Příprava na přijímací zkoušky na střední umělecké školy, 4750 Kč - od 12. 2. 2018 - zahajujeme semestr!


"Má být Vaším povoláním profese výtvarného umělce? 

Pomůžeme Vám s přípravou na talentové zkoušky!"

 

Příprava na přijímací zkoušky na střední umělecké školy je vedena jak formou výuky kresby a malby, tak formou konzultací a analýzy volné tvorby studentů, na jejímž základě jsou zadávány individuální úkoly, korespondující s cíly kurzu. Nejde tedy o pouhé rozšíření řemeslných schopností v malbě nebo v kresbě, ale především o rozvoj malířského a kresebného myšlení s důrazem na kreativní rozvoj uvažování a inteligence obrazu reflektujícího současnost. Každému studentovi je věnován individuální přístup dle typu školy, na kterou se hlásí.

 

Pro koho je kurz určen?

Kurz je  vhodný pro ty, kteří se chtějí hlásit na střední výtvarné školy. Dále pro lidi, kteří mají potřebu tvořit a rozvíjet možnosti své výtvarné činnosti i jinak než rozvojem řemeslných dovedností.

 

 

Cíle kurzu:

 • zdokonalit své řemeslné dovednosti, získat základní technologickou průpravu v kresbě a malbě
 • získat větší nadhled, sebereflexi, odvahu, sebevědomí ve své práci a uvolnit se
 • učit se vidět a vnímat abstraktně
 • učit se verbalizovat jazyk obrazu a obhájit lépe svojí práci a názory
 • pochopit lépe jazyk obrazu
 • objevit nové možnosti uvažování
 • vyhnout se slepým uličkám ve svém výtvarném rozvoji
 • získat svobodu a poté najít svojí cestu, své téma, formu, medium, způsob myšlení, koncept, metodu práce, atd...
 • zvýšit inteligenci a citlivost volné tvorby
 • pomoc s vytvořením vlastního portfolia
 • ovládnout základ akademického kreslířského a malířského řemesla
 • rozvinout schopnost soustředit se na hlavní problém (vlastnost nezbytná pro úspěšné složení přijímacích zkoušek)
 • formovat vlastní výtvarný styl na základě rozvoje osobního projevu mladého umělce
 • osvojit si pracovní disciplínu a umění neplýtvat časem
 • vyzkoušet si studium v „konkurenčním prostředí“ ostatních žáků, kde je možnost učit se z chyb a úspěchů svých kolegů
 • studovat v inspirativním prostředí výtvarného ateliéru s naprosto výjimečnou atmosférou
 • ...
 • dostat se na výtvarnou střední školu :)

Co na první lekci?

Přineste své dosavadní obrazy, kresby, studie, skici... v co možná nejkomplexnějším měřítku, nejde nám o to se předvádět, jak jsme dobří a nosit jen ty zdánlivě kvalitní práce, jde nám o vzájemné pochopení. Pokud jste naprostí začátečníci a nemáte doma ani jednu kresbu, nevadí, přineste si touhu a zájem tvořit vlastní obrazy, ukážeme Vám směr.


 

V rámci jakékoli přípravy na přijímací zkoušky jsou Vám lektoři k dizpozici na individuální konzultace, výběr domácích prací a sestavení portfolia, zároveň si u nás v atelieru vyzkoušíte "zkoušky nanečisto", kdy dostáváte obdobné úkoly, jaké jsou při vlastním příjmacím řízení běžné. Doporučená délka přípravy je pouze orientační a závisí zejména na pracovitosti a talentu uchazeče. Doporučená minimální délka přípravy je 1 - 2 roky.

 

Máte chuť se u nás připravovat? Je to snadné, vyplňte přihláškový formulář Přihlášky a ceník a zvolte Kurz kresby a malby. Do poznámky napište, na jakou školu se chystáte a kolik dní, měsíců či roků Vám zbývá do přijímacího řízení.

 

 

 

Přihláškový formulář - připravte se s námi na své vysněné povolání! :)

Příprava na přijímací zkoušky na střední umělecké školy s Ildarem Youssoupovem

Příprava na přijímací zkoušky na střední umělecké školy s Veronikou Streckou