O BARVÁCH - článek pro blog - pokračování - konkrétní barvy – © Lenka Ur

09.09.2012 07:49

 


BÍLÁ BARVA - obsahuje celé spektrum, zář světla, syntéza všech barev. 
Je směsí všech tří přírodních barev: žluté, červené a modré, proto na bílou většinou reagujeme pozitivně.
Symbolizuje čistotu a jasnost  těla a duše, nový začátek, zrození, nevinnost, neposkvrněnost  i ledový chlad. Přináší nám světlo, lehkost, čistotu , ale také prázdnotu, přitom vytváří a opticky zvětšuje.  Je neutrální,  nicneříkající barva, ale jen na pohled, když si v nějaké situaci nejsme jisti, kterou barvu zvolit, volbou bílé nemůžeme udělat chybu, hodí se ke všemu. Je chladivou až sněhobílou barvou, která působí rozjasňujícím dojmem. Může působit však monotónně a unavovat. Je výrazem božství, hrdosti, dobroty a věčnosti. Také je znamením perfekcionismu a touhy po dokonalosti bez jakýchkoliv kompromisů. Bílá je rovněž duchovní barvou, která nás povzbuzuje k překonávání překážek.
Ale v Asii (Čína, Vietnam, Indie) je bílá považována za smuteční barvu, tam znamená  smůlu, neštěstí, stáří a smrt, je barvou duchů.  Bílá vlajka signalizuje mírové úmysly,  je mezinárodním symbolem příměří či kapitulace. V angličtině se užívá výrazu „white lie“ – milosrdná lež, která ublíží méně, než pravda.
Bílá květina, kterou darujete, znamená upřímnost Vašeho sdělení, čistotu, něhu a oddanost.
Když máte bílé zdi, nemusíte večer tak hodně svítit, jako například u zelené barvy.  Je šetřivá, přes den odráží 70 -90% světla a udržuje ho v bytě nejdéle ze všech barev.Bílá odlehčuje prostor a napomáhá k přemýšlení. Bílá je barva, kterou oko vnímá v případě, že z daného směru přichází světlo všech barev.

 

ŽLUTÁ BARVA -  je považovaná za teplou barvu., je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem.
Žlutá symbolizuje silu, elán, optimismus. Je barvou radosti, důvěry, štěstí a přátelství. Barva slunce,  působí vesele, přívětivě a teple . Je symbolem optimismu, mládí a radosti ze života. Přináší do života lehkost, výšku, volnost, aktivitu a komunikaci, vůli se vyvíjet, zmírní nervozitu. Dává inspiraci a úsměv, napomáhá uvolnění, svobodnému vývoji a komunikaci při navazování kontaktů. Je symbolem moudrosti a vysoké inteligence. Barva, která povzbuzuje nervy , podporuje myšlení, schopnost se učit.  Zlepšuje a oživuje paměť a mozkovou činnost.   Působí příznivě na  zažívací orgány.  Žlutá funguje jako znak výstrahy.                                                                           
Goethe říká: “Žlutá je nejmocnější barva světla. Ve své nejvyšší čistotě s sebou nese vždy podstatu jasna”. V Japonsku značí žlutá odvahu. Egypťané považují žlutou za barvu radosti a bohatství. V Číně se za „žluté filmy“ označují filmy pornografické.  Od středověku je žlutá barvou nemocí, zežloutnutí pacienta ukazuje hned na několik možností vážných onemocnění - žloutenka, žlutá horečka, atd , při karanténě se vyvěšuje žlutá vlajka. Ruský hovorový výraz pro blázinec je „žlutý dům“.
Přineste někomu smutnému jasnou kytici plnou žlutých květů a uvidíte, jak těžké je ubránit se úsměvu.
Žluté stěny působí na psychiku vesele, aktivně a podnětně. Avšak zakalená žlutá může vyvolávat pocit smutku a nostalgie a na velké ploše unavovat. Je velmi dobře viditelná ve zhoršených světelných podmínkách.

