Bielnále pro diakonii - pozvánka na aukci

18.09.2011 12:01

 

 

III. ročník Bienále pro Diakonii se uskuteční od 30. září do 10. října 2011. Má volné téma „Dejte nám místo ve svém srdci“, podle biblického verše z 2. listu Korintským 7,2. Třetí Bienále zahájí koncert skupiny Jablkoň spojený s dobročinnou aukcí. Výstava proběhne paralelně v prostorách pořádajícího sboru v Dejvicích (vernisáž v neděli 2. října) a na radnici Městské části Praha 13 ve Stodůlkách (vernisáž v pondělí 3. října). Všechna díla, která umělci na Bienále poskytnou, budou prezentována v on-line katalogu na tomto webu www.bienaleprodiakonii.cz

Bienále pro Diakonii je charitativní kulturní projekt. I. ročník Bienále se uskutečnil na jaře roku 2007, II. ročník na jaře 2009.
Cílem projektu je představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti; nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; a v neposlední řadě získat prostředky na rozšíření služeb Střediska Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách a na jeho přestavbu.

Výtěžek I. a II. ročníku Bienále přispěl k vybudování a zprovoznění denního a týdenníh stacionáře pro mladé lidi s těžkým kombinovaným postižením.

Výtěžek III. ročníku pomůže zahájit další etapu dostavby Střediska, která vytvoří nový domov s náležitým vybavením pro své uživatele v zařízení Diakonie ČCE ve Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5, IČO 62931270, č.ú.127747339/0800, v.s. 400.

 

 

Kontaktujte nás! :)

Výtvarný ateliér Malování kreslení, z.s.
Balbínova 28, Praha 2

+420 777 422 022
info@malovanikresleni.cz