Výstava Diplomanti AVU ve Veletržním paláci zahájena

27.06.2014 08:54

 

26. 6. 2014 byla ve Veletržním paláci slavnostně zahájena výstava diplomových prací absolventů Akademie výtvarnch umění. Své práce v rámci společné výstavy opět jako každý rok vystav čerství absolventi. 

Výstavu kurátorsky připravili pedagogové Martin Mainer a Samuel Paučo. Expozice nás provede tvorbou ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, ale i restaurátorských škol, architektury, konceptuální, monumentální a intermediální tvorby. Osmnáct ateliérů zastoupeno 47 studenty. Výstavu Diplomanti AVU je možné navštívit až do 3. srpna.

 

Na výstavě jsou k vidění i díla lektorů ateliéru Malování kreslení - ve dvoraně Veletržního paláce jsou vystaveny obrazy MgA. Tomáše Prchala a v 5. patře Veletržního paláce obrazy MgA. Marka Koláře, doplněné o interaktní obrazovku, na které se zrcadlením sám návštěvník stává obrazem tohoto autora.


Akademie umění je vůbec česká nejstarší umělecká škola. Byla založena v roce 1799 a dodnes vede studenty v magisterských a doktorských programech v oblasti výtvarného umění, nových médií, restaurování i architektury... Pokud někdo z Vás uvažuje o dráze umělce, vřele doporučujeme výstavu Diplomanti AVU 2014 k návštěvě. Možnost nahlédnout do expozice je pro návštěvníky této výstavy zdarma.

 

K výstavě vychází katalog, jehož úvodní text připravil prof. akad. mal. Martin Mainer, kurátor výstavy a uvádíme ho pod fotogalerií v plném znění i s politickým komentářem autora, který nebylo možné vzhledem k použití jako oficiálního katalogu AVU použít. Text je doplněn o jeden odstavec - poděkování rodičům.

 

Fotogalerie: Výstava Diplomanti AVU ve Veletržním paláci zahájena

 

Nezkrácený text - Úvaha Martina Mainera jako úvodní text do katalogu diplomantů AVU 2014.


Jaro je tu.


...je typické květnové dopoledne, občas zasvítí slunce, ani teplo ani zima, mraky letí nebem, ptáci cvrlikaj, šeříky v květu, na zahradě je všechno již v plném proudu v zelené, sezóna tento rok již s předstihem dávno začala...mám tu čest vás všechny přivítat na kopci na Letné nad parkem Stromovkou...představte si tu fotografii v kabinetu pana Vrzby, kde na holé pláni nestojí nic jiného než na hlíně ještě bez trávy novostavba úžasné architektury budovy AVU, kolem postává pár pánů v cylindrech a dam v krásných šatech...je máj léta páně 1903...Viléme...dnes je 9.květen roku 2014...den po dni státního svátku, ve kterém od roku 1991 český stát slaví konec druhé světové války - podepsání kapitulace německých vojsk v Berlíně...u nás tehdy ovšem zdaleka ne všechna německá vojska kapitulovala a bylo nutno jim udělat sbohem až vjezdem ruských tanků do Prahy a za odchod zaplatit mnoha mrtvými ruskými vojáky...za mých dob studijí na AVU byl 9.květen den oslav osvobození Československa z jha hitlerovského Německa...dnes se slaví včerejší den a vypadá to, že role té slavné červené armády se bagatelizuje a snad ani nesmí vyslovit, prostě se o ni nemluví...ale to je neuvěřitelný omyl a neznalost historie a politická pýcha - síla Ruska byla zásadní pro porážku Německa a to ve všech směrech a aspektech druhé světové války a tedy byla zásadní pro naše osvobození...nějaké ty květy k hrobům padlých vojáků na Olšanech - to je tento rok celá ta sláva a vděk za osvobození...politická elita jako výraz nesouhlasu s připojením Krymu k Rusku a západem staletími živené rusofobie a jako výraz pokorného vazalství k USA a EU a téměř jednohlasného souhlasu našich politiků s pučistickou semifašistickou vládou v Kyjevě ani nezajde na drink na ruskou ambasádu...prý tam půjdou jen komunisti a Klaus (nakonec tam bylo i pár sociálních demokratů a třeba i bývalý předseda vlády)...jaká ironie osudu a ironie vnímání historie...zato do Velichovek vjížděj americké džípy a lid slaví...nemohu než zdůraznit tyto politické souvislosti a snad je z těch „několika vět“ vidět můj politický postoj, který doufám ještě mohu vyjádřit, nebo už ne?...