 

CITRONOVÁ BARVA - tónina žluté s příměsí zelené, vyhraněnější forma primární barvy přináší do našeho každodenního života ještě větší svěžest, než samotná žlutá. A také bezstarostnost, bdělost, radost a touhu poznávat vše nové.

 

ORANŽOVÁ BARVA -  je přechodovou barvou mezi žlutou a červenou barvou. Je to teplá a velmi veselá  povzbuzující barva, vyvolávající pocit dobré nálady.
Barva štěstí, obecně považujeme za barvu mládí, radosti ze života,  je symbolem optimismu. Znamená úspěch, dynamika, poznání, zvyšuje zdravou ctižádost. Oranžovou sdělujete důvěru a dáváte energii s chutí do života. Upoutává pozornost, zatepluje, stimuluje.  Vzbuzuje v nás zvědavost a chuť do dobrodružství. Doplňuje fyzickou energii energií moudrosti a poznání. Člověku přináší schopnost aktivní komunikace, slunce, teplo, smyslnost. Označuje se za "sociální barvu", kterou mají rádi extroverti a společenští lidé.
Dodává vitalitu, včetně trávení, chuti k jídlu a také pomáhá zvládnout emoce a zvyšovat koncentraci. Pomáhá proti depresím a pesimismu.  Posilňuje imunitní systém a samoléčebnou schopnost organismu. 
Oranžová je národní barvou Nizozemska. V Sevením Irsku se oranžovou barvou označují protestanté – oranžský řád. Oranžová barva byla v roce 2004 symbolem tzv. Oranžové revoluce na Ukrajině. V Indii oranžová barva označuje hinduismus. Oranžovou barvu používají jako svůj symbol židovští osadníci v Pásmu Gazy.
Kyticí s oranžovými květinami sdělujete důvěru a dáváte energii s chutí do života.
Oranžová na zdi je teplá a velmi veselá barva, vyvolávající pocit dobré nálady. V kombinaci s červenou vyvolává pocit napětí a vzrušení. V místnosti nahradí přirozené světlo.


ZLATÁ BARVA   Je barvou správného středu, univerzální lásky a nejvyšších hodnot zastoupených idealismem, velkorysostí a šlechetností. Vyjadřuje klid a vyrovnanost. Dává pocit hojnosti, lesku a bohatství až nadbytku.  Znamená také kreativitu a vyrovnanost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí, sugeruje vyšší hodnotu a tím zvyšuje cenu.

Pomáhá nám změnit poznání v pochopení, podporuje ducha na cestě k univerzální moudrosti, ale má význam také při dosahování světských cílů, bohatství a uznání.
Mnohá umělecká díla zlatou barvou dokazují svojí nadčasovost a originalitu.

V Egyptě ji odedávna spojovali s bohem slunce Re a s obilím, na kterém závisel život. Dodnes je v mnoha zemích v součástích různých důležitých ceremoniálů. Pro starověké Řeky byla symbolem rozumu a nesmrtelnosti. Ztělesňovalo ji zlaté roucho, které podle pověstí našel  Iásón  zavěšené na stromě života.RŮŽOVÁ BARVA - Nežnost, bezpečnost, láska, ticho, teplo, srdečnost...  obsahuje jemnější kvality červené a jako zředěná červená má moc aktivizovat a dodávat energii a sebevědomí.

Symbol něhy, jemnosti a romantické lásky, srdce a rozdávání  Je barvou bezpečnosti, výrazem radosti a nevinnosti, dívek, ženskosti, oddanosti, ale také nezralosti a naivity. Vyvolává pocit sladkosti a dětskosti. Uvolňuje vnitřní duševní napětí, výborně se dá použít i při vyčerpání,  povzbuzuje k něze a brzdí agresivitu. Růžová naplňuje touhu po něžnostech a ochraně,  pomáhá při nedostatku sebeúcty , sebelásky a při přehnaných pocitech  zodpovědnosti, i těm, kdo si neumí užívat života.  Zvyšuje pohlavní touhu a naplnění.

