Dopis Martina Mainera studentům

21.11.2011 18:20


 

Poslední dopis 19.11.11, či poslední v této fázi našich schůzek… …pár adres, které prohlížím, čtu a pokouším se hledat a nacházet názor na to v čem žiju – kdo svět řídí, jak, proč a proč došlo k tak naprosté totalitě informací a nejen informací – totalitě vpravdě globální a často také totalitě smrdící, mrtvolné, bezbranné lidi zabíjející… …za dvacet let a pod rouškou „demokracie“, ani jsem si toho nevšimli, že ano a je to tu…kdo chce mohl by se probudit… …jistě je materiálů více a více možností číst neoficiální názory – nad oficiálními názory a to i lidí, které jsem znal a fandil jim (Havel, Vondra, Ruml, mnozí z redakce Respektu, Reflexu a jiných politicky aktivních z počátků kapitalismu po sametu u nás…) se mi dnes zvedá žaludek a jasně vidím jejich jednostranný pohled, lži, lásku k moci, hromadění majetku a neschopnost sebereflexe a kdo ví jaký další účelový eklhaft… …obě totality se nedají srovnávat, protože tehdy jsme žili v iluzi, že existuje alternativa doma a hlavně za hranicemi, do které se dá utéct v duchu i reálně…dnes víme jaká to byla líbezná iluze, nejen ten profízlovaný undrground či postkomunistická charta, ale i slavný kapitalismus…bohužel…dnes je každému jasné, že žádná alternativa není ani doma ani v zahraničí, nebo se o ni člověk těžko dozvídá, je to celé, pevné a globální všude…k nevíře – jak se to mohlo stát?...snadno – velmi snadno, vůdci národů se nechali koupit ideologií i penězi mocných a přátel „až na věčné časy a nikdy jinak“…sovětský svaz to ovšem už není…že ano…haha… …tupí herci, režiséři a baviči se stali národními hrdiny a zmanipulované masy je povýšily na téměř bohy a to všude světem letem, nejen u nás a kupodivu titíž, kteří na nás čuměli a frázovali tuposti či vtípky nebo dokonce, považte, dvojsmyslné fóry či připitomělé písničky z komunistické televize a filmu(ale i filmu prvorepublikového i filmu protektorátního…haha…) na nás z ní čumí dnes a denně dodnes, ani smrt jim v tom samozřejmě nezabránila… …alespoň víme u nás, že Bůh se jmenuje Karel… …naááárodiíl seé kriístůs páán, véselmeéé seé… …takže těch pár adres :

www.freeglobe.cz, (parlamentní listy) a tam na liště nahoře jsou „partneři“ tam klikneš a vybereš si a z těch čtu hlavně Zvědavec, Opozition New World Order, Brave New World Order, Špilderberg atd a  vlastně každý si vyberte pokud máte zájem číst informace nejen z totalitního tisku, včetně totalitních magazínů (reflex, respekt atd..) a včetně totalitní televize a rozhlasu ani nemluvě… …jo co je pravda je vždy dnes otázka, ale aspoň je těch pravd více a člověk si tu Rubikovu kostku může skládat sám… …dále již mnoho let čtu časopis a to téměř vždy celý WM-magazín…objednávky: e-mailem: obchod@wmmagazin.cz, tel/sms: 777770606, e-shop: www.wmmagazin.cz/eshop jestli se chcete prokousat americkým dramaturgickým dizajnem nutným asi pro zaujetí v Americe, tak tady další chuťovka o Bilderbergu, mezi jinými je v něm zřejmě taky váš ministr obrany Vondra a váš ministr zahraničí a snad i váš příští prezident kníže černá hora… https://www.czechnewstv.cz/index.php?module=articles&c=filmy&b=1&a=11

toto ovšem musíte vidět a dejte si to celé, samí sympaťáci vědci a lidi nadšení, je to nad vašimi hlavami a ve vašich tělech a všichni to znáte a tak, kteří se nezamysleli nikdy nad modrou oblohou a co na ní vidí, alespoň pochopí rozdíl mezi contrails, kondenzačními párami za tryskovým letadlem, které se brzy rozplynou a za mého života nejméně do 40 byly jen tyto!!! a chemtrails, které tam zůstanou a vytvářejí“nové mraky“…a co je v nich?...takže se mrkněte a pošlete prosím dál:    https://gloria.tv/?media=150517

