Automatická kresba

Kurzy automatické kresby jsou řazeny jako součást pravidelných kurzů malování a kreslení. Intenzivní kurzy pro pokročilé studenty jsou organizovány formou vícehodinových workshopů. Hodiny automatické kresby jsou vedeny zkušenými extreními pedagogy, odborníky na kreslení pravou mozkovou hemisférou.


malování, kreslení, malba, kresba, automatická kresba, výtvarný ateliér