V Japonsku se růžová váže k mužům – kvetoucí sakury mají být symbolem mladých samurajů, kteří padli v boji. V africkém kmeni Owambo je symbolem bohatství u žen náhrdelník z růžových šnečích ulit, čím více jich nosí, tím je bohatší.
Darujte někomu růžovou kytičku a budete odměněni výrazem radosti a nevinnosti. Růžové růže  jsou symboly romantické lásky. Teplé odstíny narůžovělých a světlounce fialových květů, jichž nacházíme hojnost v přírodě, patří mezi stimulanty životních funkcí člověka.
Růžová malba v pokoji – barva něžnosti a nevinnosti. Vyvolává pocit sladkosti a dětskosti.

 

ČERVENÁ BARVA -  je teplou stimulující barvou. 
Je to Energie,  láska,  síla, růst. Oživuje nás,  dodává nám odvahu, energii, sílu života, kreativitu a vůli. Posiluje energii a vůli jedince,  podporuje smělost v rozhodování. Symbolizuje krev, oheň  a vitalitu,  zvyšuje atraktivitu, činorodost, aktivitu,  rozvoj, ale také egoismus a dominanci, je spojována  s mocí a revolucí Červená barva lásky září, zrychluje tlukot srdce a podporuje krevní oběh.  Má největší biostimulační účinek, zvyšuje aktivizaci fyzických sil, pomáhá při nedostatku energie. Čistá červená vzbuzuje agresivitu, působí vzrušivě až dráždivě, takže není vhodná pro lidi psychicky vznětlivé a podrážděné.  Lidé s oblíbenou červenou barvou rádi šíří po okolí svoji srdečnost, upřímnost a touhu po spravedlnosti, ale můžou se také nechat unést k tvrdohlavému prosazování svých omezených názorů.
V Číně je červená symbolem fénixe, ohně, radosti a štěstí. Peněžité dary si Číňané předávají v zářivě červených obálkách. Štěstí ostatně nosí červená nejen v Asii, ale i v Egyptě či Iránu, kde je rovněž symbolem odvahy. V mnoha kulturách je červená posvátnou barvou. Pro křesťany symbolizuje prolitou krev Krista a mučedníků, také barvu Ducha svatého, který se zjevil v podobě ohnivých jazyků nad hlavami apoštolů.
Kyticí červených květů probuďte ve svém vztahu více žáru, touhy a vášnivé lásky.
Červeně vymalovaný pokoj – barva ohně a lásky podporuje lidskou aktivitu. Na výbušné jedince však působí agresivně. Nedoporučuje se do ložnic a dětských pokojů.

FIALOVÁ BARVA - je barva odpovídající nejvyšším frekvencím elektromagnetického vlnění, které lidské oko dokáže vnímat. Vzniká sjednocením dvou opačných pólů, dvou kontrastních a energetických faktorů - modrým klidem a červenou pohonnou sílou, které se navzájem vyrovnávají.
Má stejné účinky jako modrá a indigo. Vede nás do nitra, je to barva vnitřní harmonie. Fialová ro je duchovno, mystika, inspirace...  Je symbolem spirituality, duchovna , mystická barva, barva moudrosti i srdečnosti a vznešenosti.  Pomáhá lidem, kteří denně využívají svoje intuitivní a umělecké schopnosti. Podporuje meditaci, duchovně zklidňuje, má hypnotické, uvolňující a  inspirativní účinky. Pomáhá při nervových problémech, léčí zapomnětlivost  a povzbuzuje lymfatický systém. Fialová symbolizuje pokání a půst, ale zároveň i naději a očekávání narození a obětování Krista. Fialová prý odtlačuje peníze, je také znakem dekadence, domýšlivosti a karikované vznešenosti – pompéznosti.
Leonardo da Vinci, kterého můžeme mezi znalci barev označit za velikána, tvrdil, že fialová sklíčka v oknech katedrál mnohonásobně zvyšují meditační a spirituální účinky. V Egyptě se fialová pojí se ctností a vírou, v Indii je symbolem reinkarnace. V Iránu je fialová barvou toho, „co se má stát“. Vyznamenání Purple hearth (Fialové srdce) uděluje armáda USA za chrabrost vojákům zraněným v boji.
Fialové květy se hodí při slavnostních obřadech a k vyjádření úcty a obdivu. V přírodě se vyskytuje spíše zřídka a bývalo obtížné ji vyrobit, fialová tak získala nádech nedostupnosti, vznešenosti až nadpozemskosti.
Používání fialové na zeď jako barvy magie není obvyklé.


