Origami - objevte úžasný svět umění skládání papíru

 

Kurz origami (10 lekcí, 120min) je kurz určený pro širokou veřejnost, prioritně pro dospělé. Kurz je určen pro začátečníky a mírně pokročilé. V rámci Kurzu origami si v průběhu jednotlivých setkávání projdeme konkrétní témata od historie umění origami, přes tradiční či tematické modely, povíme si o pomůckách a druzích papíru a závěrečná setkávání věnujeme modernímu origami. 

Náplň kurzu má daný program, každá lekce má samostatné téma a obsah. Na každé lekci Kurzu origami nejprve lektor seznámí žáky s tématem formou krátké přednášky s vizuálním doprovodem a ukázkou knih, naváže na teoretické souvislosti geometrie a výtvarného pojetí, vztažené k tématu a zbývající část lekce bude praktická, kde si žák vyzkouší pod vedením lektora základní modely složit. Na závěr každé lekce dostanou žáci jednoduchý domácí úkol, který bude  na další lekci konzultován s lektorem.

 

 

Co nás v Kurzu origami čeká?

  • historie umění origami – vznik papíru, původ origami v Asii a Evropě, základní sklady a postupy, čtení návodů, základy skládání papíru, přesnost skládání, tradiční modely: jeřáb, pajarita, žába, ryba, prase
  • origami pro užitek – obálky a krabičky, packaging design, papír: druhy papíru a formáty (čtverec, A4, jiné), tradiční modely: krabička masu, obálky
  • fauna a flóra – modely zvířat a květin, tradiční modely, současné východní a západní modely, praktická výuka
  • modulární origami – prostorové objekty z více částí, kusudama – historie a současnost, praktická výuka
  • abstraktní origami – plošné a trojrozměrné kompozice, malý i velkoformátový papír, praktická výuka
  • historie a současnost kirigami – umění stříhání papíru, trojrozměrné objekty, praktická výuka
  • masky, tradice japonského divadla, modely masek zvířat, praktická výuka
  • minimalismus a superkomplexní origami - extrémní směry v umění origami, (modely s jedním skladem, modely s nespočetným počtem skladů), praktická výuka
  • vliv origami na ostatní umělecké, matematické a vědecké obory, origami a komunita, ergoterapie, praktická výuka
  • současné origami – závěrečná přednáška, rekapitulace předchozích lekcí, složení modelu dle vlastního výběru žáka pod dohledem lektora