Úspěch našeho studenta Miloslava Melichárka

26.01.2011 12:59

Milostav byl přijat na ZČU v Plzni na obor Průmyslový design, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů! Ať jsi dál vynikajícím studentem, tak jako jsi v lekcích u nás!


malování, kreslení, malba, kresba, automatická kresba, výtvarný ateliér