MODRÁ BARVA - Patří ke studeným barvám, tmavě modré indigo v sobě spojuje energii šesti barev duhy.
je barvou klidu a míru. Přináší dobrou náladu, uklidnění, uvolnění a odpočinek.  Je zvlášť vhodná pro děti..  Podporuje úspěch při jednání s úřady, zvyšuje schopnost koncentrace, věrnost, ale i konzervatizmus a povinnosti. Světlý odstín modré inspiruje člověka ke snění a k touze po čistotě. Připomíná nekonečnost nebe, přináší inspiraci a dává nám pocit svobody.  Vyjasňuje duši i ducha. Tmavě modrá je barvou spolehlivosti, symbolizuje důvěryhodnost, inteligenci a autoritu a zlepšuje schopnost se soustředit. Modrá barva s nižuje puls, zklidňuje nervy,  napomáhá ke klidnému spánku.  Hřeje a povzbuzuje náš organismus, proto je to barva vyhledávaná starými a nemocnými lidmi. Má dezinfekční a ochlazující účinek,  působí proti stresu. Modrá někdy ale může působit chladně, odtažitě až smutně
Modrá je barva oceánů a moří. Na naší modré planetě je mnoho nádherných odstínů. Je fascinují při pohledu na jasnou oblohu v jakémkoli ročním období. Symbolika lehkosti oblaků se přenáší do myšlenek, aby se mohly roztoulat do romantických dálek. Modrá krev jako označení aristokracie se používá ve všech evropských jazycích. Panna Maria  má nejčastěji oblečen modrý plášť, který vyjadřuje čistotu a nebeskou duchovnost.Řekové věří, že modrá odhání zlé duchy.  V Indii symbolizuje štěs tí.
Modrá kytice dokáže uklidnit stresující atmosféru.
Modrá malba na zdi - zvětšuje a má schopnost “protahovat” prostor. Leonardo da Vinci vynalezl tzv. "barevnou perspektivu", která je založena na jednoduché iluzi – čím vzdálenější je objekt, tím studenější a modřejší barvu má. Nejvhodnější je do ložnicí a koupelen, kde navozuje příjemnou atmosféru a napomáhá ke klidnému spánku. Při velkém množství může působit příliš chladně. Vyniká s přírodní barvou dřeva.

 

TYRKYSOVÁ BARVA spojuje blahodárné účinky modré a zelené a tím nás očišťuje a zároveň posiluje.
Značí vyrovnanost a dobrou schopnost komunikace. Podporuje naše sebevědomí a fantazii. Má uklidňující účinky na tělo i duši. Tyrkysová barva pomáhá projevit se, rozvíjí spontánnost a přátelství, sympatii. Na fyzické úrovni podporuje imunitní systém. Odmítání této barvy může znamenat odmítání svého pravého Já a potíže v seberealizaci.
 