tady je ten text Miloševiče v Haagu, kdo má zájem o historii a to historii Srbů ( Slovanů ) nejen očima anglosasů pak mimořádně zajímavé čtení : https://bnw-nwo.wz.cz/ je to hned druhý text na začátku prvního odstavce „globalizace“… ...haha…naše schůzka minule se krásně protahovala v Jerichu, oslava velké listopadové revoluce se zdárně rozjížděla…Lenka s Vladkem perlili…slavný architekt nablízku, pohoda, víno, pivo, bohužel musel jsem brzy odejít…jojo musel jsem na policejní stanici si převzít dceru – jak se ukázalo porvala se s nějakým mladíkem, který ji dal facku a ona mu to vrátila, jak jsem se dnes dověděl, ty policajty na ni zavolali sami ti kluci…opilá byla, smutek, nervy ji tekly po tvářích jak hrachy atd děs běs hrůza a hlavně zmatek matek…domů jsem se dotaxíkoval v jednu…oslava svobody…nikdo té slávě nevěří?...

…ale přeci jsme se zbavili Zla…nesvobody…útlaku ve všech možných ohledech…zaostalosti za Evropou i světem… …nesnášel jsem ten sráč totáče, hnusil se mi, kroutil a nutil žít ve strachu a lži už od základní školy, táta nám téměř každý den opakoval, ať neříkáme ve škole, co slyšíme doma, babička zapínala televizi každé zprávy a jako já teď nepřestávala na ty svině nadávat…jinak decentní dáma…všechno ji vzali v co věřila, nejdřív fašouni pak komouši…považovala jako můj otec i já komunistický režim a jeho hlavní protagonisty za vrahy a zloděje a Zlo… …celá rodina ze strany otce bojovala marný a naivních boj v konspiračních a sabotážních skupinách proti německé mašinérii…v lágrech na udání bylo všech pět bratrů i s manželkou už na konci 39 roku…pak šel v čtyřicátém osmém děda znovu do lágru na pět let a někteří z bratrů emigrovali a jeden s manželkou v autě přerazil na hranicích závoru a odjeli do Německa před jistým trestem smrti…pro syna přiletěli na Šumavu americkou helikoptérou a unesli ho ze školního výletu…otec byl poslán do dolů jako klasický PTP, ovšem ejhle, díky komunistickým sviním jsem se narodil!!...