...většina z Vás studentů se prý o politiku nezajímá a nemá ji ráda a snaží se svou tvorbou vyjadřovat jen osobní vztah ke světu, sobě samému a výtvarnému umění, prý nechcete být zatíženi stavem věcí veřejných a okolnostmi života lidského společenství, které je na politice přímo a úplně závislé...možná, že to tak cítíte, možná, že ne...každopádně nelze být nějak mimo či vně či stát stranou...každé vaše dílo, gesto či životní postoj je plně integrován a zapojen do politických souvislostí a je jimi také modelován a naopak tyto souvislosti modeluje...informace a tedy utvoření si svého názoru lze dnes díky nezávislým zdrojům sítě získat...zatím...na můj vkus a životní zkušenosti je dnešní všudypřítomná mediální propaganda neuvěřitelná a strašidelná...lže se a manipuluje informacemi v přímém přenosu dnes a denně...masová propaganda jednoho politického názoru a směru hlavními mediálními kanály a hlavními politickými stranami už dávno dohnala poslední éru našeho "totáče" v 80.letech...jest s podivem jak jen málokdo je schopen tento stav nahlas pojmenovat, sám mám obavy z těch trocha slov o stavu naší vlasti, podobně jako za dob komunismu měl člověk strach nahlas říct co vidí, cítí a ví...


...vážení diplomanti, Vaše závěrečná školní díla budiž oslavou vítězství nad totalitou a také oslavou krásy či estetické jakosti a etického poselství vašeho studijního úsilí...všichni studenti AVU, od prvního do šestého ročníku jsou mladí umělci a umělkyně v nejlepších letech a jejich práce je příslibem jejich osobního růstu v jedinečné a silné umělce, kteří se následně budou podílet na špičkové české vizuální kultuřě a tvorbě našeho národního pokladu, jakým výtvarné umění jistě je...
...studenti posledního ročníku AVU, pro které je katalog posledním školním výstupem, jsou naši diplomanti, mají tu čest vystavovat své dílo na půdě Národní galerie a doufám je výstava jasnou zprávou o síle jejich ducha otištěného do hmoty výtvarných děl...vnímat svět můžeme jen svými smysly...cítit srdcem můžeme i neviditelnou podstatu reality a právě umělecká díla jsou zásadním lidským produktem , který o síle lidství a schopnosti lidského vědomí přesáhnout sama sebe, či hmotu chcete-li, mluví a podávají o něm a skrze něj informaci napříč věky, kulturami a politickými zřízeními...člověk je schopen jim rozumět, obdivovat je a být dnes přítomen myšlení a duchu svých dávných předků stejně jako vzdálených současníků...


...absolventi naší almy máter jsou tedy mladí výtvarní umělci a na jejich budoucím díle závisí budoucí díla dalších generací - je zváštní jak rychle čas letí a jak z absolventa z roku 1985 se za chvíli, či jak pojmenovat to mávnutí proutku času, ze kterého si člověk pamatuje jen střípky, které natočeny by vydaly na krátký animovaný filmek, stane jako v mém případě z žáka učitel a po dvaceti sedmi letech dokonce profesor té své slavné almy máter...paní Budíková mě říká krásně Martine, známe se přece tak dlouho - již přes celá moje studentská léta na AVU...tato tichá ženská síla již dehdy doprovázela a pomáhala při práci studentům i učitelům a rektorům...mimořádná škola je Akademie...nejstarší...největší...nejlepší...drží si svoji konzervativní podobu v tom nejlepším slova smyslu a udržuje zatím také generační spektrum profesorského sboru a učitelů rozprostřené do čtyř generací...je pro mne úžasné se potkávat jako kolega s učiteli, kteří když já jsem začínal, byli už dávno slavnými a starými kozáky v oboru...nemohu než se těšit s možností pokecat občas a vidět bystré oko a jasnou mysl prof. Hendrycha, či vidět pořád tu kuráž a sveřepost a intelekt prof.Knížáka, být ve stejné komisi a řešit věci školy s obdivovaným malířem, dnes prof. Jiřím Sopkem, nastoupit do ateliéru a převzít ateliér po tak úžasném a specifickém učiteli jakým je prof. Beran, je závazek...a tak bych mohl pokračovat s dalšími slavnými jmény učitelů AVU ve smyslu českého výtvarného umění a to nejen současnými jmény, ale i autory kteří tuto službu vykonávali již dávno dávno před námi...a také je radost a dobrá zpětná vazba učit s těmi nejmladšími...