ZELENÁ BARVA – je syntéza modré a žluté, se považuje za neutrální barvu,
Energie zelené barvy vytváří rovnováhu a harmonii,  vnitřní klid. Symbolizuje svěží přírodu,  růst, dlouhověkost, nový život spojený s jarem a probouzející se přírodou, bujnou vegetaci plodnost, znovuzrození. Je nejrozšířenější barvou na naší planetě, vyskytuje se v přírodě nejvíc.Je to barva svázaná s nadějí,  optimismem, regenerací, přežitím a bezpečím, je barvou soucitu a citlivosti. Vyrovnává emoce. Přináší harmonii a působí uklidňujícím dojmem, pomáhá k načerpání nové životní síly, při vyčerpání dodává novou energii. Dále to je jistota, spokojenost, klid, ticho, neutralita, solidnost, tradice, ochrana, to všechno   ovlivňují vibrace zelené barvy. Lidé mající rádi tuto barvu budou více ochotní rozdávat lásku a pomáhat motivovat ostatní. Je důležitá pro všeobecně dobrý zdravotní stav, vztahuje se k srdeční čakře.  Má pozitivní vliv na zrak, pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci. Odstraňuje nespavost, má relaxační účinek, zvyšuje pocit jistoty, spokojenosti a rovnováhy,  pomáhá při soustředění
Na slavném obrazu Giovanni Arnolfini a jeho nevěsta renesančního malíře Jana van Eycka je těhotná nevěsta oblečena v zeleném, což značí plodnost a zájem přivést na svět dítě. V Irsku přináší zelená barva štěstí, nalezení zeleného čtyřlístku ostatně slibuje štěstí ve většině západní civilizace. Skotští horalové nosili zelené oblečení jako znak cti. V Číně může naopak značit nevěru – pokud nasadíte Číňanovi zelený klobouk, je to jako byste Evropanovi nasadili parohy. Posvátnou je zelená v islámu, je totiž barvou proroka Mohameda a symbolizuje radost. Za slavnostní barvu ji považují hinduisté – reprezentuje život a radost. V křesťanství symbolizuje obnovu a naději na návrat lidí do ráje.
Skvěle se hodí i do interiéru domácnosti, navíc může podporovat koncentraci, schopnost zapamatování a vybavování. Zelená na zdi je barva jistoty, spokojenosti a rovnováhy, působí příjemně na zrak. Hodí se do všech podmínek, do pracoven a pokojů,  ideální pro školáky!

 

HNĚDÁ BARVA – je temnější oranžová, barva země a hlíny, jedná se o všední, nenápadnou, zdrženlivou až nudnou barvu, která ale dokáže působit klidně a důvěrně.
Dává pocit stability,  útulnosti, jistoty a sepětí se zemí a přírodou,  je typická barva podzimu a půdy Světle hnědá symbolizuje opravdovost, spolehlivost, bezpečí. Charakterizuje přizpůsobivost, nutnost, realitu.  Přírodní odstíny hnědé vyvolávají pocit jistoty, pořádku, domova a tradice. Preferují ji lidé, kteří stojí nohama pevně na zemi a umí dobře hospodařit s penězi. Člověk, který oblibuje hnědou je ryzí materialista. Barva trpělivých a spolehlivých lidí - barva země, pokory a askeze. Zároveň  je to barva vázanosti a závislosti, může znamenat žárlivost a lakotu. Příliš mnoho hnědé znamená stagnaci. Zlatohnědá je známkou píle a pracovitosti.
Hnědá symbolizovala nacismus v Nacistickém Německu, některé oddíly měly hnědé uniformy.
Hnědá stěna působí solidně,  využíváme ji ve všech odstínech, pojí se s představoiu jistoty a domova, je vážná a realistická, mlčenlivá a střízlivá.

 

STŘÍBRNÁ BARVA - a je často oblíbená ve směsi s jinými barvami.
Stříbrná barva symbolizuje hojnost, romantiku, naději ale také smutek. Avšak lidé, kteří si oblíbili stříbrnou, jsou plni velkých ideálů, ale většinou jsou nepraktičtí při jejich uskutečňování. Tito lidé často ztrácejí motivaci a stávají se z nich spíše snílci než lidé činu. Získají-li ale motivaci a naleznou přitom myšlenku, která jim za to stojí, mohou dosáhnout značného pokroku. Stříbrná rovněž pomáhá odhalit a uplatnit tvůrčí představivost a vrozenou intuici.
Stříbřitě bílý paprsek je vzhledem ke své neobyčejné čistící síle velmi nápomosný při duševních problémech a potížích. Svou auru můžeme tímto paprskem zapečetit, může dostat ochranný obal, aby bala chráněna před vnějšími vlivy. Tato barva je často oblíbená ve směsi s jinými barvami.

 

ŠEDIVÁ BARVA –  vyvolává neutrální dojem, vzniká částečnou absorpcí všech barev. Šedá proto ji vyhledávají lidé nedůvěřiví, neschopní se rozhodnout.  Lidé, kteří na sebe nechtějí upoutávat pozornost. Neutrální barva nerušící pozadí – to je  ticho, všednost a absolutní klid. Je barvou neutrality a kompromisu. Typická barva stínů vzniklá směsí světla a temnoty. Přitahuje opatrné a málo sebejisté lidi, kteří můžou mít strach ze života. Protože snižuje sytost okolních barev, je nazývána "upírem barev".  Těžké, šedě olověné stíny jsou výraszem strachu, sklíčenosti a pomatení, poukazují na lenivost a nespolehlivost.
Šedá na zdech je barva neutrální, opticky zužuje, je spojená s pocitem smutku a netečnosti. V kombinaci s barevnými doplňky působí však elegantně a vyváženě.
 

ČERNÁ BARVA - tíha, tma, přitažlivost. Je opakem bílé - neodráží žádné světlo. Je to absolutno! Je dobrá pro kontrast.
Černá symbolizuje tajemno, mystiku a smutek, destrukci, odmítnutí. Je to barva nabitá emocemi, vzdorem a protestem. Barva autority a sily, spojována s mocí a luxusem.  Přesto je oblíbenou barvou, která nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit v neklidném světě. Zvláštní obliba v této barvě může znamenat zvýšenou citlivost a tajnůstkaření. Černá málokdy označuje něco příjemného. Černá působí luxusním dojmem, a to především v kombinaci s leskem drahého kovu.
Co prohlásili malíři o černé: Pierre-Auguste Renoir řekl: „Čtyřicet let jsem objevoval, že královnou všech barev je černá.“  a Edouard Manet byl jen o něco stručnější: „Černá není barva.“ Blackmail (doslova černá pošta) znamená v angličtině někoho vydírat. Univerzálnost a nesmrtelnost černé dokazuje i slovní spojení „nová černá“ („the new black“), kterého je často užíváno ve snaze prosadit momentálně módní barvu. Černé oblečení je u atletů a zločinců spojováno s agresivitou a je vnímáno negativně. Naopak u uniformovaných policistů, hasičů či dalších ochránců vyvolává pozitivní asociace.


Článek o barvách zpracovala © Lenka Ur 120905


 

Nalezená literatura o barvách:

  • Magie barev, Waltraud Maria Hulke – kniha o léčivé moci barev
  • Poselství barev, Jan Palouček - popisuje význam, působení a vliv barev na náš duševní a tělesný stav
  • Královské barevné čtverce, Jarmila Králová - Kniha se ojedinělým způsobem zabývá barvami našem životě.
  • Techniky léčení barvami, Pfaff Jürgen – kniha o využití světla barev,množství technik, jak si hrát s barvami
  • Pohádka o barvách, Bahbouh, Radvan - Barvy můžeme zkoumat z hlediska fyzikálních zákonitostí, stejně jako z hlediska jejich psychologického působení.
     

 

Workshopy - jednodenní výtvarné kurzy

Kurz kresby a malby - nejoblíbenější kurz u nás! Zápis zahájen!

  "... s námi se naučí malovat opravdu každý!  Poznejte svůj jedinečný talent"     Semestrální Kurz kresby a malby (19lekcí) je určen pro širokou veřejnost, věk studentů nemá horní hranici, spodní hranice se určuje podle osobní konzultace mezi lektorem,...

Ukázková lekce pro děti - zdarma!

"Máte doma šikovného malíře a rádi byste rozvíjeli jeho talent? Uvažujete o pravidelných návštěvách ateliéru, ale rádi byste se k nám nejdříve přišli nezávazně podívat? Přijďte se do našeho ateliéru Malování a kreslení podívat na zkušební lekci!"   Víme, že Váš první krok do světa výtvarného...

Přednáška - techniky malby a obrazové vrstvy - (18:30 - 20:00) - 23. 3. 2017, 400 Kč

  "Věnujete se malování, ale chybí Vám teoretické základy?  Plánujete začít malovat a rádi byste byli dobře připraveni po technologické stránce?"   Přednáška "Technika malby a obrazové vrsty" nás postupně a srozumitelně provede jednotlivými fázemi práce na obraze.  Od přípravy...

Kurz vodou ředitelné olejomalby pro začátečníky - (14:00 - 20:00) - 26. 3. 2016, 1900 Kč

"Novinka, která Vás chytne za srdce  - olejové barvy ředitelné vodou"     O víkendu bude v našem výtvarném ateliéru probíhat Kurz olejomalby vodou ředitelnými barvami... Kroutíte nevěřícně hlavou? Ano, tyto olejové barvy Cobra se skutečně ředí vodou a chovají se úplně...

Realistický portrét s malířem MgA. Jirkou Houskou - (14:00 - 20:00) - 26. 3. 2017, 2500 Kč

  "Kreslíte či zkoušíte doma malovat portréty podle fotografií, hledáte v knihách či na internetu návody, jak zachytit tvář, aby si výsledek "byl podobný"? Pojmy jako perspektiva, podhled, nadhled, proporce, kompozice, stínování možná již znáte, ale jak s nimi pracovat při...

Street Art Graffiti - (10:00 - 16:00), 1500 Kč - 1. 4. 2017

  Kurz Streetartu a graffiti nás seznámí s tématy a technikami, které používají streetartisté. Tradiční graffiti umělci tvoří "na ulici", mnohdy jejich obrazy a díla mají i několikametrové rozměry. Street art není jen "práce se sprejem", ale zahrnuje mnohem více technik a médií - jako...

Umělecký pastel - (10:00 - 16:00) - 1. 4. 2017, 1500 Kč

Kurz Umělecký pastel je vhodný i pro úplné začátečníky.   V rámci kurzu se účastníci seznámí prakticky se suchými uměleckými pastely, a teoreticky s olejovými a mastnými pastely. Suchým pastelem se krásně tvoří v barvě, vytváří barevnou velmi jemnou sametovou...

Vášnivá exprese - malování špachtlí na plátno - 1. 4. 2017 - (10:00 - 17:00), 1500 Kč

  "Také obdivujete obrazy expresionistů? Jak umí brilantně pracovat s barvou, s její hmotou. Jak dovedou volně tvořit a malovat? Pojďte se s námi naučit gestem, špachtlí a s úsměvem"    Kurz "expresionistické, gestické" malby špachtlí - v rámci kurzu se každý účastník...

Kurz kaligrafie: Kaligrafie a výroba razítka se jménem - (14:00 - 17:00) - 1. 4. 2017, 1500 Kč

  Japonská kaligrafie šodó je výtvarným a zároveň meditativním způsobem psaní japonského textu, tvořeného čínskými znaky (kandži) a japonskými slabičnými abecedami (katakana, hiragana). Japonská kaligrafie – na rozdíl od evropské – klade větší důraz na proces psaní než...

Zentangle - hraní, zábava, relaxace a automatická kresba - 2. 4. 2017 (10:00 - 16:00), 1500 Kč

  "Znáte zentangle? Celosvětový fenomén, díky němuž začali kreslit a malovat i Ti,  kteří malovali jen jako děti? Pusťte se do hraní a obrázky začnou vznikat"   Kreslení a malování technikou zentangle se postupně stal celosvětovým fenoménem. Proč? Kreslení zentangle je vlastně velmi...

Malování kávou - (13:00 - 17:00) - 1500 Kč - 8. 4. 2017

  "Také milujete po ránu či po obědě dát si voňavý šálek kávy? Pojďte si při pití kávy i malovat!"   Ano, kávou se opravdu dá malovat!!! Káva má nádhernou, tmavě hnědou barvu, kterou se dají vytvářet monochromatické malby. Náplní kurzu Malování s kávou je seznámení se s malířskou...

Malování na hedvábí - 8. 4. 2017 - (10:00 - 16:30), 1500 Kč

  Hedvábí je jemný a krásný přírodní materiál, nemáte chuť naučit se s ním pracovat?    Malování na hedvábí je technika, která pochází z Asie a je stará několik staletí. V Evropě se díky dostupnosti materiálů pro malování a výjimečným estetickým vlastnostem stala oblíbenou...

Intuitivní (automatická) kresba - (10:00 - 16:00) - 8. 4. 2017, 1500 Kč

    Intuitivní či automatická kresba ve výtvarném ateliéru je určena všem zájemcům, kteří chtějí nahlédnout do nádherného světa barev, tvarů a symbolů - a díky nim blíže poznat sami sebe. Automatickou kresbu a její techniku lze využívat k diagnostické kresbě či relaxační a...

Inverzní kresba I. a II. - 8. a 9. 4. 2017 - (10:00 - 18:00), 1500 Kč

  Inverzní kresbou nazýváme kreslení světlým médiem na černý, či tmavěji kolorovaný papír. Kreslením na černý podklad lze docílit působivých prostorových efektů. Bílá kresba vystupuje z černého papíru a působí plastickým dojmem. Vybudované světlo na černém papíře má svou zvláštní oduševnělost....

Patinování - kouzelný svět starých nových věcí - (10:00 - 15:00) - 15. 4. 2017, 2500 Kč

"Tajemství, umění a kouzlo krásného stárnutí"   Máte doma krásný kus starého nábytku, který promlouvá kouzlem umění starých truhlářů? Chtěli byste komodu či kredenc po babičce, noční stolek, poličky, rám obrazu, truhly obléct do nového kabátku? Či naopak - pořídili jste si novou věc a...

Krajinomalba - kurz malování krajiny olejem - (10:00 - 16:00) - 15. 4. 2017, 2500 Kč

    Proč se vlastně (začít) věnovat krajinomalbě? Krajina, země, je místo, odkud pocházíme, je to naše matka, prostor, kde žijeme a trávíme svůj čas.   Nehledě na to, zda malujete krajinu z fotografie či plenéru, začnete díky krajinomalbě vnímat krajinu citlivějšíma očima,...

Paličkování - 16. 4. 2017 (10:00 - 16:00) - 1500 Kč

Také se rádi věnujete ruční práci?  Obdivujete paličkování a rádi byste se tuto techniku naučili?  Pojďte se k nám naučit něco nového!   V kurzu paličkování Vás seznámíme se základními principy této jedné z nejstarších rukodělných technik. Paličkování je práce s překřižováním,...

Malování aktu se sklenkou vína - (20:15 - 22:15) - 18. 4. 2017, 450 Kč

"unikátní umělecký večer - spojení kreslení a malování se sklenkou vína..."   Kde? Výtvarný ateliér „Malování kreslení“, Balbínova 28, Praha - Vinohrady Kdy? 20:15 - 22:15 Kdo? Ing. Jiří Pekárek, PhD. Kolik? členský příspěvek C, 450 Kč Jak? rezervujte si místo...

Uvolnění kreativity - prožitkový seminář - (10:00 - 15:00) - 22. 4. 2017, 1900 Kč

"Myslíte si o sobě, že neumíte malovat? Nebo malujete dobře a chcete prohloubit svůj talent?"   V rámci jednodenního workshopu si vyzkoušíte postupy, jak pracovat s uvolňováním své kreativity. Když uvolníte sebekontrolu a pustíte ven svoje skutečné já, možná budete překvapeni, jak...

Vzduch, moře, vodní hladina... Kurz olejomalby pro začátečníky i pokročilé - 22. 4. 2017 (10:00 - 17:00), 2500 Kč

   "Také jste fascinováni tím,  jak dovedou malíři namalovat vlny na rozbouřeném moři,  lekníny na řece či západ slunce odrážející se ve vodní hladině?  Přijďte se k nám do ateliéru podívat, jak na to!"   V sobotu bude v našem výtvarném ateliéru...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

malování, kreslení, malba, kresba, automatická kresba, výtvarný ateliér