

…no jo téma je to kýčovité a asi nejlíp do hospody, protože každý přece ví, co je kýč nebo jeho opak a lidi se klidně pohádají… stejně samozřejmě lidé ví, co je umění a kdo je umělec a kdo ne…dokonce si necháme často poradit od odborníků…a třeba o většině herců se dnes obecně soudí, jací že to jsou úžasní umělci vyjadřující vůli lidu či ideje, které nás spojují a manipulují, ale přeci je vidět, že to není pravda či je to pravda jen u nemnohých z těch, kteří plní obrazovky, deníky a filmové festivaly…proč by vůbec měli za umělce být považováni?...a proč ne za interprety či napodobitele či loutkové figurky?...

…je to prostě prolínání témat ty moje črtky…kýč je dobré téma klidně na knihu nebo disertaci – výhoda umění je, že dává platformu a možnost obživy i dalším generacím od umělců po uklízečky či topiče uměleckých institucí po restaurátory či hráče na hudební nástroje mistrovy skladby…a považte Karlu Gottovi každý říká mistře nebo umělec na slovo vzatý….já to prostě nemohu osobně uznat , mám na toho barda averzi přímo a naprosté nepochopení, jak se to může někomu líbit…kdybych snad si dovolil nějak Gotta zařadit tak velmi specifický naprosto oduševnělý  – klasický kýč…

…myslíte, že karel gott může dát obživu i za sto let někomu povězme stejně jako Beethoveni nebo méně třeba Karel Čapek? jistý to není, ale možný je všechno …už jsem o tom říkal na některé lekci a to o neuvěřitelné podpoře a znovu editování tlustého katalogu v cyklických výstav cca po třiceti letech v nejvýznamnějších galeriích třeba Kandinskému …

…jistě se tak dá propašovat do dějin něco na úkor něčeho, co upozadíme – Kupka a jiní. Touto historickou manipulací se jistě také utváří ideová klišé, formují hodnoty ve smyslu kvality i ve smyslu skutečné finanční hodnoty…a atd……ale nejde jen o umění,  propaganda je schopna takto dlouhodobě manipulovat historií obecnou mnoha národů, států a dokonce světadílů, dá se dlouhodobě přes tisíciletí manipulovat historií antiky nebo středověku, ostatně známe to z krátkodobé manipulace za totáče i dnešní totality, a mnohdy se názory klidně prolínají úplně rozdílnými epochami a přežívají po tisíciletí… kdo dnes zpochybňuje dějiny středověku…jsou to jen malé hlasy, kdo se snaží proti oficiální verzi protestovat nebo ji měnit či opakovat…znáte to - Francký kupec Sámo a bitva s Dagoberthem u Wogatisburku v roce 631 n.l….a přitom asi úplný výmysl a snaha osvětlit tmu minulosti lží… asi by se pak jednalo o zatemnění spíše…lež ať vědomá či nikoliv může fungovat velmi různě a velmi negativní jsou staletími procházející lži, což je typické jak v rodinách tak celých národech a buduje se tak pocit třeba výlučnosti nebo nadřazenosti atd atd...vadí to?…myslím, že jo – lež o minulosti mění pohled na současnost,  je to efekt motýlích křídel, maličká změna může mít za čas na jiném místě dalekosáhlé důsledky…představte si, kdyby vám někdo namlouval,  což se občas bohužel děje, maminku nebo tatínka či babičku atd…nebo jak se chovali, co dělali a udělali nebo neudělali a vůbec jací byli….obecně se považuje za zdravé a prospěšné vědět pravdu o genealogii svých předků…o jejich chování,  jejich činech už méně nebo lépe vůbec se to neřeší,  spíše naopak je tendence třeba v národech či rodinách mnohé tajit a manipulovat historii k pocitu či jiné výhodnosti, že taková historii je ta pravá,  správná, jen a jen česká, německá atd….není to k ničemu dobré,  je to dobré ke zlu a mnohdy pak pravdivá neznalost historie své vlastní nebo národní zaviní mnohé zlo, poruchy chování,  duševní komplikace nebo dokonce i fyzické nemoci či sebevraždy, o válkách ani nemluvě…

…dá se hovořit o mnohém, každé téma je dobré, každá otázka je dobrá, protože o všem se dá mluvit nebo na každou se dá odpovědět…  

…nevím, co tedy dělat příští hodinu , vyberte si sami i samy, noste obrazy nebo zavádějte řeč… budu reagovat nebo něčím začnu jako obvykle – asi už trochu tušíte, o čem vlastně naše lekce? jsou… pokusím se k tématu učitel žák v tomto bodě něco vymyslet… proč vůbec chodit na takové sešn ?... nebo proč je pořádat nebo proč na nich být za učitele…

…tak zítra…

…martin.

 

PS: a Martin na mě křičí – napiš tam, že kinematografie stejně vesměs stojí za hovno, je manipulativní jak sviňa a je to záležitost jen vyvoleného národa… Nebo to neznáte? Filmy o policajtech, o úžasných amerických vojácích, o správné morálce a záchranářů světa, výjimky potvrzují pravidlo… padám únavou

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz

Array