...Vy diplomanti slavíte završení studia Vaší výstavou a Vaším katalogem, který se ve stručnosti pokouší zaznamenat úsilí a kvalitu vaší práce i mladou podobu vašich tváří, na kterou po letech budete tak nevěřícně zírat...výstavu se pokusíme instalovat jak jen jsme nejlépe schopni a doufám, že se nám naše práce podaří - lehké to nebude, ale Mainer a Paučo se na to těší...všichni mě říkají, jak to bude složité vyjít všem umělcům vstříc a jak každý bude chtít něco jiného a nějak jinak...jo to chápu...znám to z mnoha různých kolektivních výstav - umělci jsou schopni se při instalaci i pohádat nebo svěsit a chtít raději odnést obraz kvůli "špatnému"místu a podobné věci...jsme holt parta egomanů a egomanek a našimi nabubřelými a zbytnělými egy platíme za možnost se pokoušet být umělci...je to daň velká, ale platíme ji rádi či není zbytí - platit se musí...přeci jen je to dobrodružství - nevědět nic a moci vše...s rizikem největším plavit se mořem nejistot...s tajnou myšlenkou na zdar a skrytou touhou jestli někdy možná náhodou dojdeme břehů uznání a slávy, po které tak ega prahnou a bez které a bez prahnutí po ní si už ani vývoj evropského umění neumíme představit, jest totiž onou tajemnou hnací silou té neuvěřitelné a nepřekonatelné podoby, vývoje, rozmanitosti a kvality evropského výtvarného umění...jsme to my Evropané, kteří dnes již bez diskuse diktujeme styl a jakost a sílu umění...začalo to v jeskyních Evropy a dnes již není pochyb, že celý svět naši uměleckou mentalitu, tvarosloví, estetiku a vějíř mnohosti s chutí a rád převzal...a naplňuje toto tajemné poselství lidství v neuvěřitelném množství a mimořádné kvalitě právě ve vztahu k závratnému číslu všech těch sedmi milard lidí Země...ti kteří pláčí dnes jako včera nad pokleslostí, bídou, množstvím špatné kvality, ať si pláčou, ostatně vždy plakali, příklad za všechny jest pláč nad ubohostí a špatností impresionistů - pláč trval pár let a změnil se brzy na obdiv a dokonce normu...nelze než mít hodně bahna, aby vyrostlo a hlavně vykvetlo hodně leknínů...musíme si vážit všeho, co jest...všeho toho balastu, nezdařených pokusů, falešných tónů, komerce, zmatenosti, pokleslosti a jak jinak vše to tzv. špatné se nazývá a to právě z hlediska nutnosti úrodné půdy pro světlo a jas opravdové špičkové kvality, síly a krásy umění...nezapomínejme na krásu...obyčejnost...prostotu...a to nejen ve smyslu umění...samozřejmě ve smyslu bytí nejvíc...kdysi jsem napsal, že krása v ženách bytuje a kdo to neví je blbec a myslím si to pořád...vjem krásy, posvátna jejího pocitu, zatajení dechu před ní, má kořeny právě v pohledu na nahou ženu, potřebě zachovat lidský rod, lidství jako takové a proto nám bylo dáno ji vidět právě v ženském těle...ženy snad vidí aspoň trocha krásy v tělech mužů a za tu laskavost jim patří nekonečný dík...ne nadarmo velké civilizace vždy krásu a harmonii s lidským tělem spojovali...dokonce většinou za vzor lidské krásy a lidského těla považovali Bohy a Bohyně...evropské umění je jasným následovníkem této ideologie a filosofie a možná právě proto, že křesťanství umožňovalo zpodobování Boha, pomocníků Božích a postupně zbožštilo i kojící ženu Matku boží a používalo malířství a sochařství ke své masivní reklamě, došlo k onomu nevídanému rozvoji umění a dnes k celosvětovému příklonu k estetice evropského myšlení a k pohledu a postoji k vytváření uměleckého díla - jak, co a proč má být zjeveno, ukázáno a obdivováno...


(vsuvka z proslovu – čtení pár odstavců z textu do katalogu - na zahájení výstavy)...tak jak jsme se tu všichni na půdě NG dnes sešli - žáci učitelé ředitelé profesoři rektoři všichni hosté můžeme si poděkovat navzájem a hlavně a především musíme poděkovat svým rodičům, protože bez nich bychom tady nestáli a to je si třeba velmi jasně uvědomit a poděkování učinit - alespoň v duchu, když už nelze jinak...


...přeji všem absolventům vše nejlepší ve všem všudy dudy hudy...
...přeji Vám klid na práci i štestí při nalezení životních partnerů a dobré zdraví...všechny tyto tři věci jsou alfou a omegou života, jádrem pudla kolem kterého se točí veškeré problémy lidí po celém světě...přeji vám mír, lásku a radost...martin mainer.

 

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy

"... s námi se naučí malovat opravdu každý! Poznejte svůj jedinečný talent" Právě probíhá zápis do Intenzivního prázdninového semestru Semestrální Kurz kresby a malby (19lekcí) je určen pro širokou veřejnost, věk studentů nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní...
"Máte doma šikovného malíře a rádi byste rozvíjeli jeho talent? Uvažujete o pravidelných návštěvách ateliéru, ale rádi byste se k nám nejdříve přišli nezávazně podívat? Přijďte se do našeho ateliéru Malování kreslení podívat na zkušební lekci!"   Víme, že Váš první krok do světa výtvarného...
    Bob Ross® kurzy olejomalby - The Joy of Painting® - kurz malování pro každého speciální technikou amerického malíře Boba Rosse. Za pouhý jeden den si každý z účastníků, i ten, kdo nikdy nemaloval, namaluje svůj vlastní první obraz olejovými barvami na plátno.   "Dokažte...
  "Pojďte s námi vstoupit do magického světa vytváření mandaly... Věnujte čas sobě, svému obrazu a užijte si s námi příjemné chvíle v ateliéru. Vstupujete do důležité části svého života a chcete ji opečovat rituálem malování mandaly? Malujte jen tak a nechte věci, ať se dějí samy..."   V...
  Enkaustika patří mezi jednu z nejstarších malířských technik používanou již v Egyptě nebo v antickém Řecku k malování pohřebních portrétů. Jedná se o velmi inspirativní a hravé malování barevným horkým voskem, které s sebou přináší velmi zajímavé efekty, s úžasnými barvami a krásným...
  Za pouhý jeden den si každý z účastníků,i ten, kdo nikdy nemaloval, namaluje svůj vlastní první obraz olejovými barvami na plátno.   "Dokažte si, že Vy to zvládnete také. I Vy máte talent. Stačí mít zdravou alespoň jednu ruku :-)." Jana Laštovičková Grygarová,...
  "Rádi byste letos rodině, známým či obchodním partnerům poslali originální novoroční přání? Přijďte si ho vyrobit do naší grafické dílny!"   Pošlete letos originální novoročenku, kterou si sami vyrobíte. Workshop Designu a výroby PF se sklenkou vína Vás krok za krokem provede výrobou...
  Japonská kaligrafie šodó je výtvarným a zároveň meditativním způsobem psaní japonského textu, tvořeného čínskými znaky (kandži) a japonskými slabičnými abecedami (katakana, hiragana). Japonská kaligrafie – na rozdíl od evropské – klade větší důraz na proces psaní než...
"Malíř musí už na počátku poznat, že to pravé se skrývá v jemnosti a subtilnosti.“       (Su Tung- pcho)   V rámci kurzu Malba akvarelem se seznámíme s technikou malování vodovými barvami, ukážeme si, jaké možnosti tento způsob malby nabízí, jak si připravit...
Unikátní umělecký večer - spojení kreslení a malování se sklenkou vína...   Lekce Malování aktu se sklenkou vína je nevšedním zážitkem nejen pro začátečníky, kteří teprve pronikají do tajů kresby a malby. Pojďte s námi odhodit stud a zkusit si nakreslit první figuru v životě. Čeká...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Kontaktujte nás! :)