…táta v jídelně dolu Julius Fučík v Petřvaldu jednou uviděl v závodní jídelně mladou prdelatou závodní doktorku a napsal ji dopis bez pravopisných chyb a libým slohem a poté časem zrodili jsme se s bratrem jejich prostřednictvím… …více méně, ač to lidé dnes většinou nevidí, je civilizace od počátku se vším všudy stejná, nejen co se týká lidí, obživy, státní správy a práva…schopnost civilizace přežít a rozvíjet se, je umožněna jejím řízením pyramidálního charakteru, kdy na vrcholu je bůh později vrchní vládce a nejužší elita podvladařů a již záhy od vrcholu až po samotnou základnu pyramidy jsou otroci…tzv. svobodní, či s jistými více méně výjimečnými privilegii existující lidé, byli vždy jen pár řádek kamenů oné pyramidy a to „tzv“ je jen takzvané…žijeme totiž v civilizaci, kterou nám podle všech nejstarších pramenů předali se vším všudy Bohové a ti nás jako otroky používali i sestrojili z bláta a hlíny…jsme součástí oné pozoruhodné donebevolající a neuvěřitelné „věci“ bytosti či spíše živého organismu… …píšu v rychlosti naši rodinnou historku, aby bylo jasno, že jsem vychován v nesnášenlivosti s totalitou, ať je fašistická nebo komunistická  či jiná!!…ale také ke strachu z ní, protože otec se celý život její moci bál a nechtěl nás ohrozit, byl šťasten a myslím i překvapen, když jsme mohli studovat… …až na jaře v roce 68 jsem pevně vhlédl a srpen mě dorazil…pochopil jsem posléze pozorováním svých spolužáků, jejich rodičů a učitelek, jak rychle a slizce umí čechoslováci převléct kabát – už v září a říjnu, někteří nadšenci pražského jara se zase stali milovníky pevného komunismu a nenáviděli kontrarevolucionáře…dokonáno bylo v roce 69…ostatně velmi podobné se dělo za monarchie, za druhé světové i dnes… …přesto, co mohu říct, jako pamětník a „uvědomělý“ člověk a profesor na to, jak vidím dnešek?... (součást profesorského slibu mimo jiné je povinnost vyjadřovat se k politice a beze strachu obhajovat právo před bezprávím a potírat lež a stát na straně utlačovaných…) …žijeme v totalitě, jsme tam, kde jsme byli a více hlouběji, než se někomu může zdát a než jsem si ještě donedávna pln optimismu myslel… …právě až práce universitního učitele a přímý kontakt s různými lidmi různého stáří, vzdělání i inteligence v pracovním kolektivu university mě otevíral a pomohl otevřít oči, či alespoň pootevřít a začít se zajímat důvody a ptát se co a jak…umělci jsou často velmi izolováni ateliéry a stejnými známými a hlavně lížeme zadky těm, kdo má peníze (nebo moc) a může si koupit naše díla… …když jsem po dlouhém váhání přijal v roce 1998 post vedoucího ateliéru - učitele na FaVu v Brně, bylo to hlavně proto, jak mě vykresloval budoucí školu tehdejší děkan Ruller a nejvíce mě přitáhla jeho představa multioborové duchovní školy, něco jako kalifornský Essalen, kde by učili skvělí lidé, osvícenci a vědci a odborníci na slovo vzatí a umělci z nejlepších by stáli v řadě, aby se mohli také zapojit do toho intelektuálního kvasu…haha…to byl krásný ještě jiskřivý konec minulého tisíciletí a moje(naše?) naivita a nepochopení kudy se svět bude ubírat a co vlastně v tomto rámci bude umožněno… …dva roky to vypadalo zajímavě, byť samozřejmě o Essalenu nelze vůbec mluvit…ale přesto, děly se věci… …pak to šlo rychle, ale opravdu rychle do zavedených, normálních kolejí, přetvářky, lží a podvodů, politického boje, boje o moc, ubohé žabařství, netalentovaný intelektualismus a hlavně vše, než mezioborová duchovní škola…vlastně její opak…haha…ale stejně jsem tam rád a naplno učil a snažil se v mezích možností uplatňovat svůj názor a stát vždy rovně a na straně, která postupně prohrávala a hlavně mizela nejen z naší školy, ale i z vedení společnosti jako takové… …to co létá lásku loví, to co leze lásku láme….všelásku nic nezláme… …víla volá víš a víš, víla volá Zemi, viola je její květ a láska její svět… …Hano, výtvarné umění si udrželo nejdelší délku universitního studia podobně jako medicína a to proto, že je to správně a stejně musí se umělec učit celý život…studuj v mezích možností dále…rok nestačí…buď dále ještě chvíli v kontaktu a v konfrontaci s dalšími „umělci“…to bych tvému velkému talentu doporučil na závěr mých hodin a děkuji za Ninu za krásná slova o její škole…pokračuj… …sám se pokusím nějak jasněji strukturovat svoje hodiny a napsat nějaký rozvrh systému a bude-li zájem, bude škola časem pokračovat…konzultace jednou za měsíc jsou už domluveny…třeba nakonec se ukáže lepší se sejít v sobotu jednou za měsíc na celodenní workšop nebo tak něco…nevím…uvidíme co bude, nejen u nás ve škole… …tak ve čtvrtek v šest Jerichu… …užívejte…martin.

 

 

Všechny dopisy od Martina svým studentům naleznete zde

 

 


 

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz